Východočeské vyhodnocení sezony 2011

Vyhodnocování úspěšných jezdců z řad nejmladších kategorií  (děti, junioři, mladí jezdci) se ve Východočeské oblasti ČJF stává již tradicí. V sobotu 7. ledna proběhlo v areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem slavnostní vyhodnocení uplynulé jezdecké sezóny VCO ČJF. Na programu však bylo i předání výkonnostních a čestných odznaků ČJF a odznaků za dlouholetou práci pro OV  úspěšným jezdcům a jubilantům v seniorském věku.

 

Noví majitelé bronzových výkonnostních odznaků ČJF spolu s ing. Gotthardovou a ing.Pecháčkem – Jakub Petrus, Tomáš Kocián, Eliška Jandová, Petr Tvarůžek

 

Akce se zúčastnil značný počet členů VCO ČJF a mezi vážené hosty patřil prezident ČJF Ing. Jaroslav Pecháček, předsedové krajských svazů ČSTV – za Pardubický kraj Ing. Schejbal a za Hradecký kraj Mgr. Jiří Pekař a další hosté.


VCO uspořádala v loňském roce okolo 200 závodů z toho 70 národních, 2 mezinárodní a přes 120 hobby soutěží a veřejných tréninků. V průběhu roku byla pořádána školení a soustředění jezdců i funkcionářů ČJF. 7x byly zorganizovány ZZVJ, takže v oblasti přibylo více než 100 nových licencovaných jezdců.

Děti   

V kategorii pony B dětí do 12 let získala na MČR 4. místo a nejlepší umístění z naší oblasti Lucie Šrámková s koněm Monty 14 z JO TJ Primátor Litomyšl. Rovněž v kategorii pony B ovšem ve skupině pro děti do 16 let obsadila na MČR 3. místo Eliška Jandová s koněm Riki 1 ze Stáje Dvořák Barchov.
V další celostátní soutěži pro pony, tentokrát v disciplíně všestrannost získala ve skupině pony B 3. místo Vladimíra Pechanová s klisnou Borka 1 z JK Pastviny. A ve všestrannosti pony skupiny ZK bodovala v celorepublikovém měřítku (2. místo) Šárka Votavová s Liptonem Kite ze Stáje J+J Votava. Zároveň se tato jezdkyně prosadila i na velkém koni na MČR ve všestrannosti dětí, kde s koněm Bailey obsadila rovněž 2. místo. V kategorii dětí se východočeským nejmladším jezdcům dařilo v drezuře, kde Eliška Orctová s Belfastem z JK Rusek obsadila 3. místo. V kategorii dětských jezdců na MČR zaujala 5. příčku Eliška Jandová s Ilusive Quuen ze Stáje Dvořák Barchov.

Junioři    

Na skokovém mistrovství ČR v kategorii mladších juniorů obsadil Ondřej Šrámek s koněm Hela H Strojmotiv z JO TJ Primátor Litomyšl výborné 2. místo a v téže soutěži získal 4. místo ještě Jiří Tměj s Corsikou MAG Centrum z JK Hřebčín Suchá. Východočeským starším juniorům se velmi dařilo na drezurním mistrovství ČR jejich kategorie. Již devátou zlatou medaili si z různých neseniorských kategorií přivezla Kamila Kotyzová ze stáje JK Stáj Adam s to s klisnou Alice 3. 4. místo ve stejné soutěži obsadil Jan Falta s koněm Rosalinde z JK Ostaš.    Starším juniorům z českého východu přálo štěstí také v jejich kategorii ve všestrannosti – 2. místo si vybojovala Karolína Štěpánková s Elánem 2 z JK Isabel a 4. pozici uhájila Nikola Drlová s koněm Cirda z JK Janov.


Mladí jezdci     

V mladých jezdcích se na skokovém mistrovství ČR prosadila pouze Petra Skřivanová s Andromedou ze Stáje Manon.
V drezuře jsme bohužel žádná cennější umístění nezískali, nicméně na mistrovství ve všestrannosti mladýchjezdců si to východočeští reprezentanti vynahradili. Zlatou medaili získala Lucie Příhodová s koněm Exotika z JK PAM, její sestra ze stejné stáje s koněm Imposant Rules si domů přivezla bronz. Do pátého místa se stihla ještě umístit Kristýna Dostálová s Lester z Hradeckého jezdeckého klubu a Michaela Kvapilová s Karibikem z TJ Hřebčín Kubišta.

