20. ročná tradicia - fantastické preteky a vzrušujúce furmanske divadlo v Terchovej

Kôň sprevádza človeka v každodennom živote už niekoľko tisícročí - v mieri, vo vojne, v práci, ale aj pri oddychu. Nečudo, že puto človeka a koňa má v histórií ľudstva hlboký význam! V rodisku legendárneho zbojníka Jánošíka, už od rána pri príchode do centra tejto rázovitej obce medzi Krivánskou Fatrou a Kysuckou vrchovinou so 4 100 obyvateľmi, žilinského kraja, regiónu severného Považia, kde v prvú marcovú sobotu - 2.3.2019  sa rozbiehal 18. ročník populárnych furmanských pretekov, bolo  takmer na každom kroku registrovať zvýšený ruch  návštevníkov a cítiť atmosféru niečoho nekaždo-denného. 

V rodisku legendárneho zbojníka Jánošíka, už od rána pri príchode do centra tejto rázovitej obce medzi Krivánskou Fatrou a Kysuckou vrchovinou so 4 100 obyvateľmi, žilinského kraja, regiónu severného Považia, kde v prvú marcovú sobotu - 2.3.2019  sa rozbiehal 18. ročník populárnych furmanských pretekov, bolo  takmer na každom kroku registrovať zvýšený ruch  návštevníkov a cítiť atmosféru niečoho nekaždo-denného. Na hlavnej ceste od historického kostola zasväteného sv. Cyrilovi a  sv. Metodovi - v centre  obce  od  Vrátnej  či od Oravy  boli sprievodnými  javmi tejto etapy zimy. Vyvrcholenie fašiangového obdobia  bolo predzvesťou  vynikajúcej  verejno- spoločenskej  a športovej udalosti. Terchová  už dlhé roky, ale najmä  v súčasnosti  stáva významným  strediskom  cestovného  ruchu  v  zimnom i letnom období.

Terchovčania  sa opäť  po všetkých stránkach  dokonale  pripravili  a dôstojne  boli  hostiteľmi  množstva  zvedavých návštevníkov  v priestoroch  pod majestátnou sochou Juraja Jánošíka slávneho terchovského „zbojníckeho kapitána“, ale i slovenského hrdinu. Diváci nielen fandili, ale mali možnosť vidieť, čo dokáže dokonale vycvičený kôň.

Cieľom  pretekov GAZDOVSKÝCH KONÍ v Terchovej  bolo je a bude pozdvihnúť furmanstvo tak, aby sa opätovne dostalo do povedomia ľudí, veď nie nadarmo sa vraví, že furmanstvo je poctivé remeslo. Vďaka nadšencom a ich láske k  ťažným koňom,  v tejto obci  toto ľudové remeslo ešte nezaniklo.

Vytýčenú  zasneženú  trať  o dĺžke cca 800 m  podľa riaditeľa pretekov a prednostu obce v jednej osobe Františka KADAŠA sa podarilo aj napriek  miernemu otepleniu  kvalitne pripraviť, aby spĺňala  podmienky tak, ako si to  vyžaduje „reglement“ súťaže, ale i dobré podmienky pre divákov.

Podľa slov hlavného rozhodcu pretekov – Petra REPÁŇA - „Terchovský furmanský víkend bol vnímaný medzi furmanmi ako grandslam medzi tenistami...  Tento deň bol výnimočný tým, že ideálne prostredie a najmä krásne zimné počasie, dávalo súťaž-ným koňom možnosť, aby vynikli v tom čo je pre chladnokrvné kone typické, to znamená, že sú tu nerovnosti, je tu strmý svah s množstvom prírodných prekážok, ktoré veľmi umne  organizátori využili.  

Cieľom súťaže bolo preveriť výkonnosť 19-tich chladnokrvných ťažných koní vo furmanskom slalome, práci s drevom a ťažkom ťahu. Čo sa týka kvality prišli skutočne špičkoví furmani.“

Podujatie svojou účasťou poctili a dali dôstojný priebeh i významní hostia verejného a spoločenského života – Milan LAURENČÍK – poslanec NR SR a podpredseda žilinského samosprávneho kraja, Jozef DÁVIDÍK – starosta obce Terchová, Monika LACÚCHOVÁ – poslankyňa OZ, Marián ZAJAC zástupca starostu obce, Rudolf PATRNČIAK – riaditeľ kultúrneho strediska, a miestny  duchovný otec kaplán Thomas TULUNG, ktorý celú akciu požehnal  s myšlienkou, „Aby tento krásny sobotný program bol úspešný, aby sa účastníkom nič zlého nestalo“.

