O čem jsme také psali: Masáže koní

Naší novou rubrikou na víkend bude ohlédnutí na stránky časopisu staré několik let. Co jsme psali v listopadu 2010? Monika Plachá napsala článek o koňských masážích. "Dnes již snad není člověka, který by neozkoušel příjemné pocity při a po masáži. Ať aktivní sportovec či kancelářská síla nebo budoucí maminka – těm všem různé druhy masáží pomáhají posílit kondici a podpořit dobrý fyzický stav. Proč tedy nedopřát masáž vašemu koni?"

Jistě, masáže koní byly u nás donedávna věc poměrně nezvyklá; málokdo věděl, k čemu jsou vlastně dobré. Prováděli je často lidé, kteří neměli příslušné vzdělání v tomto směru, a masáže tak bohužel získaly status čehosi alternativního. Situace se však mění a masáže koní se konečně stávají, stejně jako na západ od našich hranic, pevnou součástí standardní péče o koně. A masérem není nikdo jiný než odborně vyškolený specialista.

Historie: od Řeků až po montrealskou olympiádu
Masáž lidí je velmi stará léčebná metoda známá z čínské literatury z doby před 3000 lety. Byla hojně využívána Egypťany, Řeky, Římany, Peršany a mnohými dalšími. Historii masáží koní podrobně zdokumentovanou nemáme, ale víme, že již staří Řekové masírovali své válečníky i koně před bitvou. Proč však chodit do minulosti a za hranice, když i naši předci věděli, že víchování koní po práci neslouží jen k tomu, abychom koně vysušili, ale i jako výborná regenerace.
Novodobá éra koňských masáží začala v roce 1976 na olympijských hrách v Montrealu, kde se jako součást anglické jezdecké reprezentace objevil v roli maséra Jack Meager, masážní terapeut, díky němuž byly masáže zařazeny jako běžná součást zdravotní péče o koně. Pro vzrůstající zájem v posledních dvou desetiletích vzniklo za našimi hranicemi množství škol nabízejících v tomto oboru různé stupně vzdělání.

Alternativní léčba či součást zdravotní péče?
Masáž koní nepatří do kategorie alternativní léčby, jedná se o běžnou součást zdravotní péče o koně. V ČR do nedávné doby panovalo povědomí o tom, že masáže jsou cosi alternativního možná právě proto, že u nás nebyla a vlastně stále není možnost kvalitního studia v tomto oboru.


Jak by to mělo fungovat
Důležité je si uvědomit, že masér nenahrazuje v péči o koně veterinárního lékaře, ale společně pracují v týmu. Některé instituce, které školí maséry, mají dokonce v podmínkách výslovně uvedeno, že masér by měl před první schůzkou u nového klienta kontaktovat stávajícího veterinárního lékaře a o masáži ho informovat a následně probrat aktuální zdravotní stav koně. U nás je tato praxe zatím v plenkách a kvůli nedostatku školených masérů se masážím věnují v případě potřeby někteří veterináři. V praxi by měla spolupráce v zásadě fungovat třemi způsoby. V prvním případě by měl být masér doporučen veterinářem jako součást léčby či péče o koně. Veterinář by měl maséra seznámit se zdravotním stavem koně, sdělit diagnózu a společně se dohodnout na druhu a průběhu masáží. Tento postup výrazně zefektivní samotnou léčbu, její rychlost a úspěch. V druhém případě, kdy je masér zavolán ke koni přímo majitelem, může sám diagnostikovat problém. Příčinu zdravotního problému však neřeší (ani nemůže) a společně s majitelem volají veterináře. Vztah veterináře a maséra by neměl být konkurenční, naopak by se měli navzájem doplňovat. V zahraničí je navíc obvyklé, že veterinář má „svého“ koňského maséra, s nímž spolupracuje. Třetí způsob jsou kondiční masáže zdravého sportovního i rekreačního koně před a po práci, závodech atd.

