Zemřel JUDr. Alexander Vietor

JUDr. Alexander Vietor začal svoju jazdeckú kariéru ako skokový jazdec v TJ Slovan. V športovej kariére bol jeho najväčším úspechom víťazstvo v súťaži družstiev na majstrovstvách Slovenska s kobylou Matura. Už počas aktívnej športovej kariéry sa plynule zaradil medzi rozhodcov, do role, v ktorej bol známy tak doma ako aj v zahraničí. Ako medzinárodný rozhodca s dlhoročnými skúsenosťami a hlavne vďaka  právnickému vzdelaniu a praxi sudcu bol autoritou pri tvorbe a interpretácii športových pravidiel. Jeho krédom bolo „rozhodovať v prospech koní a jazdcov“.  

Dr. Vietor sa energicky a nezištne podieľal na budovaní dvoch bratislavských jazdeckých areálov TJ Slovan Starý háj a TJ Hipológ ZOO. Dlhé roky aktívne pracoval ako funkcionár Slovenskej jazdeckej federácie, predovšetkým ako predseda bratislavskej oblasti a člen predsedníctva SJF. Jazdecká verejnosť v Dr. Vietorovi stráca jedného z posledných predstaviteľov „starej gardy“ koníčkárov, ktorého najviac potešil pohľad na pekné kone a kvalitný šport.

Zemřel Karel Matýska

Mistrovství Evropy 2017 - Göteborg: Před akcí

Havárie kočáru taženého koněm

Zemřel Karel Matýska

Mistrovství Evropy 2017 - Göteborg: Před akcí

Havárie kočáru taženého koněm