Westernové ježdění - trail (4)
Poslední povinnou překážkou v trailu je překonání nejméně čtyř kladin, které mohou ležet na zemi, nebo být přizvednuté. Překonávají se krokem, klusem, nebo cvalem, podle toho, jak předepisuje plánek trailu. V soutěžích pro začátečníky se pro klus a cval nepoužívají přizvednuté kavalety.

Variací, jak naskládat kavalety, je mnoho. Mohou být položeny za sebou, do vějíře, cik-cak (ve tvaru w) a mohou být též součástí nějaké další překážky.

Vejít se v předepsaném chodu do místa vymezeného kladinami a nezavadit o žádnou z nich nohou nemusí být zdaleka tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Pro krok je vzdálenost mezi nimi pouhých 40-60 cm. (U přizvednutých, jako na obrázku, je to 55-60 cm). Přitom i každé lehké dotknutí se kavalety je penalizováno.

Pro klus je vzdálenost mezi kladinami stanovena na 90-105 cm. Vždy, když kladiny neleží přímo za sebou, ale tvoří např. vějíř, je předepsaná vzdálenost měřená na trase vedoucí přes střed kladin. Proto zde může jezdec trochu taktizovat a zvolit si trasu, která je pro délku chodu jeho koně optimální. Stejné pravidlo platí pro měření výšky přizvednutí, které může být v kroku do 30 cm, v klusu a ve cvalu do 20 cm.

Rovněž na překonání kavalet je hodnocen styl, se kterým je překážka překonávána. Kladně je hodnoceno, pokud kůň věnuje překážce patřičnou pozornost. Neměl by před překážkou ani v ní zpomalovat ani zrychlovat.
Na dalším obrázku vidíme koně, který překonává překážku korektním chodem, dává si dobrý pozor, aby nezavadil o kladinu. Přesto je zde cítit určité napětí. Pokud by se jezdci podařilo koně přesvědčit, aby sehnul hlavu k překážce, dosáhl by ještě lepšího dojmu.

U dalšího koně je patrné pěkné soustředění na překážku. Takové soustředění získává v dojmu plusové body.
Soustředění na překážku

Cvalové kladiny jsou od sebe vzdáleny 180-210 cm. Při pohybu mezi překážkami i v překážce by měl kůň předvádět předepsané chody čistě, a to i mezi kavaletami, tedy cval by měl být trojdobý chod. Právě pravidelnost chodu se často poruší na cvalových kavaletách, kdy je kůň nucen se vejít do omezeného prostoru mezi kavaletami.Autor: pegaska
Publikováno: 5.1.2007 11:55:00
Kategorie: western
Foto: Jana Bílková
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020