Skvelí moderátori  pretekov dodávali počas  celého podujatia tú  najsprávnejšiu „šťávu“  - boli  to  Lenka MAHÚTOVÁ  a Peter  LAURENČÍK , ktorý  povedal – „Keď Boh stvoril  koňa, povedal  tomuto  nádhernému zvieraťu –  TEBA  SOM  STVORIL  A

 NEBUDE  TI  NIKTO  ROVNÝ“ – krásne motto !!

 

GAZDOVSKÉ  či  FURMANSKÉ  PRETEKY  majú v TERCHOVEJ  v tomto roku  už  20 - ročnú tradíciu !!

 

 

Predsa, keď hľadáme korene myšlienky pozdvihnúť legendárneho gazdovského

ducha a ukázať  ostatným  milovníkom koní, že gazdovia v Terchovej nevysedávali len v krčme špinaví a smrdiaci od hnoja. Dnes ak zalistujeme  v terchovskej  histórii môžeme s hrdosťou povedať, že skupina nadšencov okolo dlhoročného gazdu a autora myšlienky Jána GRONDŽAKA,  spolu s  Františkom KADAŠOM  a 

Rudolfom PATRNČIAKOM zorganizovali  presne 13.marca 1999 - Prvý ročník  furmanských pretekov za hotelom Diery, stojacim na turistickom chodníku v prírodnej scenérii obce, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom a motivoval miestnych organizátorov do ďalších furmanských aktivít a ročníkov týchto pretekov.... Tieto preteky pre 20- timi rokmi prebiehali vždy v posledný fašiangový víkend za krásneho zimného počasia s účasťou 10- tich furmanov, ktorým prihliadalo cca 600 divákov. Následné ďalšie ročníky sa už konajú  tradične  vždy v posledný fašiangový víkend  v sobotu, zname-najúci posledné rozveselenie pred 40- dňovým pôstnym obdobím vrcholiacim Veľkou nocou, Nedeľa je cirkevným sviatkom a odpočinkom - taká je už roky zabehnutá tradícia, ktorá  sa udomácnila  pod sochou Juraja Jánošíka.  (pozn autora – tri ročníky  v rokoch  2011, 2014  a 2016 sa pre nevyhovujúce snehové podmienky nekonali.)

 

Ján GRONDŽAK –  dnes už 52- ročná  terchovská gazdovská legenda  vyslovil  pozo-ruhodnú myšlienku: „Kôň je krásnym božím stvorením a mojím želaním vždy bolo, aby toto skvelé pripravené podujatie  sa nieslo požehnaním od Boha a aby prítomní furmani preniesli toto požehnanie všade tam na miesta, kde budú naďalej pôsobiť. Práca furmana - gazdu  sa nedá robiť bez trpezlivosti a lásky ku koňom.“

Život Janka Grondžáka i  v  súčasnosti je spätý s koňmi, keď  z Terchovej v 10- dňových  intervaloch  odchádza stovky kilometrov, aby  sa  staral  už niekoľko rokov   o 13 koní v inštitúte Krista Veľkňaza v obci Žakovce v okr. Kežmarok. Vidieť, že  koníčky sú jeho „srdcovkou“, aby odovzdával cenné skúsenosti a lásku mladým  nad-šencom  okolo týchto užitočných  zvierat na ďalekom spišskom regióne.

So zaujímavým postrehom zaujala  myšlienka Františka KADAŠA – „Podujatie v Terchovej patrí medzi  veľmi  populárne  akcie, má svojich stabilných obdivovateľov a fanúšikov, ktorí sa pretekov každoročne  nevedia dočkať. Tieto preteky gazdovských koní  vždy pozitívne vplývajú  na návštevnosť  a prezentáciu našej obce. Každoročne ich navštívi v priemere cca 3000  ľudí !! Jednak aj preto, že sú to gazdovské  preteky ktoré robíme i  s bohatým sprievodným programom  so zaujímavou  pestrou ukážkou  z  nášho folklóru  fašiangových  zvykov, ktoré sa taktiež dlhoročne v obci tradujú - pod vedením  Veroniky HAJASOVEJ  vedúcej fašiangového vystúpenia mladých terchov-ských folkloristov, ktorí  potešili a rozveselili viac ako 2 500 člennú divácku kkulisu.“

Poučení krátkou históriou  preniesli sme sa medzi súťažiacich furmanov na zasnežené „kolbisko“, kde sa chladnokrvné  ťažné kone  potia tak, až sa im vykefované boky blýskajú a vzduchom sa chveje hlas vzrušených furmanov...

 

Ťažné  kone sú  kulturistami  v  zvieracej  ríši ....

