Ochutnávka z Jezdectví: SCHČT - chovatelé sobě nebo pod křídla ASCHK?

Bouřlivá situace ve Svazu chovatelů ČT se ani po dvou letech nezklidňuje. Minule jsme informovali o insolvenčním návrhu, který na svaz podal zaměstnanec Ing. Holík. Insolvenční soud by měl proběhnout po uzávěrce tohoto čísla v pondělí 26. února. Ještě předtím však padly dva návrhy, jak svaz, který se po ztrátě dotací ocitl ve špatné finanční situaci, „zachránit“.  

 

S tím prvním přišlo předsednictvo SCHČT zapsané ve spolkovém rejstříku a navrhuje v něm spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní – SCHČT jako člen ASCHK požádá ASCHK o podání žádosti na MZe jako „uznané chovatelské sdružení“ pro plemeno český teplokrevník. ASCHK jako UCHS pak může žádat o dotace. Již probíhají oblastní schůze svazu a na nich se k tomuto návrhu členové svazu vyjadřují. Na středočeské a pražské schůzi však padl návrh druhý, přednesený Jiřím Rendlem, a to vyzývající k bezúročným půjčkám svazu od chovatelů tak, aby nemuselo být vedení plemenné knihy předáno do rukou ASCHK. Obě organizace čekají valné hromady, na nichž by se mělo o těchto možnostech rozhodovat.
Dotace? Nepožádala oprávněná osoba
V únoru však na MZe ČR zasedala také rozkladová komise, která měla říci konečné slovo k udělení či neudělení dotací pro rok 2017. Podle konečného rozhodnutí doručeného SCHČT v únoru dotace 2017 opravdu uděleny nebudou, neboť o ně nepožádala oprávněná osoba. Proč je Karel Růžička, který dva roky vystupuje jako místopředseda spolku a za rok 2016 dokonce úspěšně žádal jménem spolku o dotace, neoprávněná osoba? „Jako datum vzniku funkce a rovněž členství v předsednictvu je ve spolkovém rejstříku ohledně Karla Růžičky uvedeno datum 13. 4. 2012. Vzhledem ke čtyřletému funkčnímu období tak zanikla funkce člena a místopředsedy předsednictva Karla Růžičky k 13. 4. 2016. Z obsahu předložených listin ani z tvrzení v podaném rozkladu pak nelze dovodit, že by byl KR opětovně zvolen členem a místopředsedou předsednictva SCHČT.“

S tím prvním přišlo předsednictvo SCHČT zapsané ve spolkovém rejstříku a navrhuje v něm spolupráci s Asociací svazů chovatelů koní – SCHČT jako člen ASCHK požádá ASCHK o podání žádosti na MZe jako „uznané chovatelské sdružení“ pro plemeno český teplokrevník. ASCHK jako UCHS pak může žádat o dotace. Již probíhají oblastní schůze svazu a na nich se k tomuto návrhu členové svazu vyjadřují. Na středočeské a pražské schůzi však padl návrh druhý, přednesený Jiřím Rendlem, a to vyzývající k bezúročným půjčkám svazu od chovatelů tak, aby nemuselo být vedení plemenné knihy předáno do rukou ASCHK. Obě organizace čekají valné hromady, na nichž by se mělo o těchto možnostech rozhodovat.

 

Dotace? Nepožádala oprávněná osoba

V únoru však na MZe ČR zasedala také rozkladová komise, která měla říci konečné slovo k udělení či neudělení dotací pro rok 2017. Podle konečného rozhodnutí doručeného SCHČT v únoru dotace 2017 opravdu uděleny nebudou, neboť o ně nepožádala oprávněná osoba. Proč je Karel Růžička, který dva roky vystupuje jako místopředseda spolku a za rok 2016 dokonce úspěšně žádal jménem spolku o dotace, neoprávněná osoba? „Jako datum vzniku funkce a rovněž členství v předsednictvu je ve spolkovém rejstříku ohledně Karla Růžičky uvedeno datum 13. 4. 2012. Vzhledem ke čtyřletému funkčnímu období tak zanikla funkce člena a místopředsedy předsednictva Karla Růžičky k 13. 4. 2016. Z obsahu předložených listin ani z tvrzení v podaném rozkladu pak nelze dovodit, že by byl KR opětovně zvolen členem a místopředsedou předsednictva SCHČT.“

 

Více najdete v březnovém Jezdectví!

 

Publikováno: 3.3.2018 11:11:11
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ochutnávky z Jezdectví
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020