Starokladrubští koně v dožínkovém průvodu Prahou

Spřežení starokladrubských koní z Národního hřebčína bylo druhou zářijovou sobotu 9. 9. 2017 součástí prezentace zemědělství, folkloru, tradic a historie u příležitosti konání Dožínek na Letenské pláni v Praze. 

Čtyřspřeží pod vedením Františka Kollerta a dvojspřeží s kočím Jiřím Plutnarem vezlo v kočárech čestné hosty ministra zemědělství pana Mariana Jurečku a primátorku hlavního města Prahy paní Adrianu Krnáčovou. Dožínkový průvod začínal u budovy ministerstva zemědělství na Těšnově, pokračoval přes Strossmayerovo náměstí a v průběhu sobotního dopoledne dorazil na Letenskou pláň, kde pokračoval dožínkový program.

 

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy