Vzpomínáme na... Josefa Zicháčka

Neděle - den určený pracovnímu klidu a odpočinku. Svátek, jehož název v některých jazycích znamená den slunce nebo den Páně, ale také vzkříšení Ježíše Krista. A křísit budeme každou neděli i zde, ovšem pouze vzpomínky. Vzpomínky na členy naší rozvětvené jezdecké rodiny, kteří tu s námi již nejsou a chybí nám. Mezi ty nezapomenutelné patřil i Josef Zicháček, nejenom trenér, ale i vyhledávaný rozhodčí.

 

 

Kdysi voják, po válce jízdní pohraničník, přitom velmi dobrý jezdec, obětavý funkcionář, organizátor a v neposlední řadě téměř čtyřicet let vyhledávaný rozhodčí, to byl Josef Zicháček.


To je ta nejstručnější charakteristika, které předcházely ne právě radostné vzpomínky na dětství, kdy jako sirotek byl velmi často předmětem výsměchu svých vrstevníků - dětí sedláků. Již v té době získal lásku ke koním a jezdeckému sportu a této zálibě zůstal věrný až do konce života. Pro jeho skromnost jen málo zasvěceným bylo známo, že za doby okupace jako pracovník jízdního oddílu bývalého policejního ředitelství v Ostravě se podílel na ilegální činnosti při převádění vojenských osob do Polska a ukrývaní válečných zajatců. Po zrušení jízdních oddílů v ozbrojených sborech se zapojil do sportovní činnosti v tehdejším Svazarmu, později v různých tělovýchovných jednotách, kde byl vždy přínosem pro své bohaté praktické i pedagogické znalosti.

Příchodem Josefa Zicháčka do Jezdeckého oddílu v Opavě Kateřinkách byl zkvalitněn výcvik jezdců, zejména dorostenců. Jeho obětavá trenérská práce byla korunována ziskem mnoha přebornických titulů ČSR a ČSSR. V průběhu trenérské práce i jeho zásluhou jezdci tohoto oddílu reprezentovali opavský jezdecký sport na závodech v tehdejším Sovětském svazu, Polsku, Maďarsku a Jugoslávii. Kromě sportovní činnosti byl trvale zapojen do veřejného života a jen krátkou dobu před jeho smrtí byl pořadatelem Závodu míru v etapovém městě Opavě. Josef Zicháček zemřel 20. 5. 1982 ve věku 78 let.

Na jeho počest je pravidelně v Opavě Kateřinkách pořádán při halových závodech jeho memoriál.
                                                                                                                        Jiří Gebauer

Autor: jge
Publikováno: 9.10.2011 6:00:55
Kategorie: zajímavosti
Rubrika: historie
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 5/2020