Po hokeji se v Pardubicích otřásá i Velká pardubická

Richard Benýšek, předseda a člen představenstva společnosti Dostihový spolek a.s., která pořádá legendární dostihový závod Velká pardubická, rezignoval 21. ledna 2020 na svou funkci.

„Moje rezignace je reakcí na nezodpovědné jednání města Pardubice při správě majetku Dostihového spolku,“ říká Richard Benýšek, jenž se stal předsedou představenstva v roce 2013 a kontroluje prostřednictví společnosti Čiperný Grunt s.r.o. necelých 23% akcií akciové společnosti. „Po sedmi letech vyplněných úspěšným zajištěním sponzorů Velké pardubické, stabilizací majetku i činností spojených s pořádáním slavného závodu shledávám, že současné vedení města nemá zájem na strategickém a koncepčním rozvoji závodiště a Dostihového spolku. Některá nedávná rozhodnutí města můžou vést k rozvrácení majetku nebo dokonce až k zániku závodu, u čehož odmítám asistovat,“ říká Benýšek.

Město Pardubice, kontrolující nadpoloviční balík akcií, vypovědělo k 31. 12. 2019 akcionářskou smlouvu, strategický dokument o základní shodě spolumajitelů ve věci řízení Dostihového spolku, přičemž nenabídlo žádnou alternativu.

„Mé odstoupení z funkce předsedy představenstva neznamená, že přestávám být akcionářem Dostihového spolku,“ říká Richard Benýšek. „Naopak: z pozice významného akcionáře budu důsledně prosazovat koncepční rozvoj Dostihového spolku a kontrolovat řádné hospodaření s jeho majetkem.“

Publikováno: 27.1.2020 14:35:00
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: ostatní
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020