NH Kladruby n. L. nabízí nové pracovní pozice

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici manažer kulturních služeb a dále administrátor projektu IOP. Nabízí také místo personalistky a účetní.

Aktualizace 11. 9. 13:10 HOD: Byl prodloužen termín pro zasílání přihlášek na pozici personalistky a účetní a to až do 23. 9.

Aktualizace 5. 9. 16:40 HOD: Ministerstvo zemědělství České republiky vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:  ŘEDITEL / ŘEDITELKA  STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE  NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM.


Pracovní náplň:

    řízení a komplexní odpovědnost za rozvoj státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
    odpovědnost za plnění strategie a plánů,
    odpovědnost za posilování prestiže, propagaci a prezentaci starokladrubských koní a státní příspěvkové organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako celku.

Požadujeme:

    vysokoškolské vzdělání (ukončený minimálně magisterský studijní program a vyšší),
    minimálně tři roky praxe v managementu chovu koní – řízení šlechtění populace koní nebo vedení chovu koní,
    všeobecné znalosti chovu koní,
    schopnost prezentace hřebčína na mezinárodní úrovni,
    orientaci v problematice příslušné legislativy, ve financování rozpočtové sféry, zvláště pak státních příspěvkových organizací, v pravidlech nakládání s majetkem státu,
    znalost alespoň jednoho světového jazyka (anglický, francouzský, německý) na komunikativní úrovni nutná,
    manažerské schopnosti, schopnost řídit a motivovat podřízené,
    spolehlivost, schopnost rozhodovat, schopnost uvažovat analyticky,
    komunikativnost, orientaci na týmovou práci, tvůrčí a koncepční činnosti,
    orientaci v péči o kulturní dědictví,
    uživatelskou znalost práce na PC.

Uchazeč/ka společně s přihláškou do výběrového řízení zašle „Návrh systému řízení státní příspěvkové organizace Národního hřebčína Kladruby nad Labem, včetně koncepce jeho rozvoje“ v rozsahu do pěti normostran.

Nabízíme:

    platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
    možnost rychlého rozšíření znalostí v oboru,
    práci v dynamickém kolektivu,
    možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání,
    zaměstnanecké výhody.

Podklady pro přihlášení do výběrového řízení:

    vlastnoručně podepsaná přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena),
    motivační dopis,
    strukturovaný profesní životopis, včetně kontaktního spojení (adresa, telefon, e-mail …),
    kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření – bude porovnáno s originálem),
    vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Upozorňujeme, že ke zpracování Vašich osobních údajů a zařazení Vaší žádosti do výběrového řízení je nezbytné zaslat text souhlasu se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v následujícím znění: „Prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této přihlášce a jejích přílohách, které tímto poskytuji na dobu neurčitou Ministerstvu zemědělství ČR pro jejich další zpracování za účelem výběru vhodného kandidáta / kandidátky na obsazení vypisované pracovní pozice.“
    osvědčení a čestné prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (tzv. lustrační zákon), nebo kopii dokladu o podání žádosti o vydání osvědčení. Lustrační osvědčení a čestné prohlášení se nepožaduje na občanech narozených po 1.12.1971.
    výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců,
    „Návrh systému řízení státní příspěvkové organizace Národního hřebčína Kladruby nad Labem, včetně koncepce jeho rozvoje“ v rozsahu do pěti normostran.

Přihlášky, které nebudou splňovat uvedené požadavky, nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Termín pro zasílání přihlášek: 25. září 2012

Adresa pro zasílání přihlášek:

Ministerstvo zemědělství ČR
personální odbor (11130)
Těšnov 17
117 05  Praha 1

V levém dolním rohu obálky, prosím, uveďte „VŘ – NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM“

Ministerstvo zemědělství ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům / uchazečkám, kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí.

Informace potřebné ke zpracování „Návrhu systému řízení státní příspěvkové organizace Národního hřebčína Kladruby nad Labem, včetně koncepce jeho rozvoje“ poskytne na písemné vyžádání vrchní ředitel sekce správní a ředitel odboru zakladatelské činnosti MZe ČR Ing. Jan Ludvík, MBA, tel.: 221 813 055, e-mail: jan.ludvik@mze.cz.

Aktualizace 31. 8. 17:20 HOD: NH Kladruby n. L. oznamuje, že výběrové řízení vyhlášené dne 24. 7. na obsazení pracovní pozice manažer kulturních služeb se ruší.

Publikováno: 11.9.2012 13:10:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 9/2019