Benefity masáží koní
- Zvýšení rozsahu, kvality pohybu a zlepšení vytrvalosti
Kůň, který se dobře hýbe, je výkonnější. Jeho klouby, vazivo a šlachy se méně opotřebovávají a jeho pohybový výkon má dlouhodobější charakter. Když je kůň pružný a agilní, jeho svaly jsou správně synchronizované a dosahuje tak lepších výkonů. U některých disciplín, jako jsou třeba dostihy, se kvalita zvýšeného rozsahu pohybu může projevit v cílové rovince, drezurní kůň se lépe cítí, je pružnější a tudíž na drezurním obdélníku vypadá lépe. Parkurovému koni vysoká svalová síla umožní dostatečný odskok a bezpečný návrat na zem.
Pokud zvýšíme rozsah pohybu koně, zjistíme, že se pohybuje mnohem efektivněji, což přináší zlepšení vytrvalosti a výkonnosti. Masáž může být tak použita před závody jako vhodný stimul ke zvýšení výkonu.

- Regenerace po závodech
Masáž po závodech pomáhá urychlit regeneraci namáhaných svalů tím, že svaly jsou prokrvovány a odpadní produkty metabolismu jsou rychleji z těla odbourávány.

- Zlepšení zdravotního a psychického stavu
Zdravotní problémy koně se samozřejmě projevují i na jeho psychickém stavu a chování. Masáže v tomto případě mohou znamenat velkou úlevu, zklidnění, eliminaci stresu a zlepšení zdravotního stavu.

- Zlepšení krevního oběhu a jako součást léčby či rehabilitačního programu
Proti oteklým nohám pomáhá krátké cvičení, to je fakt, který ví většina z nás. Stejně tak i kůň po masáži vypadá, jako kdyby cvičil v posilovně. Jeho žíly jsou viditelné a srst krásně lesklá. Když aktivujeme masáží oběhový systém koně, stimulujeme zároveň odbourávání produktů metabolismu. Cvičení je tím nejlepším způsobem, jak zlepšit krevní oběh. Ale někteří koně, kteří se zotavují ze zranění nebo po nemoci, mají předepsaný rehabilitační program s omezeným pohybem. A právě zde masáž výrazně pomáhá zlepšit krevní oběh a zabraňuje otokům.

Maséři můžou být voláni ke koni, který je pod dohledem veterináře a je v procesu rehabilitace po ortopedickém problému nebo po zranění svalu či jiné měkké tkáně. Když uplyne doba potřebná pro hojení, mohou masáže, protahování a správný druh cvičení výrazně pomoci procesu rehabilitace tím, že:
    pomáhají zlepšit krevní oběh,
    redukují otoky,
    podporují lymfatický, arteriální a žilní oběh,
    zvyšují dostupnost výživných látek v dané části těla a naopak povzbuzují funkce, které odstraňují z těla odpadní látky,
    odstraňují svalovou ztuhlost, spasmy, vznikající z nadměrné či špatné zátěže koně nebo při bolestech svalů, které můžou mít mnoho příčin,
    pomáhají při léčbě svalové atrofie.


Vy se ptáte, masér odpovídá:
Je chiropraktik to samé jako masér?
Není, chiropraxe je nezávislý obor medicíny, specializující se na mechanické postižení kloubů, zejména páteřního systému. Masáž je léčebná metoda zaměřená na péči o měkké tkáně. Majitelé koní často řeší to, zda masáž může pomoci jejich koni, u něhož veterinář diagnostikoval blokaci některého z obratlů. Ano, může, ale jen jako podpůrná léčba. Je třeba si uvědomit, že kůň s jakoukoli blokací trpí diskomfortem, svalovou křečí způsobenou bolestí, či ve snaze ulevit si nadměrně namáhá jiné svaly v těle. V tomto směru má masáž při léčbě své opodstatnění, ale příčinu je třeba vždy léčit s veterinářem.

Kdy nesmí být kůň masírován?
V případě jakéhokoli aktutního zranění, hřejivých otoků, kulhání, kdy kůň nebyl vyšetřen veterinářem. Masáže se také nedoporučují v případě březosti, a to do prvních dvou měsíců.

Jaká je optimální frekvence masáží?
Frekvence masáží závisí na celkovém zdravotním stavu koně, kondici a samozřejmě tréninkové zátěži:

Rekreační kůň                             masáž jednou za 3 až 4 týdny
Kůň v sezoně pravidelně
závodící v hobby soutěžích        masáž jednou za 2 až 3 týdny
Kůň – vrcholový sportovec        masáž jednou za 2 týdny
Kůň v rehabilitaci                        masáž 1 až 2x týdně*
*Zvýšená frekvence zabrání ochabování některých svalových skupin, k němuž může dojít velmi rychle. Samozřejmě v tomto případě masáž musí být prováděna pod dohledem veterinárního lékaře.