 

Ťažné alebo chladnokrvné kone - boli vyšľachtené špeciálne pre ťažkú prácu v lesoch alebo na poliach. Ich osudom je namáhavá a niekedy až nebezpečná práca, preto veľmi záleží na súhre a vzťahu furmana s koňom.

19- ti gazdovia, ktorí prišli v poslednú fašiangovú sobotu do Terchovej s pripraveným koňom, vyzdobeným chomútovým postrojom - to bola základná podmienka účasti. Dôležitým  pravidlom pretekov zasa bolo, že gazda nesmie nútiť koňa na ťahanie bitím. Žiadny bič !!

Už tradične v terchovskej súťaži musia pretekári so svojím záprahom v saniach, podstúpiť krst horúcim ohňom viacerých disciplín. Tak, aby preukázali  rýchlosť, silu, bojovného ducha i kumšt prenesený do spolupráce človeka a koňa.

V epicentre diania bolo počuť hlasné povely : „čihy“, „hajta“, „pŕŕŕ“ a „curík“ . Kone tomu veľmi dobre rozumejú, ale pre laikov to v preklade znamená – doprava, doľava, stoj a posledný znamenal., že gazda chce aby kôň cúval.

 

PRVÁ  DISCIPLÍNA : - zďaleka však  nebola a nie je symbolicky zahrievacou - sú to preteky v rýchlosti a vo vytrvalosti na trati cca 800 m. Išlo o rýchlostný slalom medzi  desiatkou stromčekov - ihličnanov – prekážky vzdialené  od seba na päť metrov a o prekonanie členitého zasneženého často šmykľavého  terénu. Nahor pomerne strmým kopcom, až skoro pod nohy zvedavo sa pozerajúceho sošného Juraja Jáno-šíka a potom zas hybáj !!! dolu do živého diváckeho kotla. A to nielen tak, iba brzdiť rozbehnutého koňa, ale i sane, veď každé zhodenie prekážky znamenal jeden  trestný bod. a zavše poriadne si bolo treba držať klobúk, ak ho pretekár stratil pri jeho zod-vihnutí „našiel“ ďalší nechcený trestný bod, resp. 15- sekundovú penalizáciu.

 VÍŤAZOM  pomerne neľahkej disciplíny sa stal skúsený 44- ročný Ľuboš CHROMEC časom - 2:21,37 min. s koňom Luna  z  Turčianskych Kľačian  pred   20- ročnou Zuzanou PODHORSKOU  časom 2:29,28 min. s koňom Anoksa - z Mokrade - Vrútky a tretím  33- ročným  Vladimírom ČERVENCOM s časom: 2:33,77 min. s koňom Santus z Paština – Zavada. 

„Koník je pýchou gazdu. A keď sa furman chce ukázať medzi  jeho obdivovateľmi, je vždy krajšie, keď koník je  elegantne ozdobený, vyčesaný, vyčistený, ako keď ho vyberie  z maštale špinavého a neočisteného. Cez zimné mesiace tej roboty nie je až tak toľko, takže koníčky dostávajú priestor zúčastňovať sa  na  takýchto  gazdovských pretekov. No ale  zasa na druhej strane je to pekné, keď Vás ľudia a diváci obdivujú, kričia na Vás, je to skutočne radosť“  - zmienil sa v rozhovore  víťaz  prvého súťažného kola  Ľuboš Chromec, - 44-ročný furman z Turca pravidelný účastník pretekov v Terchovej  a víťaz disciplín z predchádzajúcich ročníkov ako i absolútny víťaz  disciplín  aktuálneho ročníka.

DRUHÁ  DISCIPLÍNA : - v podaní furmanov bola ukážkou inej súhry. Išlo  do tuhého, kone ukazovali to, na čo ich vyšľachtili, teda prácu v lese - o preteky v ovláda-teľností koňa a  v zručnosti gazdu. Furman 20 m po štarte naložil tri plné vrecia z palety na sane a absolvoval s nimi celú vytýčenú trasu. Nikto nemusí pochybovať o tom, že všetky tri vrecia musí bezpečne  jazdec doviesť a uložiť naspäť na paletu. Ak  boli na palete zle uložené a dotýkali sa zeme, za každé vrece dostal „odmenu“ jeden trestný bod. Pretekár musel absolvovať všetky prekážky, v plnom nasadení v opačnom prípade prišla predčasná cesta – diskvalifikácia. Opäť ako v predchá-dzajúcej disciplíne, zhodenie prekážky či strata klobúka  bolo ohodnotené trestným bodom.

