Galavečer Zlaté podkovy

Město Humpolec spojuje 50 let své historie s pořádáním finále Zlaté podkovy (ZP). Zároveň se také stalo pořadatelem Galavečera všestrannosti a spřežení, při kterém jsou vyhlášeni nejlepší jezdci všestrannosti a spřežení uplynulé sezóny v jednotlivých kategoriích. Dále pak například osobnosti ZP, její sponzoři nebo třeba i koně a přísedící roku. Vozatajové jsou hodnoceni na základě celkových výsledků Českého poháru spřežení. Na začátky této již tradiční akce jsem se zeptal toho nejpovolanějšího, otce celé myšlenky Jaroslava Grodla.

Vzpomeneš si, kde a kdy se zrodila myšlenka uspořádat Galavečer všestrannosti a spřežení?

V roce 2000 jsem oslovil ředitele školního statku v Humpolci pana Horáčka a ekonoma Láďu Vrátného s myšlenkou uspořádat slavnostní večer, při kterém by byli vyhlášeni nejlepší jezdci všestrannosti a spřežení, ale také například lidé, kteří byli neodmyslitelně spojeni se ZP, abychom jim zpětně poděkovali za to, co pro ZP udělali. Ne všichni se s mojí myšlenkou ihned ztotožnili. Velkou podporu mé myšlence tehdy dali manažer komise všestrannosti Ing. Antonín Klaus a Ing. Jiří Kunát, manažer komise spřežení a také Organizace Zlaté podkovy.

Na fotce zprava Ilona Matoušková, uprostřed Jana Grodlová a vlevo Jaroslav Grodl - hlavní iniciátor celé myšlenky galavečera v Humpolci, dlouholetý jezdec všestrannosti, trenér, pořadatel kvalifikačního kola ZP v Čejově, stavitel tratí milatary, rozhodčí, hlasatel, ale také například startér Velké pardubické a jeden z hlavních iniciátorů ME ve všestrannosti v Pardubicích v roce 2003.

 

Který galavečer popřípadě galavečery Ti nejvíce utkvěly v paměti?

Nejvíce mě utkvěly v paměti dva. Nezapomenutelný byl galavečer v roce 2007, kdy české reprezentační družstvo spřežení vyhrálo Dunajsko – alpský pohár ve francouzském Saumuru. Tehdy přivezl celé reprezentační družstvo do sálu pan Kočovský se čtyřspřežím shetlandských pony, což bylo naprosto neuvěřitelné a nevídané. Další byl rok 2009, kdy jsme zase přivedli do sálu Koně roku, klisnu Karlu, se kterou startoval Jaroslav Hatla na olympijských hrách v Pekingu.  

Nezapomenutelným galavečerem se stal rok 2007, kdy do sálu Spolkového domu v Humpolci přivezl vítězné družstvo Dunajsko – alpského poháru ve složení Jiří Nesvačil mladší, Marek Jirgala a Alexandr Soukup pan Josef Kočovský se čtyřspřežím shetlandských pony.

 

Již devatenáct let se sjíždějí jezdci všestrannosti a spřežení do Humpolce. Jak vnímáš fakt, že jsi stál u zrodu takovéhle akce? 

Jsem velmi potěšen a poctěn, že tato akce stále běží. Zde se sluší poděkovat především Organizaci Zlaté podkovy, dnes již o.p.s. Soutěže podkovy za to, že udržely tradici a pokračují v pořádání galavečera. Doufám, že tomu tak zůstane i nadále.

Archivní foto jednoho z finále prvních ročníků ZP v Přerově.

 

Co pro Tebe osobně znamená Zlatá podkova? 

Srdeční záležitost! Kus života! V roce 1976 přišel do Humpolce Pavel Moravec, který začal budovat pevné military skoky a pan Koten vozatajské překážky na dnešním závodišti. Tehdy jsem byl studentem zemědělské školy v Humpolci a pomáhal při výstavbě tratí. Od té doby se na ZP podílím.

