Svaz chovatelů českého teplokrevníka: Schůze předsednictva

Dne 4. srpna se konala ve Velkém Rybníku schůze předsednictva SCHČT zvoleného na červnové konferenci tohoto svazu. Na schůzi byli přítomni také garanti oblastí, členové Rady plemenné knihy, Kontrolní a Rozhodčí komise. Předsednictvo ustanovilo členem pověřeným dočasným zastupováním svazu a řízením svazu Ing. Rostislava Zicha. Zápis přiložen pod článkem.

Dne 14. 7. 2016 byla MVDr. Zdeňkem Vítů oznámena (nikoliv adresováním předsednictvu) jeho rezignace na funkci předsedy předsednictva. V souladu s § 160 OZ však výkon jeho funkce trvá do 14. 9. 2016. Protože místopředseda p. Karel Růžička se i přes opakované výzvy k účasti na jednáních předsednictva žádného z nich bez omluvy nezúčastnil, a bojkotuje tak činnost předsednictva, je předsednictvo, v souladu s platnými stanovami, nuceno ustanovit člena předsednictva pověřeného dočasným řízením svazu. PŘEDSEDNICTVO USTANOVILO ČLENEM POVĚŘENÝM DOČASNÝM ZASTUPOVÁNÍM SVAZU A ŘÍZENÍM SVAZU ING. ROSTISLAVA ZICHA.

zdroj: www.svazct.cz

Rozhovor s Ing. Zichem přineslo červnové Jezdectví

 

Soubory ke stažení

Pessoa Auction: Aukce koní legendárního jezdce

KMK 2020 zahajuje dle plánu

Pessoa Auction: Aukce koní legendárního jezdce

KMK 2020 zahajuje dle plánu