Opäť potvrdil svoje dlhoročné skúsenosti a precíznu techniku zvládnuť  súťaž Ľuboš CHROMEC - s časom 1:24,30 min. s koňom Luna, druhý skončil  39 - ročný Pavol BLAŠKO  časom 1:30,25 min, s koňom Rostand a tretie miesto  len o 3  sekundy pomal-ší skončil 30- ročný Ján FRANCISCI „ml.“ s časom 1:33,20 min s koňom Dodo.

TRETIA  DISCIPLÍNA : Dosť bolo potu, teda toho konského... k slovu sa dostala  zábavnejšia - veselšia  časť pretekov.  V tejto časti  sobotného popoludnia, ktorú mô-žeme nazvať akousi nefalšovanou odmenou pre dovtedy makajúce koníčky.  V tejto časti pretekov sa z  chladnokrvníkov  stávajú „plnokrvní diváci“. Gazdovia počínajúci  v záprahu - teda v ich koži ukázali čo zasa oni dokážu.  Gazda chytil  tzv. „ojo“ saní, s ktorými sa dovtedy mordovali kone a ťahal  ich na vzdialenosť 40 m. Ako náklad má za sebou  sediacich dobrovoľníkov malých kočišov-  z radov detí, ktoré ho poháňali bičom, za čo si vyslúžili potlesk obecenstva a sladkú čokoládovú  odmenu. Traja najrýchlejší gazdovia s najlepším časom zasa vyhrali po kartóne pivného moku. Najlepší  boli :  žaškovskí furmani  otec verzus syn  KITAŠOVCI - 47- ročný  Peter „“st.“ zo Žaškova s časom - 00:09,35 sek., druhý  27- ročný  Peter  „ml.“ s časom 00:10:20 sek. a tretí skončil 30- ročný  Ján FRANCISCI „ml.“ s časom 00:11:62 sek z Krupiny 

Dobrovoľnou  disciplínou bola  ŠTVRTÁ SÚŤAŽ -  O SILÁKA a najsilnejšieho koňa.   Uvedená časť sa nezaratúvala do  konečného hodnotenia. Hľadal sa kôň, ktorý dokáže najďalej odtiahnuť dva  mohutné kmene - kláty o hmotnosti 1,63 m³.

Diváci očakávali predvedenie najsilnejších koní napnuté svaly a ukážku živelnosti, no zároveň ich oddanosti. Sila, výbušnosť a vytrvalosť boli hlavnými predpokladmi na víťazstvo.

Tu si najlepšie počínal skutočný  chladnokrvný  silák kôň BELO  s furmanom  36- ročným  Michalom RAŠKEVIČOM  z Kamienky , ktorý potiatol  smrekové  kmene  

1,63 m³  na dĺžku 40 m  v fantastickom čase 0:11,36 sek – niečo úžasné a diváci najmä koníka odmenili  spontánnym skandovaním a potleskom !!!!   druhý skončil v ťažkom „kráľovskom ťahu“ - 49- ročný Pavol KITAŠ z Golianova (okr.Nitra), keď  Osterman  kmene potiahol na cieľovú čiaru 40 m v čase 00:13:54 sek a  tretí  Peter KITAŠ „st.“  zo Žaškova  s  koňom Pejo  v čase – 00: 16:63 sek.

Pavol KITAŠ  ( doteraz 7- násobný celkový víťaz terchovských pretekov) – „Preteky sú pre mňa takým relaxom. Dnes má každý rôzne starosti. Celý týždeň  sa človek narobí a takto v sobotu či nedeľu si vydýchneme. Pustíme všetky starosti z hlavy a sme na pretekoch, tak ako na dovolenke – zhodnotil svoju účasť v Terchovej veterán s opratami v ruke. Hovoril tak vlastne za poltucet Kitašovcov, ktorí do „obce národného hrdinu“  pricestovali  – podľa jeho naznačenej filozofie dovolenkovať.

Odbornej porote menovanej starostom obce Jozefom Dávidíkom   sa najviac páčil zo všetkých zúčastnených kôň BELO, furmana Michala RAŠKEVIČA z Kamienky  - ktorého zdobili vyblýskané remence, cengajúce medené peniažteky, červené brmbolce, ale aj  lesklá srsť a hustá hriva -  a tento kôň zvíťazil  i  v  diváckej ankete  vydare-ného  podujatia v Terchovej !

Vďaka dobrým snehovým podmienkam a veľkého úsilia organizátorov za podpory členov obecného zastupiteľstva 18.ročník splnil očakávania. Nech žije ten devätnás-ty, ktorý bude 22.2.2020 .

Autor: Tisková informace, Kamil Somorovský
Publikováno: 13.3.2019 7:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ostatní
Foto: František Mucha
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020