Ochutnávka z Jezdectví: Vyhodnocení lineárního popisu a hodnocení zevnějšku u teplokrevných koní

Nejrozšířenější metodou hodnocení zevnějšku koní je systém založený na lineárním popisu zevnějšku a v České republice (ČR) je používán již přes 20 let. Jednotlivé znaky jsou popisovány vzhledem k ideálu, tzn. jsou porovnávány se žádoucím utvářením znaků. U každého plemene může být ideál trochu jiný, záleží také na stanovených šlechtitelských cílech konkrétního svazu a využití koně.

Protože jedním z důležitých základů šlechtění je kontrola užitkovosti, je nutné získané údaje nějakým způsobem (umět) zaznamenat, zpracovat a vyhodnotit:

  • Sběr dat a jejich uložení do databází.
  • Kontrola kvality hodnocení (objektivní hodnocení).
  • Zaznamenání všech dostupných vlivů na hodnocení (datum a místo hodnocení, hodnotitel, atd.).
  • Zaznamenávat údaje tak, aby umožnily statistické vyhodnocení a následnou předpověď plemenných hodnot.
  • V jakém stavu je např. databáze lineárního popisu teplokrevných koní a lze z této databáze stanovit nějaké výsledky? To měl za úkol stanovit tým z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze v rámci probíhajícího projektu „Vývoj systému genetického hodnocení a optimalizace šlechtitel- ských postupů v populaci koní v České republice“.

Více v lednovém Jezdectví!

Publikováno: 26.1.2019 11:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ochutnávky z Jezdectví
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020