Moravské pony výstavy 2018

Nejen moravské chovatele původních britských plemen jsme letos mohli vidět ve výstavních kruzích, a to na dvou významných akcích pořádanými aktvními členy Svazu chovatelů koní Moravy a Slezska, sekce Moravský Pony Club. První významnou akcí byla II. Výstava původních britských plemen, která se konala dne 4.8.2018 v moderním areálu ESC Olomouci – Lazcích v rámci chovatelského dne koní, druhá významná a tradiční výstava proběhla 1.9.2018 v Polance nad Odrou.

O obě tyto akce projevili chovatelé zájem i z důvodu účast zahraničních posuzovatelů. V Olomouci se veliké účast pony těšily Anita a Marc Aertsovi – Voermanhof stud z Belgie a v Polance se mohli chovatelé předvést před fenomenální britskou posuzovatelkou Annou Abrahal. Tato spolupráce přinesla chovatelům, vystavovatelům, ale i organizátorům nemalé zkušenost a jsou cennými informacemi do dalších aktvit. Ne vše co slýcháváme od českých posuzovatelů je vždy tak, jak to bývá na zahraničních výstavách běžné. Jak v Olomouci, tak v Polance panovala díky posuzovatelům uvolněná atmosféra a je třeba říci, že jejich rady si vzali vystavovatelé hned k srdci.

 

Olomouc

Olomoucká „show“ startovala již od brzkého rána, jelikož součást této akce byl i centrální svod klisen a hodnocení valachů shetlandského ponyho, kterého se účastnilo 11 shetlandů (10 klisen, 1 valach). Komise pracovala ve složení L. Procházka, R. Marková a M. Nováková. Je třeba pochválit všechny zůčastněné za připravenost. Nejlépe hodnocenou klisnou se stala klisna Hillande Sara majitelky Vladimíry Kyselé, která získala hodnocení 8,63. V průběhu chovatelské výstavy na ruce probíhal i svod klisen welsh pony pod komisí L. Procházkou a R. Šestákovou. Nahlášených bylo 14 klisen. Chovatelé tyto svody uvítali a dle čísel to bylo i vidět.

Ve dvou výstavních kruzích mohli diváci vidět shetlandské pony, velšská plemena a irské coby. Celkem se předvedlo na 60 zvířat. V 9:15 tak byla zahájena výstava ve dvou výstavních kruzích. Ve výstavním kruhu A byly hodnoceni shetlandi českou posuzovatelkou paní Ing. Milenou Novákovou a ve výstavním kruhu B probíhaly velšská plemena sekcí A, B pod zahraničními posuzovateli. V krátké pauze se oba výstavní kruhy sloučily a tak se mohly dobře předvést pony sekce C a D, WPBr a IC. Jednotlivé kategorie byly rozděleny na hříbata pod matkou, jednoletý pony, dvouletý pony, tříleté klisny, čtyřleté a starší klisny, třílet hřebci, čtyřlet hřebci, třída valachů. Dobré ohodnocení v obou kruzích získala hříbata pod matkou, u shetlandů hřebeček Unity Meteor (po Modráček of Kadov z Unity Domino) chovatelky i majitelky Jany Ondřejové a velš sekce A hřebeček Eyrill Gillian (po Friars Golden Mark po Limetre Silver Stone) chovatelky i majitelky Natálie Havlíčkové. Nejvíce obsazenými kategoriemi byly čtyřleté a starší klisny, a to jak u shetlandů, tak u velšů. Nejlepší shetland klisnou čtyřletou a starší se stala Geppy v.Stal´t Hulpgat (po Yankee v.Stal Ankeveen po Ody v.Sta´l Hulpgat) z Farmy Sýkorův Mlýn s.r.o., v kategorii WMP čtyřleté a starší klisny zvítězila klisna Trawel Riana (po Trawel Rival z Trawel Ria) chovatele pana Blažka, majitelky paní Lindy Říkovské. Celkovým šampionem shetlandské kategorie se stal importovaný švédský plemenný hřebec 1993 Calimero of Jaboruder (po Talisman of Jaboruder z Veerle v.d. Pas) majitelky paní Hanzlík P. Kubalové, vicešampionem se stal již zmíněný shetland hřebeček pod matkou Unity Meteor paní jany Ondřejové. Zajímavá byla kategorie WMP hřebců, kde jsme mohli vidět tři hřebce - Calamity Zuriel Casanova, Taraco Galliano a Friars Mister Fox. Vítězem se stal dobře předvedený hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova (po Trefynys Casanova po Lustoord Zita) českého chovu chovatelky Kláry Novotné, majitelky Žanety Lodziánové z Českého Těšína. Pěkně obsazenou kategorií byla i sekce B, klisny čtyřleté a starší, kde nejlépe hodnocená byla Domashow (CZ) Maybelle (po 920 Bonsay z Bohemian (CZ) Marilin) chovatelky i majitelky Mgr. Jitky Bednářové Smíškové, z Hřebčína Domasov. Méně početně byly obsazené sekce C a D. V obou kategoriích se umístl odchov ze Stáje Vazan paní Mudr. Mahuleny Richterové, a to vítězka sekce C roční klisna Vazan Honney Bee (po Nebo Luka z Nebo Honey Suckle) a v sekci D čtyřletá klisna Vazan Donna Prudence (po Davis Carlo z Menai Primadonna). V kategorii IC se nám bohužel představily pouze dvě klisny, a to Lilli Grey a Dromalga Becky II. Vítězkou se tak stala tříletá klisna Lilly Grey (po Bayron z Funny ze sedmi dvorů) chovatelky Kamily Vidlákové a majitele Martna Kudeláska. Celkovým Supreme šampionem výstavy se stal WMP plemenný hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova a Reserve supreme šampionkou se stala Vazan Honney Bee.

Po obědové pauze proběhlo 3. kolo Moravského Show Pony Šampionátu ve speciálních výstavních třídách, které byly velmi dobře obsazeny. Již podruhé byla vyhlášena Cena SCHKMS pro nejlepšího mladého vystavovatele, kterou získala Iva Lacková s klisnou WPB Jamela Jazz z JK Staje Kennbery. Olomoucká „show“ byla dobře hodnocena nejen diváky a účastníky, ale hlavně samotnými posuzovateli. Kladně hodnotli především dobrou kvalitu vystavovaných zvířat a celkovou připravenost. Poděkování patří týmu SCHKMS a MPC a chovatelským svazům SCHSHP a ČSCHVK za podporu.

 

Supreme šampion 1993 Calamity Zuriel Casanova a Reserve Vazan Honney Bee s posuzovateli. Foto Klára Brůnová

 

Polanka nad Odrou

Tradiční výstava a jezdecké odpoledne se opět konala na zelené louce Statku Honzula v Polance nad Odrou – Stará Bělá dne 1.9.2018. S jistotou můžeme říci, že se tato akce stává tradicí a zájem o účast je každý rok vyšší. Letos se na výstavě podílely i známé společnost svým sponzorstvím, a tak se organizátor Rudolf Žimulák rozhodl pro zahraničního posuzovatele. Renomovaná posuzovatelka z Velké Británie paní Anne Abrahal přilákala mnoho chovatelů z okolí Ostravy a velký počet účastníků III. kola MSPŠ. A vyplatlo see. Celá akce nebyla jen o chovu a výsledcích ve speciálkách, ale i o lidech. Absolutně skvělá atmosféra panovala po celou dobu akce a sama posuzovatelka byla atmosférou nadšená. Anne Abrahal posuzovala velšská plemena, IC a speciálky. Shetlandskou kategorii posuzovala Ing. Milena Nováková z Hřebčína Aslan. Ta rovněž s Annou posuzovala speciálky a již druhý rok byla vyhlášená Cena Hřebčína Aslan pro nejlepšího mladého vystavovatele shetlandské kategorie. Nejlepší byla Denisa Lodziánová s klisnou Finále z JK Stáj Kennbery. Na této akci byla předána dvě Čestná uznání SCHKMS za aktvní podporu výstavnictví a chovu pony na Moravě. Paní Jana Ondřejová za podporu chovu shetland pony a paní Žaneta Lodziánová za podporu chovu velšských plemen. Tato ocenění obě dámy zaskočila a dojemné přátelské předání nenechalo pár očí suchých. Dodat je zapotřebí jen to, že první výstavy v Polance odstartovaly zájem o chov a výstavnictví na Moravě a výše uvedené oceněné dámy byly součást.

Na programu byly výstavní kategorie shetland pony, velšská plemena a další původní britská plemena. Jednotlivé kategorie byly rozděleny na hříbata pod matkou, jednoletý pony, dvouletý pony,tříleté klisny, čtyřleté a starší klisny, třílet hřebci, čtyřlet hřebci, třída valachů. Bylo viděno nad 35 zvířat ve výstavě a na 70 startů ve speciálkách. Velký ohlas měla skupina tří rodin. Rodina chovatelky paní Souškové z Hřebčína Drago byla však výjimečná. V této kolekci se předvedl otec rodiny hřebec Tornado v.d. Koerberg a matka všech tří potomků: tříletá Aljaška Drago, dvouletá Aloe Vera Drago (obě majitele pana Schenka ze Stáje Schenk Hošťálkovice) a letošní hřebeček Tork Drago, po Aaltje v. Stal Pooland. Tato krásná ukázka chovu byla velice ceněná diváky. Paní Souškové patří obrovský dík za účast a mnozí chovatelé by si z takto zajištěného předvedení mohli vzít příklad.

Kategorie shetland byla velice dobře obsazená, diváci mohli shlédnout dva letošní hřebečky pod matkou, a to Unity Meteora chovatelky paní Jany Ondřejové a zmíněného Tork Drago chovatelky paní Souškové. Tork Drago (po Tornado v.d. Koerberg z Aaltje v. Stal Pooland) se líbil více, a tak zvítězil. Velmi dobře byla obsazena kategorie 4-letých a starších klisen (5 klisen), kdy nejlépe byla hodnocena 6-t letá klisna Florenza v.d. Buitenweg (po Edmund v.d.Buitenweg z Westonia v.d. Buitenweg), zahraničního chovatele p. Jansena, majitelky paní Moniky Vlčové. Klisna se velice dobře předvedla. Překvapením byla třída valachů, kde se představili 3 valaši. V této třídě zvítězil Torrid Shot Czenkow (po 1098 Tymen v.d. Sluissesteeg z Blissy v.d. Zomerlanden) chovatelky paní Jany Mazancové, majitelky paní Terezy Korejzové z Brooming Ranch Tučín. Celkovým šampionem se stala výše uvedená klisna Florenza v.d. Buitenweg majitelky paní Moniky Vlčkové a vicešampionem se stal plemenný hřebec Calimero of Jaboruder majitelky paní Pavly Hanzlík Kubalové (hřebec rovněž zvítězil v kategorii hřebců).

Velšská plemena byla méně zastoupena, ale za to velice kvalitními zvířaty. K vidění byli tři plemenní hřebci, a to hřebec WMP 1993 Calamity Zuriel Casanova majitelky Žanety Lodziánové, hřebec WMP Taraco Galiano majitelky Pavly Henčlové a hřebec kategorie C Angelis Desmond majitelky Marcely Škanderové. Všichni hřebci byli svými majiteli dobře předvedeni. Velice dobře byl hodnocen paní posuzovatelkou letošní WPA hřebeček SP Regi´s Great Timeo (z Moorkieker Gawain po Trawel Regina) chovatelky i majitelky paní Sabiny Poukarové z Ostravy. Hřebeček se předvedl v kategorii hříbě pod matkou sám a předvedení bylo velmi dobré. Šampionem velšských koní se stal plemenný hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova majitelky paní Žanety Lodziánové a vicešampionem se stal velice dobře předvedený valach Vazan Leonardo (po Nebo Luka z Tyngwndwn Lisa ) ze Stáje Vazan. Ten byl předveden na vysoce profesionální úrovni a rovněž ve speciálkách se předvedl velice dobře. V kategorii IC se předvedla jediná klisna, která zaujala všechny diváky. Tříletá klisna Lilly Grey (z Bayron po Funny ze sedmi dvorů ) chovatelky paní Kamily Vidlákové, byla dobře předvedena svým majitelem panem Martnem Kudeláskem. Je veliká škoda, že se před výstavou odhlásili další 4 IC, jelikož jsme přesvědčeni, že by kolekce 5-t IC měla u diváků veliký úspěch.

Supreme šampion výstavy se stal WMP plemenný hřebec 1993 Calamity Zuriel Casanova, Reserve supreme šampion výstavy se stala shetlandská klisna Florenza v.d. Buitenweg a II. Reserve supreme šampionem se stal velš pony sekce C valach Vazan Leonardo.

Chovatelsku akci podpořily svazy SCHSHP a ČSCHVK, poděkování patří sponzorům akce a všem členům organizačního týmu.

Celkový overal šampionát. Foto Kateřina Adamusová