Jak dlouho masáž trvá?
Při první návštěvě je třeba počítat s delší dobou, přibližně dvě hodiny, vzhledem k diagnostice koně před masáží. Samotná masáž trvá cca 90 minut.

Jak taková masáž vypadá?
Po vstupní kontrole přichází na řadu hmaty, kterými masér koně upozorní, že se něco bude dít, a zároveň otestuje naladění a otevřenost koně k masáži. Poté je masáž rozdělena na čtyři partie, a to krk a hlava, hrudník a přední nohy, záda, bok a zadní nohy. Mezi jednotlivými částmi je vždy zařazeno protahovací cvičení a strečink. Každému svalu či svalové skupině je věnována zvláštní péče: nejprve přicházejí na řadu úvodní hmaty, kterými si masírovanou oblast „opracujeme“, poté dojde na kontrolu bolestivosti a případné odstranění svalových spasmů, a práci v dané oblasti ukončíme závěrečné hmaty. Při masáži je samozřejmostí střídání intenzity tlaku při jednotlivých hmatech.

Líbí se koním masáž?
Z vlastní zkušenosti vím, že koně ve většině případů na masáž reagují pozitivně a hmaty jsou pro ně velmi příjemné. Mnoho z nich se nejprve tváří velmi překvapeně, ale ke konci masáže většinou pracuji s velmi poddajným a často téměř spícím zvířetem.

Máme si masáž načasovat?
Z praktických důvodů není vhodné masírovat v době krmení, koně se těší na jídlo a mohou být nervózní a masáž by byla v tomto případě kontraproduktivní. Stejně tak se doporučuje počkat po jídle 1 – 2 hodiny.

Jak dlouho před závody a po závodech?
Pokud se vracíte ze závodů, je dobré koně vyložit z vozíku a nechat alespoň 30 minut odpočinout. Cesta je pro koně velmi vyčerpávající z pohledu námahy svalů. Celou cestu musí vyvažovat i ty nejmenší nerovnosti na cestách a zatáčky. Po této pauze, a pokud je v pořádku, může být koník namasírován.
V případě, že jedete na závody, je dobré masírovat 1 až 3 dny před odjezdem. Záleží na tom, zda se jedná o první masáž či nikoli. Kůň, který je masírován pravidelně, může na závody vyrazit prakticky druhý den. Podívejme se na to z lidského pohledu – když jdeme po delší době na masáž, budeme potom příjemně uvolnění, protažení, ale zároveň rozbolavělí, pokud nám masér odstraňoval svalové spasmy a ztuhlosti. A v tomto stavu bychom se na závody pravděpodobně také nevydali.

Potřebuje kůň po masáži nějakou zvláštní péči?
Je dobré asi jednu až dvě hodiny po masáži vzít koně na ruce na krátkou, desetiminutovou vycházku. Pokud máte možnost držet koně v teple, pod dekou či soláriem, využijte toho. Vyjížďku či trénink si pro tento den odpusťte. Každý kůň reaguje na masáž jiným způsobem, proto je dobré režim konzultovat individuálně.

Kdo může být koňským masérem?
Samozřejmě veterinář, fyzioterapeut s příslušným doplňujícím vzděláním či kurzem, ale masérem se může stát i ten, kdo absolvuje masérský kurz a úspěšně složí zkoušky. Pokud ale stojíte o vzdělání v tomto oboru, musíte vyrazit za hranice. U nás bohužel v současné době není možné absolvovat kurz, na základě kterého byste se mohli profesionálně věnovat masážím. Tedy vyjeďte za studiem do zahraničí!

Monika Plachá, EBW (Equine Body Worker):
Jak jsem se stala koňskou masérkou...


V případě, že hovoříte dobře anglicky, mohu doporučit americkou společnost Equinology, kde jsem absolvovala své studium. Equinology má několik školicích center po celém světě. Já jsem zvolila středisko v Anglii.

Předstudijní příprava nutná!
Přípravě na kurz je třeba věnovat poměrně dlouhou dobu, pokud nehovoříte opravdu dobře anglicky a neznáte podrobně anatomii koně, samozřejmě také v angličtině. Já jsem si dala více než půl roku na intenzivní jazykovou přípravu v této oblasti. Pro studium jsem využívala jak klasických učebnic, tak i školou doporučenou literaturu a zahraniční časopisy s koňskou tématikou.
Po zaplacení kurzovného každý student obdrží Precourse Study Guide, který musí pečlivě nastudovat. Jedná se o 150 stran dlouhý manuál plný anatomické terminologie, rozboru kostry koně, svalů a dalších informací, jež je nutné znát před nástupem na kurz. Podmínkou je praxe u koní a dostatek znalostí, jak s nimi zacházet. Tyto informace jsou po studentech požadovány při zápisu na kurz.

