Veterinární semináře s MVDr. Dominikou Švehlovou 2009/2010

Veterinární semináře pro ošetřovatele, jezdce a všechny milovníky koní již několik let běží na farmě Heroutice nedaleko Benešova. Na přání „východních“ zástupců koňařské veřejnosti se loňský podzim/zimu konaly podobné semináře i v Brně a zaznamenaly velký úspěch. Pro zimní sezónu 2009/2010 se oblíbený seriál čtyř dvoudenních seminářů přesouvá na nové místo, velice atraktivní: na koňskou veterinární kliniku do Heřmanova Městce. Obsah jednotlivých seminářů se ze zkušeností minulých let vyvinul v následující témata...


24. - 25. 10. 2009 – Základní vyšetření a ošetření nemocného či poraněného koně, první pomoc v akutních situacích = Veterinární minimum
21. - 22. 11. 2009 – Onemocnění končetin koní
23. - 24. 1. 2010 – Zdravotní problematika hřbetu koní z hlediska ježdění a výcviku
20. - 21. 2. 2010 – Zdraví a nemoci kopyt a další preventivní opatření v chovech koní.

Témata jsou vybrána podle dlouholetých preferencí posluchačů a zahrnují nejčastější zdravotní problematiku současných jezdeckých koní. Osvědčila se i kombinace teoretických přednášek promítaných z počítače a provázených spoustou barevných fotek s praktickou výukou přímo u koní, kde si posluchači mohou teoretické znalosti pod dohledem vyzkoušet.

Veterinární minimum 24. - 25. 10. 2009
Tento seminář byl „vymyšlen“ jako první a několik let jako jediný. Doznal pár změn v detailech, ale osvědčená podstata zůstává. Jeho náplní je vyšetření základních fyziologických ukazatelů koně a jejich souvislosti s nemocemi či jinými patologickými stavy koně, dále běžné příznaky různých nemocí a zdravotních poruch, jejich rozpoznání, první pomoc i prevence. Velkou část semináře se probírají úrazy, rány a první pomoc koni v naléhavých akutních situacích.

Semináře

 

Zdravotní problematika končetin koní 21. - 22. 11. 2009
Tento seminář seznámí posluchače s anatomií končetin koní, diagnostikou kulhání, s nejčastějšími nemocemi kostí, kloubů a šlach, jejich rozpoznáním, léčbou a prevencí včetně zevrubných informací o principech správného tréninku jezdeckého koně.

Semináře

 

Problematika kopyt a hřbetu koní 23. - 24. 1. 2010
Protože problematika hřbetu koní, zahrnující páteř i okolní svaly, je velice obsáhlá, letos budu tomuto tématu věnovat celý dvoudenní seminář. Posluchači se seznámí s anatomií hřbetu koně, jeho funkcí i nejčastějšími zdravotními problémy včetně jejich léčby, rehabilitace a prevence. K té patří i zásady správného výcviku jezdeckého koně.

Semináře

 

Preventivní opatření v chovech koní 20. - 21. 2. 2010
Přestože kopyta jsou součást končetiny, bude jim pro rozsáhlost problematiky věnován celý seminář. Péče o kopyta je součástí celkového managementu koní, kam patří i „péče“ o dýchací aparát koní a péče o koňský chrup.

Semináře

 

Přestože témata jednotlivých seminářů se navzájem doplňují, není samozřejmě podmínkou účast na všech čtyřech, můžete si vybrat pouze témata, o která máte speciální zájem. Všichni posluchači budou vybaveni pracovními texty a k dispozici budou mít po dobu teoretických přednášek malé občerstvení pro doplnění tekutin a energie. Účastníci tří a více seminářů dostanou jako památku osvědčení o účasti a pokud se někdo zúčastní všech 4 seminářů, bude „za věrnost“ obdarován hodnotnou knihou s koňskou tématikou.
Bude-li zájem, můžeme po výuce nad DVD probrat i něco o lonžování, ježdění na koních, školu „lehkosti“ či podobná témata.

Semináře

 

Brněnské semináře, jak je ještě neznáte
Samozřejmě stranou nezůstane ani Brno, kde plánuji semináře v roce 2010. Budou se konat opět jednou měsíčně na zámečku v Žebětíně a bude se jednat o „slíbené“ pokračování loňského seriálu se zcela novými tématy, ke kterým momentálně domlouvám i externí přednášející: krmení koní, principy tréninku koní a rehabilitace a obšírněji probereme i téma nemocí kopyt včetně jejich úprav. Zájemce o brněnské semináře proto prosím o chvilku strpení, než se podle možností externích přednášejících přiřadí témata jednotlivým termínům.

Podmínky účasti včetně ceny a přihlášek na semináře v Heřmanově Městci a Brně najdete na www.dominika-svehlova.cz/hm.asp, další semináře na jiných místech republiky najdete na stránce Aktuální nabídka http://www.dominika-svehlova.cz/aktsem.asp.

Těším se na shledanou
Dominika Švehlová

Autor: jaja
Publikováno: 2.10.2009 8:45:56
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: veterina a zdraví
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020