Ministr Ilja Šmíd podepsal nominaci hřebčína v Kladrubech na Seznam světového dědictví UNESCO

Nominační dokumentace s názvem Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem byla na MK podepsána 26. ledna 2018. Svůj podpis na Ministerstvu zemědělství k ní připojil ministr Jiří Milek.

Nominační dokumentace byla vypracována týmem odborníků; její obsah byl koncipován s ohledem na požadavky dlouhodobé ochrany kulturních, přírodních a historických hodnot celého území s cílem zachovat toto bohatství pro budoucí generace. V září 2017 využila Česká republika možnosti předložit návrh nominace k tzv. kontrole úplnosti, na jejímž základě byly do konce roku do dokumentace zapracovány připomínky Sekretariátu UNESCO.

Podepsané finální znění nominace bude předloženo Centru světového dědictví v Paříži diplomatickou cestou do 1. února 2018. Nominace pak projde komplexním hodnotícím procesem před tím, než ji bude probírat Výbor pro světové dědictví na svém jednání pravděpodobně v roce 2019.

„Národní hřebčín Kladruby nad Labem je spojován především s unikátním plemenem starokladrubských koní. Nominace, již dnes podepisujeme, vyzdvihuje také významné krajinotvorné prvky spojené s jeho chovem a architektonickou harmonii celého komplexu hřebčína. Kladrubský areál má potenciál oslovit zájemce o výjimečné krajinné komplexy v mezinárodním měřítku a zápis na Seznam UNESCO je přirozeným vyústěním těchto snah,“ uvedl při podpisu ministr Ilja Šmíd.

Publikováno: 27.1.2018 11:35:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ostatní
Zdroj: mkcr.cz
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 1/2020