Pony žebříčky 2015: stížnost a vyjádření komise pony

Výkonnostní žebříčky pony jezdců v parkuru, drezuře a všestrannosti se uzavřely k 31. prosinci. Celkově bylo započítáno o 1000 startů víc než předchozí rok z celkem 168 závodů. Pro poslední body si jezdci zaskočili do sousedního Rakouska. Kompletní žebříčky najdete uvnitř článku, včetně stížnosti pí. Balouškové k výsledkům a vyjádření zpracovatelky žebříčku Ing. M. Pavlisové.

Konečné pořadí 2015 - skoky | drezura | všestrannost

 

Stížnost Zuzany Balouškové

Dobrý den paní prezidentko ČJF,p.Blažku z legisl.komise,p.Perníčková z pony komise

Obracím se na Vás se žádostí o prověření jednání a následného ukončení výsledků ve vyhodnocení pony žebříčku za rok 2015. Vím,že vyhodnocení spadá pod pony komisi - konkrétně p.Pavlisovou ( jako zpracovatelku výsledků),ovšem pokud jsem s ní již jednu záležitost letos řešila,stejně byla předána k projednání legislativní komisi.

V průběhu roku,děti sbírají dle odjetých úloh body do pony žebříčku. Jsou tam daná pravidla,která nejsou po několika letech fungování již aktuální a bylo by je třeba doplnit. Proto nastává zmatek v přepočtech a podobně,což se nyní projevilo v posledním-závěrečném bodování a vyhodnocení.

Dcera Zuzana Baloušková s pony Lipton Samba z JK Borová v průběhu léta vedla .V září byly dopsány výsledky další soutěžící Sáře Vingrálkové ze zahraničních závodů z března a dubna( zcela po termínu, který je 14 dnů po soutěži),přestože byly známy hned po odjetí úloh a dle vyjádření p.Pavlisové včas zaslány k započítání. Proč tak pozdě ? Mohu si myslet,že byly pozdrženy schválně,z důvodů,aby další soutěžící již téměř po sezoně nemohli zareagovat,není již tolik vypsaných závodů a pod. ,není to standardní jednání.

Dcera se tedy rozhodla po poradě s trenerkou vyjet na zahraniční závody,které mají větší koeficient a body do žebříčku ještě doplnit. Ptala jsem se v souvislosti s výsledky mailem p.Pavlisové,jaký koeficient bude použit k přepočtu bodů z těchto soutěžích ,protože zahraniční úlohy nejsou v žebříčku uvedené,čili nemůžete zkontrolovat ,jestli byly nebo nebyly body započteny správně,už to je proti pravidlům .P.Pavlisová mi odpověděla,že konkrétní koeficient bude započítávat až při výpočtu do pony žebříčku a sdělit mi ho nemůže. Nicméně při uveřejnění výsledků v dalším měsíci,bylo Zuzce připsáno bodů dost,opět jsme se nedozvěděly,jak byly vlastně spočítány ale odpovídaly podle nás obtížnosti úloh,čili jsem se dál nedotazovala.

Po bodovém ohodnocení z tohoto zahraničního startu nám vyšlo,že pokud pojede v zahraničí další úlohy,vyhraje celkové hodnocení. Čili jsme v prosinci vyjely na dvoudenní drezurní závody do Rakouska,tam byla dvakrát první a dvakrát druhá v poměrně těžkých úlohách,čili dle přepočtu,bráno podle minulých závodů ,body byly v součtu s tím,co již měla, na první místo. Opět jsem výsledky,vždy s kopiemi výsledkových listin zaslala ke zpracování a dle vyhodnocení na konci prosince Zuzka opravdu vyhrála,nikdo nenapsal,že by body místo procent v hodnocení úloh měly mít nějaký vliv na přepočet bodů do pony žebříčku.

Jaké bylo naše rozčarování,když jsem až dnes 9.1.2016 (když výsledky jsou již z října) ze stránek pony komise dozvěděla,že jí byly body sníženy a to podstatně ( o víc než 100) a tím pádem vyhrává Sára Vingrálková.Důvod- cituji: Opraven byl říjnový výsledek rakouské drezurní úlohyL4-hodnocení bodově(nikoli procenticky z jednoho místa), kde dle našich pravidel nemůže být použit koeficient vyšší ,než pro naši drezurní národní úlohu L 0,také hodnocenou z jednoho místa. Zásadně s tímto výmyslem p.Pavlisové nesouhlasím. Dcera jela různé úlohy,všechny stupně L ( L2,L4,LM1 a LM 4 ) ,navíc mezi jezdci kategorie R2 a vyšší a určitě ne na úrovni naší úlohy L0 !

1 .Proč není v pony žebříčku uveden seznam zahraničních úloh s koeficientem,tak jak je děti jezdí a výsledky jsou následně započítávány,každý by si mohl výsledek spočítat a zkontrolovat( jedná se odhadem o 10 úloh

2.Jak je možné ,že v pravidlech pony žebříčku není uvedeno nic o tom,že se úlohy budou započítávat dvěma způsoby,záleží zda bude výsledek v procentech nebo v bodech. Proto si myslím,že na toto nemůže být vůbec brán zřetel,jedná se o naprosto stejné hodnocení,jestli rozhodčí hodnotí z jednoho místa nebo z více,body nebo procenty ,opět na toto v pravidlech pony žebříčku není žádný odkaz,musí tedy uznat jak obtížnost úlohy,tak body-procenta stejně,není možné,vymyslet si změnu takto těsně před uzavřením výsledků a poškodit tak soutěžící. Navíc nás o tom nikdo neinformoval,že nějaká takováto změna v zápočtu probíhá,abychom mohly zareagovat nebo se včas odvolat.Ještě dodám,že při zaslání přihlášek k pořadateli závodů v Rakousku, jsme vůbec netušily,jak tam budou úlohy hodnoceny a ani nás nenapadlo,že by to mělo mít nějaký význam.Dcera také byla hodnocena v ČR různými způsoby a vždy byl brán výsledek naprosto stejně.

Žádám Vás proto,abyste prosím celou věc projednali, dceři byly vráceny body tak,jak má podle pravidel být a nedovolili do vyřízení celé věci uzavřít a vyhlásit pony žebříček,dokud se toto celé neobjasní,jde o spravedlnost,13,2,2016 má být vyhlášení v Benešově.

Předem děkuji za brzké vyřízení,pokud by bylo třeba některé věci doložit,mám mailovou korespondenci s p.Pavlisovou uloženou a mohu přeposlat.

S pozdravem Zuzana Baloušková st,.

 

Oficiální odpověd Ing Michaely Pavlisové - zpracovatelky žebříčku a zárověn stanovisko komise pony ČJF naleznete zde (PDF)

 

Publikováno: 11.1.2016 17:10:00
Kategorie: sport
Rubrika: pony
Zdroj: www.cjf.cz
diskuze k článku
Aktuální číslo
Obsah čísla 2/2020