Odznaky a ocenění  

Sportovní odznaky za výkonnost na pony přebíraly následují jezdkyně:
Eliška Orctová , Šárka Votavová, Aneta Dohnalová a Eliška Jandová.
Bronzový odznak převzala Barbora Pfluglová za vytrvalost, která se stala mistryní ČR v kategorii seniorů v roce 2011, dále ve vytrvalosti také Milada Modrá. Za výsledky ve skokové disciplíně si bronzové odznaky převzali Jakub Petrus, Tomáš Kocián, Eliška Jandová, Petr Tvarůžek a v za drezurní výkonnost  Jan Falta.
Stříbrný odznak putoval k Tomáši Kociánovi, tentokrát za výkonnost ve všestrannosti a dále na skokových závodech si ho vysoutěžil Roman Kmínek.
Zlatý odznak byl předáván pouze jeden a to Ladě  Hrabalové za výkony v soutěžích vytrvalosti. Oceňovaným jezdcům v této disciplíně přijel pogratulovat manager disciplíny endurance J. Terber,
Čestnými odznaky ČJF k významným životním jubileům byli oceněni - dlouholetý známý trenér, rozhodčí a funkcionář Václav Novotný st. a  dále mistr Československé i České republiky ve všestrannosti a hlavně dlouholetý klíčový zaměstnanec Národního hřebčína Kladruby n. L.  František Machek,
Za dlouholetou práci pro oblastní výbor byli oceněni jezdci, rozhodčí a organizátoři mnoha akcí Zdeněk Kusý a Zdeněk Bittl. Navíc Zdeněk Kusý, nejenom jako úspěšný jezdec všestrannosti, přesídlil již před několika lety na Vysočinu, kde ve škole  Humpolci pracuje jako mistr odborného výcviku.
V souvislosti s šedesátými narozeninami se dostalo ocenění také zkušenému jezdci, trenéru, chovateli a organizátorovi Ing. Jaroslavu Malému a úspěšnému drezurnímu jezdci, trenérovi a všeobecnému propagátorovi nejdůležitější disciplíny Janu Bubnovi. Stejný dík patřil rovněž rozhodčímu, chovateli a jezdci Josefu Kupkovi.
Mezi oceněné sedmdesátníky se zařadili pánové Zdeněk Jílek, jinak také stále aktivní jezdec, chovatel a hlasatel, dále Josef Němec, dlouholetý člen TJ Slavoj Pardubice  a zakladatel a předseda JS Pod Kuněticku horou. Třetím sedmdesátníkem byl Jaroslav Houdek, úspěšný jezdec, hlasatel a stále aktivní organizátor a výtečný společník.
Krátce před Vánocemi oslavil 80. narozeniny dlouholetý pedagog a ředitel kladrubského učiliště Václav Kropáček a devadesátku v poslední den roku 2011 slavil Jaroslav Louda, dlouholetý zaměstnanec nejprve Zdenka Radoslava Kinského a potom kladrubského hřebčína.

Premiérová družstva ve všestrannosti    

V sezóně 2011 se konal první premiérový ročník MČR ve všestrannosti družstev. Celkem se zúčastnilo 6 družstev a východočeská oblast jako jediná postavila 3 družstva, to jistě svědčí o velmi početné a kvalitní jezdecké základně, protože tato soutěž byla úrovně CNC *, tedy obtížnosti S. Podmínkou bylo sestavit tří až čtyřčlenné družstvo ve složení min 1 junior, min 1 ml. jezdec a max 2 senioři. Všichni členové družstva museli mít splněnou kvalifikaci.
Východočeši obsadili celkově první dvě místa. Zlaté medaile získaly: Lucie Příhodová,
Gabriela Slavíková, Nikola Drdlová a Veronika Příhodová. Stříbrné medaile byly rozdány mezi Roberta Pokorného, Karolínu Štěpánkovou, Michaelu Kvapilovou a Petra Vančuru.

Pro úplnost bychom měli v rámci VCO ČJF ještě doplnit dvě zlaté medaile z MČR v kategorii seniorů v soutěžích spřežení – dvojspřeží pony – Mgr. Monika Pospíšilová a čtyřspřeží – Petr Vozáb.
Velký dík za přípravu akce patří Ing. Markétě Kvapilové, Ing. Vladimíru Zvěřinovi a dalším členům oblastního výboru, ale také Davidu Bendákovi (včetně spolukomentování) či Ludvíku Janďourkovi za vytvoření výborného hudebního doprovodu při předávání ocenění i po něm a  také týmu kuchyně NH Kladruby n. L. který připravil (jako vždy) výborné pohoštění.
Nechť se nejen mládí daří i v dalších jezdeckých sezónách.
Lenka Gotthardová, předsedkyně východočeské oblasti ČJF

 

Slavnostní vyhodnocení pokračovalo diskotékou.

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy