Ochutnávka z Jezdectví: Špánek a kroužek - co mají společného?

V minulých číslech Jezdectví jsme se podrobněji věnovali diagnostice kulhání. Dnešní příspěvek se již bude týkat konkrétních onemocnění pohybového aparátu se zaměřením na jejich terapii. Pro tento díl jsme zvolili dva problémy – špánek a kroužek. Na první pohled se jedná o dva naprosto odlišné ortopedické problémy, protože špánek je onemocněním hlezenního kloubu a kroužek postihuje kloub korunkový. Ve skutečnosti jde o nozologické jednotky mající mnoho společného.

V obou případech se vznikající patologické změny týkají málo pohyblivých kloubů resp. jejich částí. Přesto působí poměrně často značné ortopedické potíže. Kroužek a špánek také spojuje velmi podobná terapeutická strategie, která se poněkud liší od léčby jiných kloubů. U obou onemocnění zůstává naděje na vymizení kulhání a dokonce zařazení do předchozí zátěže po úplné destrukci kloubu a jeho trvalém znehybnění... Více v dubnovém Jezdectví!

Publikováno: 6.4.2018 6:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ochutnávky z Jezdectví
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020