Ochutnávka z Jezdectví: Welfare koní - Kůň je přítel, ale není to člověk!

Kůň je mimořádným a nádherným darem přírody člověku. Napříč celou historií pomáhal lidem k realizaci cílů (migrace, dobývání, budování, práce na polích, v lesích i pod zemí), seberealizaci (budování a deklarace společenského postavení a příslušnosti, uspokojování sportovních ambicí, rozvoji schopností a dovedností), ozdravení těla i duše, sebepoznání a sebereflexi. Péče o jinou živou bytost pomáhá člověku v rozvoji hodnot jako jsou soucit, empatie, partnerství, přátelství, spolupráce a činí z nás lepšího člověka překonáním limitů a omezení.

Svět koňáctví se vyvíjel a vyvíjí. Koně jsou dnes schopni podávat nebývalé sportovní výkony, paleta možností chovu, péče, využití, pomůcek, nástrojů a příslušenství je ohromně pestrá. Uprostřed všeho však zůstává stále stejný kůň s nezměněnou, v matrici vepsanou touhou po svobodě a přirozenosti. Je na každém, jak k této touze přistoupí. Není dobrý, není špatný přístup, limitem je pouze konkrétní nastavení každého člověka, ochota učit se a opouštět ustálená dogmata... Více v únorovém Jezdectví!


Publikováno: 15.2.2019 6:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ochutnávky z Jezdectví
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 6/2020