Kritéria mladých koní 2018 - finále skoky

Později, ale přece – i pro letošní rok se nakonec podařilo zajistit pořádání již tradičního seriálu pro mladé koně – Kriterií mladých koní, a to ve dvou z původně tří vypisovaných disciplin – ve skocích a drezuře. Letošní KMK vyhlašuje Svaz chovatelů koní Kinských. Sledujte v článku, jak probíhá finále!

Zásady KMK

 

Konečné bodování KMK skoky najdete zde.

Skoky

8.-9. 9. Hradištko

II. kolo 4leté klisny: 1. Optima 2 - Z. Žíla, Lia Jay - V. Horký, 3. Gálie - F. Žlábek

II. kolo 4letí hřebci a valaši: 1. Capibara - J. Štěrba, 2. Connor - Z. Žíla, 3. Solomon - J. Štěrba

II. kolo 5leté klisny:  1. Evien - J. Hruška, 2. Reiky - J. Hruška, 3. Josie - J. Jindra

II. kolo 5letí hřebci a valaši: 1. Ikares Karsit - T. Mücková, 2. Contos II - B. Vojtková, 3. Cikaddo - V. Krajníková

II. kolo 6leté klisny: 1. Juliett - L. Portychová, 2. Tashita - V. Horký, 3. Klarisa 1 - D. Hrubešová

II. kolo 6letí hřebci a valaši: 1. Hes Blue - K. Polák, 2. Umbro - J. Hruška, 3. Dařbuján - D. Vegrichtová

 

I. kolo 4leté klisny: 1. Optima - Z. Žíla, 2. Gálie - F. Žlábek, 3. Lia Jay - Václav Horký

I. kolo 4letí valaši a hřebci: 1. Capibara - J. Štěrba, 2. Solomon - J. Štěrba, 3. Cadillac - Z. Žíla

I. kolo 5leté klisny: 1. Evien - J. Hruška, 2. Franzi-U - M. Kotalík, 3. Reiky - J. Hruška

I. kolo 5letí hřebci a valaši: 1. Ikares Karsit - T. Mücková, 2. Contos II - B. Vojtková, 3. Kanndoctro - S. Tomaidesová

I. kolo 6leté klisny: 1. Juliett - L. Portychová, 2. April 4 - D. Hrubešová, 3. Corrie 1 - T. Hůlka

I. kolo 6letí hřebci a valaši: 1. Compliment - Z. Žíla, 2. Darcossini - B. Vojtková, 3. Umbro - J. Hruška

 

 

23. 8. Hradištko

Komisař: Jan Chýle

4leté klisny (13 start.): 1. Graziella DK - J. Tměj (25,3 bodu), 2. Gálie 3 - F. Žlábek (25,1 bodu), 3. Optima 2 - Z. Žíla (22,8)

4letí hřebci a valaši (11 start.): 1. Cannor - Z. Žíla (26,1 bodu), 2. Capibara - J. Štěrba (25,6 bodu), 3. Concoreto - J. Bardon (24,8 bodu)

5leté klisny (10 start.): 1. Trianka - D. Vegrichtová (26,6), 2. Blair DK - Z. Hruška (25,5), 3. Fiona VI - J. Buben (25,4)

5letí hřebci a valaši (6 start.): 1. Independent 1 - K. Polák (26 bodu), 2. Contos II - B. Vojtková (25,1), 3. Londonderry DK - J. Tměj (24,5)

6leté klisny (7 start.): 1. April 4 - D. Hrubešová (23,6), 2. Klarisa 1 - D. Hrubešová (23,5), 3. Honey Bee - K. Polák (23,2)

6letí hřebci a valaši (8 start.): 1. Umbro - E. Pavlíková, 2. Darcossini - B. Vojtková (26,3), 3. Atila 2 - J. Tměj (26)

 

19. 7. Hradištko

Komisař: Roman Drahota

4leté klisny (10 start.): 1. Zdeněk Žíla a Prima 5 (24,7 bodůú, 2. K. Veselovská a Zaclin (24,5), 3. V. Horký a Lia Jay (24,5)

4letí hřebci a valaši (16 start.): 1. Z. Žíla a Cadillac (25,3),  2. J. Hruška a Frank (24,9), 3. J. Bardon a Concoreto (24,8)


21. 6. Hradištko

komisař Vladimír Hruška4leté klisny (13 start.): Prima 5 - Zdeněk Žíla (24,8 bodu)
4letí hřebci (13): Cannor - Zdeněk Žíla (24,7) 
5leté klisny (13): Fiona VI - J. Buben (24,8) 5letí hřebci a valaši (9): Ikares Karsit - T. Mücková (24,8)6letí (13): Dartoni - K. Hanušová (26,1)

23. 5. Hradištko

komisař Luboš Kozák

4leté klisny (7) - 1. Gia Acorada (K. Hanušová), 2. Jimmy Jane (J. Štětina), 3. Caramella 2 (P. Charvátová)
4letí hřebci a valaší (10) - 1. Capibara (J. Štěrba), 2. Im Jaguar (T. Navrátil), 3. Voldemort (J. Ferenc Perníčková)
5leté klisny (20) - 1. Fifti-Fifti-U (M. Kotalík), 2. Evien (J. Hruška), 3. Furina U (F. Žlábek)
5letí hřebci a valaši (13) - 1. Heartvit ZH (J. Štěrba), 2. Elvis-S (J. Štětina), 3. Calido S (A. Půlpánová)
6leté klisny (12) - 1. Juliett (A. Helebrantová), 2. Zaira Colata (V. Krajníková), 3. Mette Van De Molenhoek Karsit (T. Mücková)
6letí hřebci a valaši (8) - 1. Darcossini (B. Vojtková), 2. Helios 3 (J. Jindra), 3. Manillon V (J. Vaníčková)

 

Drezura

28. 8. Hradištko

4letí (10 start.): Serena 2 (T. Grosse-Freese)
5letí (8 start.): Don Desperados (L. Pazáková)
6letí (4 start.): Corrnelius AZ (A. Zeusová)

27. 7. Hradištko

4letí (17 start.): Jinsdale (J. Zamec)
5letí (10 start.): Don Desperados (L. Pazáková)
6letí (6 start.): Chelsie V (M. Vášová)

 

 

 

 

16. 5. 2018

Včera byl VV ČJF schválen dokument Zásady pro soutěže Kriterium mladých koní v roce 2018 a následně hned vložen první termín skokové kvalifikace a rozpis do JIS - koná se již příští týden, 23. května, v Hradišťku u Sadské. Podmínky pro start koní jsou obdobné jako v minulých letech, ale věnujte pozornost přihlášce každého koně do celého seriálu KMK - letos se naskenovaná nebo vyfocená přihláška posílá se na mail: prihlaskykmk@seznam.cz a musí kromě další údajů obsahovat i podpis majitele a číslo hospodářství, na kterém je kůň ustájený, protože letos budou majitelům všech zúčastněných koní místo výher vypláceny finanční příspěvky na cestovní náklady a na mzdu jezdce i ošetřovatele. Tato přihláška musí být zaslána před prvním startem koně v KMK, jednotlivé starty v kvalifikacích se stejně jako každé jiné závody hlásí přes Jezdecký informační systém ČJF. Vyhlašovatelem KMK v letošním roce je Svaz chovatelů koní Kinských. 

Vzhledem k neutěšené situaci ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka, který byl doposud vždy vyhlašovatelem seriálu Kritéria mladých koní, iniciovalo současné vedení SCHČT již před více než 2 měsíci jednání s ostatními chovatelskými svazy teplokrevných sedlových koní, zda by některý z nich nepřevzal pro letošní rok patronát seriál KMK, protože se jedná o způsob testace mladých plemenných koní, který mají všechny plemenné knihy ve svých šlechtitelských a zkušebních řádech. O dotační titul totiž může u MZe žádat pouze některé z uznaných chovatelských sdružení a financování seriálu je poměrně náročné, protože se musí veškeré náklady nejprve uhradit a teprve poté se u MZe žádá o dotaci ve výši 70 procent těchto nákladů. Financování v uplynulých letech bylo značně neprůhledné, a proto se do takové akce nechtěl žádný z ostatních svazů pustit. Spolupracující chovatelské svazy proto ustavily pracovní komisi KMK, které se podařilo sestavit nový model financování seriálu tak, že se dne 28. dubna 2018 předsednictvo a následně konference Svazu chovatelů koní Kinských rozhodly pořádání schválit a seriál KMK vyhlásit.  Veškerá kvalifikační kola i finále, jak ve skocích, tak v drezuře, letos na základě smlouvy s SCHKK uspořádá TJ Equus Kinsky ve svém domovském areálu v Hradišťku u Sadské. Čtyři kvalifikační kola KMK ve skocích proběhnou vždy jeden den před již vypsanými závody na Hradišťku, začínat se bude 23. května, tedy den před 4. kolem letošního Českého skokového poháru. Finále pak proběhne během druhého zářijového víkendu, současně s finále Champions Tour. Dvě drezurní kvalifikace KMK budou vypsány v rámci již plánovaných otevřených závodů na Hradišťku, finále proběhne současně s finále Národního drezurního poháru mládeže.  Majitelé a jezdci mladých koní se musí připravit na nový způsob financování. Majitelům všech zúčastněných koní se budou vyplácet příspěvky na náklady spojené s účastí koní v KMK (příspěvek na cestovné a paušální příspěvek na odměnu jezdci a ošetřovateli), které jsou pro MZe, na rozdíl od výher, uznatelným nákladem.   Zásady KMK pro rok 2018 v tuto chvíli probíhají schvalovacím řízením VV ČJF a jakmile bude tento proces dokončen, okamžitě budou zveřejněny. Všechny majitele a jezdce mladých koní srdečně zveme k účasti v letošním seriálu KMK. 

Původní článek 3. 5. 2018:

Vzhledem k neutěšené situaci ve Svazu chovatelů českého teplokrevníka, který byl doposud vždy vyhlašovatelem seriálu Kritéria mladých koní, iniciovalo současné vedení SCHČT již před více než 2 měsíci jednání s ostatními chovatelskými svazy teplokrevných sedlových koní, zda by některý z nich nepřevzal pro letošní rok patronát seriál KMK, protože se jedná o způsob testace mladých plemenných koní, který mají všechny plemenné knihy ve svých šlechtitelských a zkušebních řádech. O dotační titul totiž může u MZe žádat pouze některé z uznaných chovatelských sdružení a financování seriálu je poměrně náročné, protože se musí veškeré náklady nejprve uhradit a teprve poté se u MZe žádá o dotaci ve výši 70 procent těchto nákladů. Financování v uplynulých letech bylo značně neprůhledné, a proto se do takové akce nechtěl žádný z ostatních svazů pustit. Spolupracující chovatelské svazy proto ustavily pracovní komisi KMK, které se podařilo sestavit nový model financování seriálu tak, že se dne 28. dubna 2018 předsednictvo a následně konference Svazu chovatelů koní Kinských rozhodly pořádání schválit a seriál KMK vyhlásit. 

Veškerá kvalifikační kola i finále, jak ve skocích, tak v drezuře, letos na základě smlouvy s SCHKK uspořádá TJ Equus Kinsky ve svém domovském areálu v Hradišťku u Sadské. Čtyři kvalifikační kola KMK ve skocích proběhnou vždy jeden den před již vypsanými závody na Hradišťku, začínat se bude 23. května, tedy den před 4. kolem letošního Českého skokového poháru. Finále pak proběhne během druhého zářijového víkendu, současně s finále Champions Tour. Dvě drezurní kvalifikace KMK budou vypsány v rámci již plánovaných otevřených závodů na Hradišťku, finále proběhne současně s finále Národního drezurního poháru mládeže. 

Majitelé a jezdci mladých koní se musí připravit na nový způsob financování. Majitelům všech zúčastněných koní se budou vyplácet příspěvky na náklady spojené s účastí koní v KMK (příspěvek na cestovné a paušální příspěvek na odměnu jezdci a ošetřovateli), které jsou pro MZe, na rozdíl od výher, uznatelným nákladem.  

Zásady KMK pro rok 2018 v tuto chvíli probíhají schvalovacím řízením VV ČJF a jakmile bude tento proces dokončen, okamžitě budou zveřejněny. Všechny majitele a jezdce mladých koní srdečně zveme k účasti v letošním seriálu KMK. 

 

 

Soubory ke stažení

WBFSH: Světové žebříčky plemeníků 2020

Pessoa Auction: Aukce koní legendárního jezdce

KMK 2020 zahajuje dle plánu

WBFSH: Světové žebříčky plemeníků 2020

Pessoa Auction: Aukce koní legendárního jezdce

KMK 2020 zahajuje dle plánu

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.