Mozek využitý na 100 %
Studium probíhá ve výukovém středisku na college ve Wristlu, hrabství Essex, což je dobrá lokalita, pokud volíte přímý let do Stanstedu. Cesta z letiště do hotelu netrvá více než 30 minut. Ubytování není problém, ve Wristlu si můžete vybrat z několika hotelů, vše je jen otázkou peněz a vzdálenosti do školy.
Samotná výuka začínala každý den přesně v osm hodin a nekončila dříve než v půl šesté večer. Polovinu času strávíte při praktické výuce ve stáji, další část absolvujete ve třídě. Vzhledem k tomu, že lektoři EBW jsou v úzkém kontaktu s veterináři, nezaměřuje se výuka pouze na svaly, ale i na veterinární terminologii, nejčastější nemoci koní, poruchy pohybového aparátu atd. Velkému množství učiva odpovídá i manuál ke studiu, který má formát A4 a je 5 cm silný. Předpokládá se kompletní znalost zmiňovaného Prestudy Booku, takže výuka probíhá v poměrně rychlém tempu. Během kurzu se pracuje i s doplňujícími učebnicemi, jako je např. Practical Guide to Horse Lameness.
Kurz je precizně veden s jasným časovým i studijním harmonogramem, lektoři se věnují studentům velmi pečlivě, a to až do takové absurdity, jako je třeba doporučení jídelníčku po dobu studia, aby kapacita mozku byla využita na 100 %.

Angličtina, latina, testy, úkoly…
Kurz ve Velké Británii jsem absolvovala s americkou lektorkou Ruth Mitchell, která nás rozhodně nešetřila. Studium probíhalo v kombinaci angličtiny s latinskými názvy při anatomii a praxi ve stáji. Každý den ráno jsme psali kontrolní test a dvakrát za trvání kurzu velkou souhrnnou práci. Každý student po vyhodnocení těchto testů dostal doporučení, na co se zaměřit a co zlepšit. Studium bylo opravdu velmi těžké, množství domácích úkolů a příprava na druhý den byla tak náročná, že po příchodu ze školy se každý zavřel na svém pokoji a pokračoval ve studiu nejednou až do půlnoci. Po prvních čtyřech dnech výuky přišel „den volna“, kdy jsme se učili úkoly na další den a každý si opakoval to, v čem si nebyl zcela jistý.
Základní kurz EBW obsahuje 83 bodů – svalů, a to na každé straně koně, které je třeba se naučit a pracovat s nimi. Není to žádná legrace, protože člověk se musí naučit jejich polohu, funkci a samozřejmě masážní hmaty. Navíc svaly leží přes sebe ve třech vrstvách... Společnost Equinology chrání sama sebe natolik, že je zakázáno během výuky pořizovat jakékoli fotky, zvukové záznamy či videa. Vše podstatné si člověk musí prostě zapamatovat. V průběhu studia se probírají i praktické věci typu jak jednat s klienty, bezpečnost při práci, hodnocení koně před a po masážní terapii, kdy koně masírovat a kdy ne, základy pasování sedla a samozřejmě i marketing, protože tento kurz je brán skutečně vážně a předpokládá se, že úspěšní absolventi začnou velmi brzy pracovat jako samostatní maséři.

