On-line rozhovor s Jiřím Kunátem (tentokrát off-line)

Další díl z řady „on-line rozhovorů“ s manažery disciplín ČJF bude věnován spřežení a tak naším hostem nemůže být nikdo jiný, než Ing. Jiří Kunát. O něm je již všeobecně známo, že je časově více než zaneprázdněný. Rozhodli jsme se proto rozhovor s ním rovnou naplánovat tzv. off-line, tedy bez možnosti ŽIVÉ debaty po internetu. Přesto si troufáme tvrdit, že na zajímavosti povídání to neubralo.

Jak hodnotíte vozatajskou sezonu 2009 z pohledu manažera?
Právě uplynulou sezonu hodnotím kladně hned z několika důvodů. Ve složitém období recese neubyl přes finanční náročnost přípravy kompletních závodů žádný z pořadatelů. Též z hlediska úspěšnosti našich reprezentantů byla sezona úspěšná. Umístění našeho reprezentačního družstva ve složení L. Jirgala, J. Nesvačil ml. a A. Soukup na celkově 7. místě v soutěži družstev na MS dvojspřeží je zatím historicky nejlepší úspěch, jakého kdy naši reprezentanti na MS-2 dosáhli. Z hlediska přípravy jezdců jsme zahájili spolupráci se švýcarským trenérem H. P. Rüschlinem a tato spolupráce se pozitivně projevila na výsledcích našich reprezentantů již v minulé sezoně.

 

On-line

Ing. Jiří Kunát po boku prezidenta ČJF, Ing. Jaroslava Pecháčka (vlevo vzadu)

 

Co byl pro vás největší úspěch sezony 2009a co největším zklamáním?
Za největší úspěch loňské sezony považuji již zmíněné 7. místo našich reprezentantů na MS-2, kdy 7. místo obsadili již po drezurní zkoušce a toto pak udrželi do konce šampionátu.
Největším zklamáním pro mě bylo, že na Světové jezdecké hry do Kentucky vzhledem k velké finanční náročnosti nemůže odcestovat v současné době náš nejlepší jezdec čtyřspřeží Jiří Nesvačil st. Dalším zklamáním pro mne byla informace Ladislava Jirgaly o přerušení vozatajské kariéry pro sezonu 2010 vzhledem k jeho odchodu ze hřebčína Albertovec.

V České republice se již několik let konají dvoje mezinárodní vozatajské závody – na jaře v Kladrubech a v létě v Nebanicích. Jak hodnotíte jejich organizační stránku?
Oba výše jmenovaní pořadatelé mezinárodních závodů patří mezi velice zkušené pořadatele. Samozřejmě, vše se odvíjí od množství finančních prostředků, které se podaří pro technické zajištění soutěže a finanční ceny zajistit. Pochopitelně, vždy je co zlepšovat, ale zajištění patřičného množství peněz není jednoduchou záležitostí. V každém případě patří oběma pořadatelům uznání, neboť se jim podařilo jejich dlouholetým snažením termíny svých závodů trvale zakotvit v mezinárodním kalendáři FEI.

Kladruby pořádaly v loňském  roce také MČR, můžete tedy krátce zhodnotit jejich organizaci?
Jak jsem se již zmínil, NH Kladruby patří mezi zkušené pořadatele a komise spřežení tedy neměla důvod k velkému rozhodování, komu MČR v roce 2009 přidělit. Organizátoři zvládli organizaci úměrně významu těchto závodů – tedy velice dobře.

Letos byl republikový šampionát přesunut do Semic, kde se, tuším, ještě nikdy nekonal. Je to tak? Máte již informace, zda, resp. Jaké úpravy závodiště pořadatelé připravují?
MČR se bude konat v Semicích skutečně poprvé. Semičtí pod vedením Ing. Jandla patří mezi zkušené pořadatele, o čemž svědčí pořádání již 12 ročníku Semického derby, 9 ročníku kompletních soutěží spřežení a 3 ročníků halových závodů spřežení. Pořadatelé připravují celkovou rekonstrukci a modernizaci překážek, takže nejen jezdci, ale i diváci si přijdou na své a MČR se tak zaručeně stane důstojným vrcholem domácí sezony.

 

On-line

Jiří Kunát v Kladrubech při jarních mezinárodních závodech.

 

Jak velký je vůbec zájem ze strany pořadatelů o pořádání MČR?
Komise spřežení nemá v současné době problém s nedostatkem zájmu ze strany pořadatelů. Každoročně se uchází o pořádání MČR 2 – 3 pořadatelé, kteří mají bohaté pořadatelské zkušenosti a dostatečné technické zázemí.

Které nejdůležitější věci řešila komise spřežení v roce 2009?
Vedle standardních věcí zajišťujících plynulý chod naši disciplíny to byla příprava Středoevropského poháru spřežení, do kterého se zapojilo Maďarsko, Slovensko, Rakousko a Česká republika. Ta bude pořadatelem prvního kvalifikačního kola tohoto seriálu. Role hostitele a pořadatele tohoto mezinárodního projektu se ujal Ing. Jandl, v rámci jehož závodů se toto 1. kvalifikační kolo bude konat.

