chov

Zajímá vás problematika chovu koní? Pak jste tady správně! Tato kategorie má základní rozdělení na následující rubriky: teplokrevníci, plnokrevníci, chladnokrevníci, netradiční plemena, chovatelské přehlídky a dny, chovatelské soutěže, hřebci – testace, svody klisen, výkonnostní zkoušky hřebců, výkonnostní zkoušky klisen, schůze chovatelských svazů, aukce a trhy koní. Pokud máte informace, které zde nejsou uvedeny a mohly by zajímat i ostatní čtenáře našeho serveru, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: redakce@jezdectvi.cz. Rádi vaše příspěvky zpracujeme a zveřejníme.

<<<123>>>

V březnovém čísle jsme se vrátili k novým stanovám Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Autor textu JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. v něm hovoří o velmi nízké spokojenosti členů s kroky vedení Svazu, o nedemokratičnosti nové právní úpravy, o komplikovanější kontrole činnosti svazových orgánů či o ne příliš optimistickém dosavadním vývoji ve SCHČT. Celý text najdete v článku.

Autor: redakce Jezdectví, JUDr. J. Staněk
Kategorie: chov
/ 10.4.2016 10:10:10

Oblastní členská schůze SCHČT Karlovarského a Plzeňského kraje se konala 31. března 2016 v Sulkově u Plzně. Za přítomnosti členů předsednictva se diskutovalo a volilo. Garantem oblasti byla zvolena Petra Vraná, do Rady plemenné knihy byli navrženi J. Šíma, J. Chýle, L. Kozák, Z. Hrnčíř a O. Vondrouš, do předsednictva SCHČT členové oblasti navrhli H. Civišovou, Z. Hrnčíře, J. Kreidlovou, P. Vranou a MVDr. Z. Vítů, kterého navrhli i na předsedu SCHČT. Kompletní zápis v článku.

Kategorie: chov
/ 5.4.2016 11:12:46

Dne 22. března proběhla v Horních Habarticích severočeská oblastní schůze SCHČT. Členové severočeské oblasti diskutovali s předsednictvem o finančních i personálních otázkách, mimo jiné členové žádají oficiální sazebník pro zkoušky klisen. Na předsedu SCHČT navrhlo předsednictvo M. Perníčka, členové oblasti L. Kozáka. Podrobný zápis i výsledky hlasování najdete v článku.  

Kategorie: chov
/ 2.4.2016 9:53:30

Na pozici tajemnice Svazu chovatelů českého teplokrevníka končí na vlastní žádost Ing. Markéta Nováková, k dispozici je ještě do konce srpna. Na novém místě přejeme mnoho úspěchů!

Kategorie: chov
/ 4.8.2015 13:18:48

Ve středu 27. 5. od 11 hodin probíhá ve Spolkovém domě v Humpolci Valná hromada Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Program v článku. 27. 5. 11:20 HOD: VH začala, přítomno je 59 delegátů. Hlasování o předsedajícím schůze. 11:30 HOD: Předsedajícím schůze se stal Ing. Otakar Vondrouš. 11:45 HOD: Byla zvolena návrhová komise Dr. Vítů, p. Vraná a V. Boušková. 14:20 HOD: Delegáti živě diskutují hospodaření svazu. 14:39 HOD: Následují další zprávy komisí. 4. 6. 16 HOD: Přidán neověřený zápis.

Komentářů: 1
Kategorie: chov
/ 4.6.2015 16:00:32

Ve středu 11. března se v Herouticích konala konference středočeské a pražské oblasti Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Přinášíme její zápis a usnesení, v němž mimo jiné oblastní konference žádá, aby byly návrhy stanov včas před celostátní konferencí vyvěšeny na webových stránkách svazu nebo aby byla celostátní konference (27. května v Humpolci) uspořádána jako volební.

Kategorie: chov
/ 17.3.2015 14:07:39

V pátek 6. března proběhla v Hřebčíně Měník schůze východočeské oblasti Svazu chovatelů českého teplokrevníka. Bylo na ní přítomno 41 chovatelů, přinášíme zápis a usnesení. Mezi jeho body patří odsouhlasení zaslání protinávrhu stanov SCHČT na celostátní konferenci, volba delegátů a náhradníků na celostátní konferenci, vyslovení nedůvěry současnému vedení svazu ČT, nebo znovuprojednání výpovědi Equiservis Konzulentu. Další oblastní schůze, pro Prahu a Střední Čechy, proběhne 11. 3. v 17 hodin v Herouticích.

Kategorie: chov
/ 9.3.2015 15:19:04

Dne 21. února proběhla v Česňovicích jihočeská oblastní konference chovatelů českého teplokrevníka. Přinášíme zápis z jednání, na němž se jednalo například o návrhu nových stanov, výpovědi společnosti Equiservis Konzulent nebo návrhu programu celostátní konference. 

Kategorie: chov
/ 27.2.2015 8:16:01

Další chovatelé žádají o svolání mimořádné valné hromady Svazu chovatelů ČT k novým stanovám, tentokrát se jedná o chovatele Hradecka. Spolu s Náchodským spolkem také žádají předsednictvo o vysvětlení výpovědi firmě Equiservis Konzulent. Chovatelé nyní očekávají, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na služby zajišťované firmou Equiservis Konzulent. Přidán i dopis Petra Rydvala. 8. 12. 14:50 HOD: Dodáno vyjádření Jičínského svazu. 20. 12. 11:30 HOD: Přidán zápis ze setkání chovatelů severomoravského kraje.

Kategorie: chov
/ 20.12.2014 11:30:25

Žádost o svolání mimořádné valné hromady Svazu chovatelů českého teplokrevníka odhlasovala v listopadu také jihočeská oblast tohoto svazu. V dopisu též žádá o zdůvodnění ukončení spolupráce se společností Equiservis Konzulent. Celý dopis najdete pod článkem. 23. 11. 17:45 HOD: Přidána odpověď předsednictva SCHČT. 19. 12. 13:30 HOD: Na svém prosincovém zasedání Jihočeši schválili návrh změn stanov SCHČT. Členská schůze také žádá o zastavení výpovědi EK.

Kategorie: chov
/ 19.12.2014 13:30:42

Menší poplatky za zápis a označení hříběte pod klisnou nebo dva zaměstnanci na trvalý pracovní poměr místo služeb Equiservis Konzulentu - to jsou změny, které mimo jiné schválilo na posledním zasedání předsednictvo SCHČT. Konstatovalo také, že celkový počet koní plemene ČT klesá, stejně jako počet zapouštěných klisen a počet narozených hříbat ČT. V rámci schůze se také diskutovalo o Kritéricíh mladých koní. Více již v zápisu zde.

Kategorie: chov
/ 11.12.2014 21:05:43

V pátek 24.10.2014 se v Roudnici nad Labem sešli členové SCHCT oblasti, kterou jako inspektor spravuje Jan Chýle. Mezi nejdůležitějšími body jednání byla výpoveď svazu firmě Equiservis konzulent s.r.o. 23. 11. 17:30 HOD: Odpověď předsednictva SCHČT. 5. 12. 18:50 HOD: Reakce J. Chýleho.

 

Kategorie: chov
/ 5.12.2014 18:50:33

Již dvě oblasti Svazu chovatelů českého teplokrevníka žádají vedení svazu o odůvodnění výpovědi společnosti Equiservis Konzulent. EK zajišťuje služby (např. čipování hříbat, popis koně pro průkaz koně, zápis klisen do PK, registraci koně atd) pro 13 plemenných knih. V článku najdete informace o cenách těchto úkonů a také stanovisko EK. 16. 11. 14:30 HOD: SCHČT zaslal odůvodnění výpovědi firmě EK, jeho text najdete v článku. 19. 11. 13:20 HOD: Equiservis Konzulent zaslal mírně upravenou verzi původního vyjádření.

Kategorie: chov
/ 19.11.2014 13:20:18

V dubnu se konají valné hromady dvou největších chovatelských svazů, Svazu chovatelů českého teplokrevníka (10. 4.) a Svazu chovatelů slovenského teplokrevníka v ČR (proběhl 4. dubna). Zápis z tohoto zasedání najdete v článku.

Kategorie: chov
/ 9.4.2014 9:09:10
Změna místa konání Valné hromady SCHCS

Všem chovatelům slovenského teplokrevníka a českého trakéna patří následující upozornění: Valná hromada SCHCS se bude konat v nezměněném termínu 11. dubna ovšem nikoli v Pardubicích, ale v Mněticích (okres Pardubice). Změna místa konání se týká rovněž Valné hromady Svazu chovatelů českého trakéna. Více informací na těchto odkazech: CS a český trakén.

Kategorie: chov
/ 5.4.2013 12:15:00
<<<123>>>
Aktuální číslo
Obsah čísla 7/2020