Závěrečné zkoušky výkonnosti hřebců ČT v 70denním testu - výsledky

Závěrečné zkoušky výkonnosti hřebců ČT v 70-ti denním testu proběhnou ve středu 21. 9. 2016 od 10:00 hodin v areálu Zemského hřebčince v Písku. Jak budou probíhat a kterých sedm hřebců se jich zúčastní? 15. 9. 16:10 hod: Toscany ukončil na přání majitele 70denní test předčasně, ke zkouškám tedy nastoupí šest hřebců. 21. 9. Sledujte naše zpravodajství a videa na facebooku. 21. 9. Přidány výsledky, největší hodnocení získal drezurní hřebec Monaco. Videa najdete na našem youtube kanálu.

Do testu naskladněno 7 hřebců:

    Swiss Colours
    2227 Monaco
    2189 Heartvit ZH
    18/398 Toscany
    2190 Iniesta
    80/252 Cedrik
    15/461 Obora´s Armani

V přiložené fotogalerii můžete sledovat, jak probíhal předvýběr.

Článek v srpnovém časopisu Jezdectví:

Zkouška výkonnosti hřebců 70-ti denním testem

Před nástupem hřebce do 70-ti denního testu je majitel vedoucímu výcviku povinen prokázat ochotu koně nechat se nauzdit a osedlat, zvednout všechny čtyři končetiny a nechat na sebe nasednout, přijmout pobídky a předvést ve všech chodech pohyb na levou a pravou ruku, včetně korektního zastavení pod jezdcem majitele. Sporné případy rozhoduje předsednictvo SCHČT. Hodnocení při kontrolním dnu a při ZV na závěr testu provádí komise, která hřebce předvybrala.

70-ti denní test a zkouška na jeho závěr se konají ve vybraném testačním zařízení, které určí SCHČT. Do testu mohou být přijati vybraní hřebci, kteří splňují zásady ŠP a podmínky pro zapsání do PK hřebců. Test vykonávají hřebci, kteří v roce jeho konání dosáhnou tří let. Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných konstitučních a dědičně podmíněných vad a chorob.

Hřebci musí být zdraví, prostí zjevných dědičně podmíněných a konstitučních vad a chorob.

Po 30-ti dnech výcviku je v testačním zařízení kontrolní den.V rámci tohoto dne se posuzuje stupeň výcviku u hřebců navržených vedoucím výcviku a hřebců vybraných hodnotitelskou komisí.

Majitelé mohou na základě svého rozhodnutí, doporučení vedoucího výcviku nebo hodnotitelské komise pobyt hřebce v testačním zařízení ukončit.

Majitelé hřebců jsou seznámeni s termínem kontrolního dne a závěrečné zkoušky výkonnosti.

Znaky a vlastnostmi posuzovanými v testu jsou:
-plemenný typ a pohlavní výraz
-stavba těla
-výkonnost ve skokové nebo drezurní zkoušce
-celkový dojem a vývin
Známky za ohodnocení jednotlivých znaků a projevů jsou udělovány při závěrečné zkoušce. Známky uděluje hodnotitelská komise s výjimkou známek h) za výcvik a i) jezditelnost a používá desetibodovou stupnici.

Plemenný typ a pohlavní výraz (a)
Plemenný typ se posuzuje s ohledem na parametry uvedené ve ŠP.

Stavba těla (b) Zásady pro hodnocení stavby těla jsou uvedeny ve ŠP.
Hodnotí se samostatně znaky b1)-b6)
Hodnocení těchto znaků se provádí za klidu na tvrdém podkladu.

Výkonnost (c,d,e,f,g,h,i,j)
Zásady pro hodnocení výkonnostních znaků jsou uvedeny ve ŠP.

Pravidelnost pohybu (c)
Hodnotí se po provedení hodnocení znaků a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu.

Kmih a elasticita pohybu (v klusu) (d)
Hodnotí se po provedení hodnocení znaků a) a b) při předvedení na ruce na tvrdém podkladu v průběhu zkoušek g) skoku ve volnosti, i) jezditelnosti a j) skokové zkoušce pod sedlem, u hřebců drezurního směru také v drezurní úloze.