Finiš k titulu EBW
Kdo si myslí, že po odchodu ze školy má vyhráno, velmi se plete. Po absolvování základního kurzu přichází šestiměsíční lhůta, kdy je třeba trénovat a zužitkovat získané znalosti, osahat si koně a hlavně vypracovat tzv. externalship work. Jedná se o práci, která by se dala přirovnat k diplomové práci na vysoké škole. Nejen množstvím látky, ale i formou, v jaké musí student kurzu práci odevzdat. Práce se skládá z několika částí a každá z nich je hodnocena zvlášť. Hodnotícím – oponentem je pokaždé odborník, většinou je to lektor z nějakého jiného kurzu se stejným zaměřením. Po celou dobu, kdy student pracuje na své práci, je v kontaktu s lektorem či asistentem kurzu, kteří pomáhají s dodatečnými otázkami příp. nesrovnalostmi.
Teprve po úspěšném složení této zkoušky si člověk na svou vizitku může napsat zkratku EBW. Ta v ČR zatím není téměř známá, ale ve světě je to značka koňských masérů a pracovníků, kteří všichni prošli náročným kurzem a mají vysoké odborné znalosti a kvalifikaci. Licence je mezinárodní a platná prakticky po celém světě. Za získáním tohoto titulu je však více než rok práce, studia a téměř 200 hodin strávených přípravou externalship práce.
EBW pracovníci jsou i po úspěšném složení zkoušek stále pod dohledem mateřské společnosti, samozřejmostí je striktní dodržování etického kodexu, ať už se jedná o práci v terénu, či o informace, které si jednotliví maséři zveřejňují na svých webech. V případě zájmu je možné na tento základní kurz navázat dalšími kurzy, např. Advanced Sport Massage, který bych ráda absolvovala příští rok.


Pojďte zkusit masáž!
Každý hmat při masáži má své místo a čas, vše na sebe navazuje, vše je propojené, proto bylo velmi těžké vybrat pro čtenáře na ukázku některé cviky či hmaty, které může provádět na svém koni každý, aniž by mu ublížil. Můžeme si ukázat několik pro koně velmi příjemných hmatů, jimiž lze řešit problémy v oblasti hřbetu.

1. Začínáme jednoduchým úvodním hmatem, kterým koně upozorníme, že budeme pracovat s jeho hřbetem. Postavíme se bokem ke koni a pracujeme vždy na bližší polovině hřbetu.
Koně plynule hladíme oběma dlaněmi, a to od kohoutku, podél celého hřbetu až do křížové oblasti. Ruce střídáme, dlaně a zápěstí máme uvolněné. Několikrát opakujeme, tlak při každém opakování můžeme mírně zvyšovat.


2. V dalším kroku poklepáváme dlaněmi po hřbetě opět směrem od kohoutku k bedrům. Znovu dáváme pozor, abychom měli zápěstí uvolněná. Používáme obě ruce a rytmicky je střídáme. Poklepávání je lehké, nesmí se jednat o „plácání rukou po hřbetě“.


3. V další fázi budeme hladit hřbet nejprve po směru a poté proti směru svalových vláken. Postavíme se mírně čelem k hlavě koně, obě ruce položíme na hřbet koně, lehce pokrčíme a roztáhneme prsty od sebe. Masírujeme koně směrem od kohoutku k bedrům, tedy po směru svalových vláken. V druhé fázi se otočíme mírně k ocasu koně a v opačném směru hladíme zpět. Pohyb několikrát opakujeme s tím, že tlak můžeme trochu zvyšovat.

 
4. V posledním cviku si hřbet koně pomyslně rozdělíme na tři vodorovné čáry, první začíná hned několik centimetrů od páteře, kde nahmatáme svaly podél páteře.
Třetí pomyslná čára leží tam, kde začínají žebra, což lehce zjistíme tak, že od hřbetu jedeme prsty svisle dolů. Prostřední čára je uprostřed mezi těmito dvěma čarami.
Opět stojíme čelem k boku koně, obě ruce položíme na pomyslnou první čáru a plynulým, krouživým pohybem oběma rukama postupujeme směrem k bedrům. Pracujeme postupně na všech třech liniích, v pořadí první, druhá a třetí a toto celé několikrát opakujeme. Tlak mírně zvyšujeme po každém opakování. Dotyky by měly být jemné, tlak při prvním opakování by měl být tak lehký, jako když si hladíte víčka na očích. Pohyb začínáme za kohoutkem a končíme tam, kde se upíná poslední žebro.
Na tento hmat jsou citliví zejména koně ježdění s nepadnoucím sedlem nebo se zdravotními problémy se hřbetem. Takový kůň se pod doteky prohýbá a zřetelně zatíná svaly, zejména v bederní oblasti. Masér v tomto momentě používá další typy hmatů, které svalové spasmy uvolňují.

5. Na závěr zopakujeme úvodní část hmatů, tj. jednoduché hlazení, kterým se zároveň v tomto případě i rozloučíme. Následně pokračujeme se stejnými cviky na druhé straně hřbetu.


Publikováno: 9.3.2013 8:00:25
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: veterina a zdraví
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 4/2020