 

Selská jízda byla v roce 1948 z politických důvodů zlikvidována, což utlumilo celý jezdecký sport v Československu na dlouhé roky. Po nějaké době mu však svitla naděje, když se začala pořádat soutěž s názvem Zlatá podkova Zemědělských novin, která nad vozatajstvím a jezdectvím převzala záštitu. První ročník se konal v roce 1966 v Přerově. Soutěže se zde pořádaly do roku 1969 a byly určeny hlavně mládeži a pracovníkům v zemědělství.                                                                                                                                                                                  

Dalším velkým ,,tahounem“ tohoto slavnostního večera je pan Ladislav Vrátný. Jehož jméno je spojeno s organizací galavečera od samého začátku, rovněž tak i organizace ZP v Humpolci, od doby co se finále ZP přesunulo z Přerova do Humpolce.

V té době se však nejednalo o všestrannost, ale pouze o terénní jízdu pod sedlem. Koně museli prokázat jak jezdecké, tak i vozatajské vlohy. Jednou ze zkoušek byl i tah. Na programu rovněž byly ukázky dovednosti jízdy se spřežením mezi různými brankami. Vše se jezdilo ve valnících a pracovních postrojích, což bylo vybavení z běžného zemědělského provozu.

 

Vaše jméno je spojeno s galavečerem v podstatě celou jeho historii. Jak jste se k jeho pořádání vůbec dostal?

Galavečer je tak nějak od začátku spojen se seriálem závodů Zlatá podkova. Na organizaci Zlaté podkovy se podílím od jejího počátku, jak jste uvedl. V roce 2001 za mnou přišel Jarda Grodl s návrhem uspořádání večera. Kde by mohlo dojít ke zhodnocení uplynulé sezóny v jezdeckých soutěžích seriálu Zlaté podkovy. Poté samozřejmě následovalo mnoho jednání a starostí. V prvopočátku jsem ani nepředpokládal, že se tato myšlenka tak ujme, a že každoročně jezdci military, vozatajové a činovníci Zlaté podkovy ze všech krajů ČR zaplní sál Spolkového domu v Humpolci. V letošním roce nás čeká již 19. ročník galavečera, což mě strašně moc těší. Samotné číslo mluví za vše. Jsem nesmírně šťastný, že se nám počáteční vynaložené úsilí vrací zpět ve spokojenosti jezdců a vozatajů.

 

V letošním roce se uskuteční již 55. ročník Zlaté podkovy. Co pro Vás osobně znamená Zlatá podkova?


Nelze jinak než se ohlédnout 51 let nazpět k roku 1970, od kdy se finále Zlaté podkovy pořádá na kolbišti školního statku u nás v Humpolci. Od počátku jsem se vždy podílel na organizaci. Až do roku 1996 byly hlavním garantem Zlaté podkovy Zemědělské noviny. Po jejich zániku přešla celá organizace soutěží Zlaté podkovy, kvalifikační kola i finále, na námi založenou o.p.s. Soutěže podkovy. Což znamená hodně času a hodně práce. Pro mě ale také hodně nových přátel, známých a hodně nových poznatků. Nyní, kdy už jsem mimo hlavní dění, mi zůstává dobrý pocit, že jsem se mohl podílet na vytváření tradice jezdeckých závodů v Humpolci a věřit v její setrvání i v dalších letech. Přesto i nadále pomáhám s organizací ZP a galavečera. Zlatá podkova je pro mě osobně v každém případě kus mého života.

V roce 2001 vydal Jaroslav Grodl spolu s fotografem Jiřím Bělohlavem Jezdeckou ročenku všestrannosti a spřežení. Bohužel se v tradici další roky pro finanční náročnost nepokračovalo. V letošním roce nás čeká již 55. finále Zlaté podkovy. Zde přichází otázka, jestli tradici ročenky k tak významnému jubileu neobnovit. V minulosti vznikly i dvě publikace o ZP, které byly vydány k 40. a 50. výročí finále ZP V Humpolci.

Soubory ke stažení

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.