Cval (e)
Hodnotí se v průběhu zkoušek g), i), j)

Krok (f)
Hodnotí se po provedení hodnocení znaků a) a b) při předvedení na tvrdém podkladu a v průběhu zkoušek i) a j).

Skok ve volnosti (g)
Zkouška se provádí v kryté hale při volném pohybu na překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ vypouštěním z ruky před překážkami.
Výška stanovená pro tuto zkoušku je 120 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 140 cm a má povinná 3 kola. Pro hřebce drezurního směru je výška skoků 100 cm, zvýšená po 10 cm na 120 cm.
Hřebec nemůže absolvovat další výšku aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší.
Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.

Výcvik (h)
Známka za výcvik je ohodnocením jednotlivých níže uvedených projevů:
- charakter koně ve stáji
- charakter koně pod sedlem
- chování při korekturách,kování
- temperament
- konstituci
- krmitelnost
- učenlivost

Známky udílí vedoucí výcviku a všechny jsou součástí zkušebního protokolu.

Jezditelnost (i)
Známka za jezditelnost je aritmetickým průměrem známek vedoucího výcviku a dvou zkušebních jezdců.
Známka hodnotí:
- uvolněnost, prostupnost, ohebnost a rovnováhu koně
- soustředěnost, reakce na pomůcky a ochotu koně je přijímat
- pohybové nadání (pružnost, takt a skokový projev)

Vedoucí výcviku udílí známku na základě sledování výše uvedených projevů v průběhu celého výcviku, zkušební jezdci po vykonání zkoušky podle následující metodiky.
Koně mohou být bez jezdce rozpohybováni v délce do 15 minut.
Každý zkušební jezdec podrobí zkoušce koně na úrovni požadavků daných závěrečnou zkouškou, a to ne déle jak 30 minut.

Zkušební jízdárna je vybavena překážkami dle přílohy 1 ZŘ.

Skoková zkouška pod sedlem, drezurní úloha (j)
Zkouška se provádí v kryté hale nebo na ohraničeném kolbišti na postupové řadě a parkuru, pro drezurní hřebce na ohraničeném drezurním obdélníku o rozměrech 60 x 20 m. Drezurní úloha je uvedena v příloze jako "Úloha pro drezurní zkoušku hřebců drezurního směru v 70-ti denním testu"
Postupová řada dle přílohy 1 ZŘ je pro hřebce skokového směru na začátku zkoušky, pro hřebce drezurního směru je zařazena ihned po skončení drezurní úlohy. Výška stanovená pro tuto zkoušku je 100 cm a postupně se zvyšuje po 10 cm do 120 cm a má povinná 3 kola. Výška stanovená pro hřebce drezurního směru je 90 cm a zvyšuje se po 10 cm na 110 cm.
Hřebec nemůže absolvovat další výšku, aniž by bezchybně absolvoval výšku nižší.
Třetí chyba (zastavení nebo shození překážky) na stejné výšce zkoušku končí s hodnocením 0 bodů.
Po absolvování této části hřebec skokového směru pokračuje v parkuru o výšce 100 cm na trase a překážkách uvedených v příloze 1 ZŘ. Třetí zastavení znamená ukončení zkoušky s hodnocením 0 bodů. Zkouška je hodnocena jednou známkou, která zhodnotí ochotu koně ke skákání, jeho skokový projev, respektování překážek, pravidelnost a uvolněnost cvalových skoků a jeho ovladatelnost. Při zkoušce je nařízeno uzdění uzdečkou s jednoduchým stihlem, nejsou povoleny žádné pomocné otěže, martingal, ostruhy a bičík delší 75 cm. Chrániče jsou povoleny pouze pro skokovou zkoušku. Hřebci drezurního směru parkur neabsolvují.

Celkový dojem a vývin (IV)
Zásady pro hodnocení jsou uvedeny ve ŠP.
Známka vychází z hodnocení:
- plemenný typ a pohlavní výraz
- stavbu těla
- mechaniku pohybu
- projev hřebce v průběhu celých ZV

Jednotlivé známky a výsledek zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protokolu. Zkouška je úspěšně dokončena, pokud hřebec ukončí zkoušky s celkovým hodnocením min.7,1b. - za a) a b) a známka ze zkoušek je min.6,1b. - za c) až j) - viz.ŘP, bod 6.a).

Soubory ke stažení

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.