Jak se vyvíjí sportovní úroveň našich vozatajských jezdců? Roste stále meziročně počet spřežení účastnících se aktivně závodů?

Troufám si tvrdit, že sportovní úroveň našich jezdců pozvolna stoupá. Přispívá tomu systém soustředění, který komise spřežení připravuje ve spolupráci s H. P. Ruschlinem ze Švýcarska pro jezdce širšího reprezentačního výběru a Zd. Koniecznym z Polska a Jiřím Kocmanem pro ostatní jezdce. Tomu odpovídají i dosažené výsledky na mezinárodních závodech.

Pojďme na chvíli na mezinárodní scénu – co  říkáte na účast Jiřího Nesvačila v halovém Světovém poháru?

Účast Jiřího Nesvačila st. v halovém Světovém poháru považuji za jeden z historických úspěchů, který výrazně přispívá ke zviditelnění českého vozatajského sportu ve světě.

Co považujete za největší historické úspěchy českého vozatajství?
V každém případě je to vítězství v soutěži družstev i jednotlivců na závodech DAP ve francouzském Saumuru v roce 2006. Za další historický úspěch považuji 7. místo našich jezdců v soutěži družstev na MS – 2 v maďarském Kecskemetu v roce 2009, kdy již po drezuře obsadili 7. místo, které dokázali udržet v průběhu celého šampionátu. Neopomenutelný je také již zmíněný úspěch J.Nesvačila st. v seriálu halových závodů Světového poháru. Nelze zapomenout ani na vítězství Laďislava Jirgaly v žebříčku Světového poháru dvojspřeží v roce 2002

Jak hodnotíte rozvoj domácích halových závodů spřežení?

Rozvoj halových závodů hodnotím pozitivně. Připadá mi jako včera, když jsme na komisi spřežení v roce 2006 připravovali první pravidla spřežení pro halové závody a v letošní zimní sezoně je pro jezdce spřežení vypsáno 5 halových závodů, které se svou jedinečnou atmosférou těší velkému zájmu diváků.

Jaké jsou hlavní cíle českého spřežení na letošní rok?

Nastávající vozatajská sezona bude pro naše reprezentanty opravdu náročná. V kategorii jednospřeží je vrcholem sezony MS v italském Pratoni del Vivaro, ve dvojspřeží jsou to závody DAP ve slovenských Topolčiankách a ve čtyřspřeží jsou to Světové jezdecké hry v Kentucky. Hlavním cílem je prosadit se co nejúspěšněji na těchto nejvýznamnějších mezinárodních šampionátech jak v soutěžích družstev, tak i jednotlivců .

Poprvé se v letošním roce uskuteční vozatajské závody na pardubickém závodišti, kterému šéfujete. Prozraďte nám tedy, na co všechno se můžeme těšit …
Jsem rád, že v roce 2010 přibudou k širokému spektru jezdeckých soutěží na pardubickém závodišti i vozatajské soutěže. Našim cílem je v letošním roce uspořádat takové kompletní závody, které budou příjemné pro širokou vozatajskou veřejnost a které jim umožní se seznámit s technickým zázemím pardubického závodiště a s režimem, který provází pořádání jakýchkoliv jiných závodů v areálu. Úseky A a D maratonu budou vedeny mimo závodiště a teprve trať úseku E včetně překážek bude v samotném areálu závodiště vedena citlivě tak, aby byly využity pro stavbu překážek zatím nevyužité plochy, které jsou mimo kurzy dostihů a aby nedošlo k jakémukoliv poškození dostihové dráhy. Po dvou ročnících, které i nám jako pořadatelům ledacos napoví, budeme chtít postavit překážky pod vedením mezinárodně uznávaných stavitelů tratí spřežení tak, abychom mohli do budoucna pořádat každoročně jedny národní a jedny mezinárodní závody.

V únoru probíhá v Humpolci tradiční ples všestrannosti a spřežení, které na něm vyhlašuje nejlepší jezdce Českého poháru spřežení. Jsou již známy výsledky? Jaká další ocenění budou ze strany vaši discipliny na programu?
Ano, výsledky Českého poháru spřežení jsou známy. Vítězem kategorie jednospřežní se stal J. Minarčík, v kategorii dvojspřeží L. Jirgala, kategorii čtyřspřeží J. Nesvačil st. a v kategorii dvojspřeží pony M. Pospíšilová. Do síně slávy ZP bude uveden T.Barták st. Součástí galavečera bude i udělení bronzových výkonnostních odznaků následujícím jezdcům: Ing. Jandl, A. Brixiová, P. Plch, R. Nesvačila a J. Minarčík. Stříbrné výkonnostní odznaky budou uděleny V. Coufalíkovi a M. Pospíšilové. Čestný odznak ČJF pak bude udělen Ile Hrdličkové.
Mě jen mrzí, že v termínu Galavečera budu služebně v zahraničí a nebudu se moci  této významné společenské události zúčastnit a osobně popřát oceněným, kterým alespoň touto cestou blahopřeji a Ile Hrdličkové děkuji za dlouholetou spolupráci v komisi spřežení.

Děkuji vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů nejen v nastávající jezdecké sezoně 2010.

Publikováno: 2.2.2010 12:00:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: on-line rozhovory
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020