V Líšnici se tančilo s koňmi, aneb III. Den koní dam v sedle
Dne 7. 5 .2006 uspořádalo občanské sdružení Dámy v sedle v Líšnici u Milevska III. Den koní, s podtitulem Tanec s koňmi.

Díky mohutné propagační akci, která vyvrcholila průvodem městem v dobových kostýmech, se na připraveném kolbišti sešlo téměř čtyři sta diváků. Oficiální zahájení muselo být proto o chvíli pozdrženo.

Krátce po půl čtvrté přivezlo fríské dvojspřeží manželů Hurhotových, vedené Josefem Išem, moderátorku celého programu, Hanu Herčíkovou. Poté už následovala jednotlivá čísla členek sdružení a jejich hostů. Vyjmenovávat program bod po bodu je téměř zbytečné, nahlédněte pod pokličku celé akce díky fotografiím, které nám zaslala Inka Pospíšilová.

Jak bylo již napsáno, zahájení patřilo fríským koním manželů Hurhotových. V zápřeži hřebci Harm a Balou, pod dámským sedlem hřebec Gjolt (foto 1, 2)

Dvojspřeží haflingerů ze zemského hřebčince v Písku přivezlo na kolbiště starostu obce Sepekov, pana Stanislava Sedláčka. (foto 3) Jeho posláním bylo dekorování klisny Perly, pro níž bylo Líšnické vystoupení branou do zaslouženého, koňského důchodu (foto 4, 5)

Studio William zpestřilo program ukázkou soubojů Lancknechtů ( foto 6) a poprvé na scénu přitančila skupina Ambrosie, tentokrát v doprovodu dvou shagya arabů paní Sládkové z Tálína (foto 7) Další ukázkou zápřeže byl einhorn, vedený Josefem Išem, přísedícím byl po celý den Radim Pojezdný. (foto 8) Jednou ze dvou vstupů do programu byla přehlídka dobových kostýmů od gotiky po rokoko (foto 9, 10)

Že je možné v dámském sedle skákat, předvedla se svou teplokrevnou klisnou Pohodou, Jana Vedralová. ( foto 11) Ve čtyřspřeží nahradil zraněného hřebce Paultje valach Heitse, paní Simony Králíčkové z Litomyšle. (foto 12)

Dalším tancem s koňmi byl barokní vstup skupiny Ambrosie a Lucky Hřebejkové s Artušem. (foto 13, 14)

Eva Maredová s Primem zajela tradičně svůj kür na velmi vysoké úrovni. Závěrečná úklona nesměla chybět. (foto 15, 16)

Z temperamentního vystoupení Lucky, Hanky, Šárky a Martina, zahaleného názvem Mexiko, se nejednou přihlížejícím zatajil dech :o) Následovaly stejně temperamentní Ambrosie se španělskými tanci. (foto 17, 18, 19)

Závěr programu patřil tradičně kaskadérům, džigitovce a ohňové show. Tentokrát naše pozvání přijala skupina Caballos ve složení: Eva Maredová, Eva Havrlíková, Petr Vlasák a Jiří Bůžek. (foto 20)

Závěrem bych chtěla jménem sdružení Dámy v sedle poděkovat všem sponzorům i účinkujícím, kteří se podíleli na realizaci Tance s koňmi, a samozřejmě Lucii Krahulcové Hřebejkové a Hance Soukalové, které si vzaly letošní ročník na svá bedra a vše zvládly ke spokojenosti návštěvníků i vystupujících.

Na závěr jedna fotografie organizátorek z after party, která se konala v sepekovské "Putyce u Mě".

Autor: Karolína
Publikováno: 20.6.2006 0:00:00
Kategorie: zajímavosti
Foto: Inka Pospíšilová, Eliška Vachková
Aktuální číslo
Obsah čísla 8/2020