Svaz chovatelů Českého sportovního koně

Vznik tohoto svazu sahá již poměrně hluboko do historie, nicméně jeho existence nebyla nikdy fakticky realizována. V průběhu roku 2016 došlo na naší chovatelské scéně k mnoha událostem, které myšlenku sportovního koně znovu oživily. Dne 19. 12. 2016 se v Mněticích u Pardubic uskutečnila Valná hromada SCH ČSK (Svaz chovatelů Českého sportovního koně), na které byly prodiskutované programové cíle a činnost Svazu, bylo zvoleno i předsednictvo a učiněny nezbytné právní kroky pro existenci svazu. 

Následně byly zpracováno všechny nezbytné dokumenty jako Stanovy svazu a Řád plemenné knihy a proběhlo několik velmi intenzívních jednání na Ministerstvu zemědělství ČR....

Hned na začátku se pokusím zodpovědět základní otázku : PROČ ?

Je snad nedostatek současných chovatelských svazů v Čechách ? Neumožňují chovatelům v dostatečné míře chovat vybrané koně? … Myslím, že nikoliv. Svazů je dostatek a možností rovněž. Je tu však jiný důvod. Pominu-li specielní plemena, která mají v zásadě okrajový význam, zůstávají nám 2 základní svazy – SCHČT a SCHCS. Český teplokrevník disponuje nejsilnější základnou a mohl by být tou správnou volbou, protože k němu také byla směřována největší státní podpora, sympatie obou hřebčinců a nahrávala mu i historická tradice. Bohužel, s těmito nesmírně cennými atributy bylo zacházeno možná příliš lehkovážně a silný odkaz dlouhodobého předsedy a vynikajícího hipologa Ing Jana Kutěje byl postupně ztracen. Výborná myšlenka mezinárodní spolupráce se světovými svazy měla donést do našich chovů tu nejlepší krev a zkvalitnit celou populaci. Výsledkem měl být znovuzrozený Český kůň vysoké kvality, rovnocenně postavený vedle našich zahraničních sousedů... a výsledek ? Populace připouštěných českých koní klesá, z ekonomických důvodů se agenti zahraničních svazů snaží o zápisy našich klisen do knih zahraničních a z důvodů krátkozraké politiky se množí zápisy u nás narozených hříbat do cizích Svazů. Zájem zahraničí přitom nejčastěji končí po zaplacení registračního poplatku za předvedené hříbě... Sami se tak odsuzujeme k tomu, že cizinci naše plemenné knihy nerespektují a opovrhují jimi. Nakonec, proč ne , když sami naši chovatelé jim k tomu dávají svým postojem ten nejpádnější argument.... nechci snad ani naznačovat, že tento problém se netýká pouze koní, ale celé naší politické scény....

Druhou volbou by mohl být Svaz CS, který má rovněž silnou základnu. Také výsledky jsou velmi slibné a aktuelně vzpomeňme nejdražšího koně elitní německé dražby H. Hetzela – Pandrholu. I když jsem sám představitelem tohoto svazu, jeden zádrhel a to zásadní tu je – název. Mnoho chovatelů má k němu výhrady a právem.- proč bychom měli chovat slovenského koně v Čechách ? Ano, je to paradox. V době vzniku nebyla jiná možnost, dle zákona se na území republiky mohl chovat pouze český nebo slovenský teplokrevník. A tak při existenci Svazu chovatelů ČT nebyla jiná volba. Všechny snahy o změnu názvu byly marné a narážely na nemožnost z právních důvodů.

A tak vznikla myšlenka výstavby PK Českého sportovního koně. Měl by to být kůň ušlechtilý, inteligentní, velmi výkonný s vynikající mechanikou pohybu a jezditelností. A ktomu má sloužit obecně vyšší podíl orientální krve v původu, o kterém se sice často mluví ( ve světovém chovu ) ale již méně se opravdu realizuje. Toto nové plemeno tak bude vznikat skutečným kombinačním křížením v systému čistokrevné plemenitby. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a hipologickými odbornými poradci vznikl Šlechtitelský program, který má splňovat přísné požadavky současné evropské legislativy.

Již během roku 2017 se k naší přípravné PK ČSK přihlásilo na 450 (!) klisen a velké množství chovatelů i sportovců. V sezoně 2018 se z evidovaných klisen již rodí 1. ročník do tzv. PŘÍPRAVNÉHO ODDÍLU PK. V praxi to znamená, že oficielně budou hříbata zapsána dle stávající plemenné příslušnosti, např čt, cs , trak, kinský..., ale zároveň budou zaevidována do přípravného oddílu PK ČSK. Po dosažení věku 3 let budou tito vybraní jedinci dle zájmu chovatelů zapsáni již do PK ČSK a tím fakticky toto plemeno VZNIKNE. Cesta je to dlouhá a pracná, ale čas letí jako voda a zároveň nám dává dost prostoru na to, oddělit skutečné zájemce o naší PK od těch, kteří by se snad chtěli hlásit jen z důvodu osobních antipatíí k představitelům stávajících PK a Svazů :o)

Prakticky to znamená, že zájemce o nově vznikající PK prosíme, aby svá hříbata řádně evidovali do stávajících PK (kde mají vystavený připouštěcí lístek) a aby nám zároveň ale dali informaci o narození hříběte. Kontaktními osobami jsou současní představitelé Svazu, MVDr. Vít Holý (777269849, vit.holy@email.cz), Ing P. Eim , P. Hudeček, J. Chýle, L. Kozák, Ing. Mayer, M. Strnadel, V. Csabi,....

    V průběhu roku budeme informovat o aktualním dění a v závěru roku předložíme seznam hříbat Ministerstvu zemědělství. Zároveň se formuje i sestava plemenných hřebců. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obracet, všechny dotazy a náměty budou užitešné pro další vývoj svazu. Naší snahou  a principem je možnost volnější seberealizace chovatelů , budeme udávat jasný progresívní směr ale zároveň se budeme snažit umožnit chovatelům uskutečnit i vlastní nápady a postupy.

    Český sportovní kůň by se měl stát úspěšným produktem českého chovatele, který bude důstojně reprezentovat doma i ve světě. A nakonec, cestou Svazů „sportovních koní" kráčí dnes již velká část světa.

 

      MVDr Vít Holý 

     předseda svazu

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Chovatelská ročenka anglického plnokrevníka 2020

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem přišlo na svět první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Chovatelská ročenka anglického plnokrevníka 2020

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem přišlo na svět první letošní hříbě

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.