Den starokladrubského koně 2019: Ohlédnutí

V sobotu 25. května 2019 se v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem uskutečnil 4. ročník Dne starokladrubského koně. Program letošního ročníku se nesl ve znamení oslav 440 let od vydání dekretu císařem Rudolfem II., kterým udělil kladrubskému hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína. Již tradičně se tento den stal oslavou výjimečného plemene, starokladrubského koně, jeho domovského hřebčína, ale také po staletí neměnných činností, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří. 

V rámci Dne starokladrubského koně připravili zaměstnanci Národního hřebčína Kladruby nad Labem pro návštěvníky celou řadu vystoupení a prezentací. Celodenní program byl zahájen chovatelskou ukázkou starokladrubských koní, na niž navázal příjezd císaře Rudolfa II. spolu s hraběnkou Kateřinou Stradovou ve slavnostní zápřeži.  Hlavní program letošního ročníku Dne starokladrubského koně obsahoval celkem 15 bodů programu, do kterých se zapojilo téměř šest desítek koní. Prezentovány byly ukázky zápřeže, jezdecká čtverylka 28 koní, kočárový rej, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nechyběly ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově s ukázkami skokové čtverylky, nebo pushballu (koňského fotbalu) v provedení studentů Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ze zahraničí se tentokrát představili koně a jezdci ze slovenského Národného žrebčína Topoľčianky. Mezi vzácnými hosty, kteří sledovali tuto slavnost, nechyběl dánský královský podkoní Niels Randløv, který i osobně vystoupil při slavnostním zahájení.

Vrcholem hlavního programu Dne starokladrubského koně bylo vystoupení 11 čtyřspřeží, celkem tedy 44 starokladrubských koní, každý kůň tak vyjadřoval jedno desetiletí historie od založení dvorního hřebčína. Celé číslo pak bylo doprovázeno skladbou Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. „Jsme pravděpodobně jediný hřebčín na světě, který je schopen pouze se svými koňmi a se svými pracovníky předvést takový počet čtyřspřeží. Je nutné za to našim zaměstnancům složit poklonu,“ řekl k tomuto závěrečnému bodu hlavního programu ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

V rámci Dne starokladrubského koně bylo připraveno také mnoho doprovodných akcí. Jmenujme např. zpřístupnění Císařské jízdárny s výstavou obrazů Ludvíka Vacátka ze sbírek národního hřebčína a Národního zemědělského muzea. Prezentaci nově restaurované zlaté karosy arcibiskupství pražského z 1. třetiny 18. století, která je jako novinka letos zařazena do expozice kočárů.

V průběhu dne byly také pokřtěny dvě publikace, které vznikly za přispění Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Jedná se o publikaci Dalibora Gregora „Starokladrubští koně ve světě“ a knihu „Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka“, jejímž autorem je Petr Kmošek a vydalo ji Národní zemědělské muzeum.

Národní hřebčín zároveň pozval své návštěvníky na výstavu „Krásná krajina kočárových koní“, jejímž cílem je představit návštěvníkům poutavou formou jedinečnost krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem, kterou utvářely potřeby chovu a výcviku kočárových koní. Výstava bude v prostorách kladrubského zámku návštěvníkům k dispozici až do 31. října 2019.

Po skončení hlavního programu pokračoval Den starokladrubského koně varhanním koncertem v kostele sv. Václava a Leopolda, při němž byla přednesena díla českých i světových autorů. Na koncert pak navazovala netradiční komentovaná prohlídka zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže v rámci celorepublikové Muzejní noci.

Záštitu nad Dnem starokladrubského koně převzali ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr kultury Antonín Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Jsme velice rádi, že se návštěvníkům letošní Den starokladrubského koně líbil. Svědčí o tom i fakt, že návštěvnost Dne starokladrubského koně si udržuje stabilně vysokou návštěvnost. V letošním roce k nám zavítaly celkem tři tisícovky milovníků starokladrubských koní,“ řekl na závěr Jiří Machek.

 

 

 

 

Původní tisková zpráva

V sobotu 25. května 2019 se v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem uskuteční tradiční Den starokladrubského koně. Bohatě komponovaný program se nese ve znamení oslav 440 let od chvíle, kdy císař Rudolf II. vydal dekret, kterým udělil kladrubskému hřebčínu statut císařského dvorního hřebčína, a tradičně je tento den i oslavou výjimečného plemene, starokladrubského koně, jeho domovského hřebčína, ale také po staletí neměnných činností, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří.

Rámcový program najdete zde

 

V rámci Dne starokladrubského koně bude pro širokou veřejnost připravena řada vystoupení a prezentací. Celodenní program započne na nádvoří hřebčína již v 10 hodin chovatelskou ukázkou starokladrubských koní. V 11:30 hod. je očekáván příjezd císaře Rudolfa II. spolu s hraběnkou Kateřinou Stradovou ve slavnostní zápřeži a až do 12 hodin bude v rámci doprovodného programu zpřístupněna historická krytá jízdárna s výstavou obrazů Ludvíka Vacátka ze sbírek národního hřebčína a Národního zemědělského muzea.

Hlavní program pak na nádvoří začíná ve 13:00 hod., obsahuje 15 bodů programu, do kterých bude zapojeno téměř šedesát koní. Prezentovány budou ukázky zápřeže, jezdecká čtverylka, kočárový rej, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen s hříbaty. Nebudou chybět ani vystoupení hostů ze zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově  s ukázkami skokové čtverylky, nebo  pushballu (koňského fotbalu) v provedení studentů Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Ze zahraničí se tentokrát představí koně a jezdci ze slovenského Národného žrebčína Topoľčianky.

Vyvrcholením hlavního programu Dne starokladrubského koně bude vystoupení 44 starokladrubských koní jako oslava 440 let od povýšení kladrubského hřebčína na císařský dvorní hřebčín.

V rámci doprovodného programu bude prezentována nově restaurovaná zlatá karosa arcibiskupství pražského z 1. třetiny 18. století, která je jako novinka zařazena do expozice kočárů. „Jedná se o tzv. ceremoniální karosu, speciální typ kočáru, do kterého byli zapřaháni právě starokladrubští koně a který sloužil pouze při nejsvátečnějších příležitostech – při účasti na korunovačních ceremoniích a podobně. Takovýto typ kočárů existuje v České republice pouze ve třech exemplářích,“ vysvětlil ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

V průběhu dne budou pokřtěny dvě publikace, které vznikly za přispění Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Jedná se o publikaci Dalibora Gregora „Starokladrubští koně ve světě“ a knihu „Koně v životě a obrazech malíře Ludvíka Vacátka“, jejímž autorem je Petr Kmošek a vydalo ji Národní zemědělské muzeum.

Národní hřebčín zároveň zve na výstavu „Krásná krajina kočárových koní“, jejímž cílem je představit návštěvníkům poutavou formou jedinečnost krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem, kterou utvářely potřeby chovu a výcviku kočárových koní. Výstava bude v prostorách kladrubského zámku návštěvníkům k dispozici až do 31. října 2019.

Den starokladrubského koně bude po skončení hlavního programu na nádvoří pokračovat v 18:30 varhanním koncertem v kostele sv. Václava a Leopolda, při němž budou přednesena díla českých i světových autorů. Na koncert pak naváže netradiční komentovaná prohlídka zámeckých interiérů a kaple Povýšení sv. Kříže v rámci celorepublikové Muzejní noci, která bude probíhat od 19:00 do 23:00 hod.

Záštitu nad Dnem starokladrubského koně převzali ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr kultury Antonín Staněk a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Soubory ke stažení

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy