Zápis z jednání Rady ČJF z 19. 7. 2022

V úterý 19 . 7. 2022 v 10 hodin proběhlo 3. zasedání Rady ČJF. Na programu jednání bylo primárně téma navýšení kapitol rozpočtu ČJF pro rok 2022. Výkonný výbor ČJF zpracoval a předložil Radě k projednání návrh rozpočtu s navýšením příslušných kapitol tak, jak stanovují dotační pravidla NSA. Navýšení se tak nejvíce dotkla podpory reprezentace, soutěží, talentované mládeže a rozpočtu oblastí ČJF. 

Hned v úvodu také generální sekretář ČJF představil video spot, který vznikl na základě vzájemné spolupráce s FEI a se kterým se budou moci všichni seznámit při projekcích na závodech a dalších akcích ČJF.  

 Sekretariát také informoval Radu o aktuálním stavu zavádění výsledkového programu Hubertus a tedy, že program je nyní plně funkční a již propojen s JISem ČJF. Již v uplynulém týdnu proběhl v Pardubicích závod ve všestrannosti, který byl plně zpracováván právě v programu Hubertus a sklidil značné ocenění co do uživatelské obslužnosti, tak pro svou širokou nabídku funkcionalit. V rámci této akce také proběhlo historicky první ze série školení pro zpracovatele výsledků a odbornou veřejnost, která s tímto programem bude v budoucnu pracovat. Během více jak tříhodinového školení se tak účastníci seznámili s jednotlivými funkcemi a s tím, jak program v praxi používat. Následně také generální sekretář informoval o dalších termínech školení, nebližší je plánováno na 4. 8. 2022 od 10h v rámci skokového MČR v Martinicích, kde proběhne školení na disciplínu skoky a drezura. Zájemci se již nyní mohou přihlašovat přes JIS. 

Standartně v rámci jednání Rady také proběhla diskuze nad aktuálními tématy, kdy se například zástupci oblastí dotazovali na nově založenou komisi pořadatelů, a to primárně na složení komise a upozorňovali na nutnost mít zde také zástupce pořadatelů menších akcí. Tento podnět našel mezi účastníky shodu a byl již předán předsedovi této komise, panu Suchánkovi, který sekretariát ujistil, že se zástupcem tohoto segmentu v komisi od počátku počítá. Složení komise bude dle pana předsedy představeno v nadcházejících dnech. 

Radní středočeské oblasti se dotazoval na stav a složení ekonomické komise ČJF. Paní víceprezidentka pro ekonomiku ČJF, paní Vladimíra Pospíšilová jej ujistila, že na personálním obsazení komise již pracuje a spolu s plánem činnosti bude vše v příštích dnech oznámeno. 

Vychází srpnové číslo časopisu Jezdectví 2022

Česká republika poprvé na mistrovství světa Working Equitation!

Vychází červencové číslo časopisu Jezdectví 2022

Vychází srpnové číslo časopisu Jezdectví 2022

Česká republika poprvé na mistrovství světa Working Equitation!

Vychází červencové číslo časopisu Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.