XV. Školní Hubertova jízda amazonek

SOU Kyjov Havlíčkova, pracoviště Urbanova, uspořádalo pro žáky zemědělských oborů již 15. Hubertovu jízdu. V úterý 25. 10. za deštivého počasí se všichni sešli v Koryčanech na hipocentru, kde žáci našeho učiliště absolvují odborný výcvik z chovu koní.

Od rána bylo práce dost, nakrmit koníčky a hlavně vzorně napucovat, aby byli všichni na nástupu v plném lesku. V půl desáté jsme všichni pohlíželi k oblakům, zda přestane pršet, abychom si jízdy v chřibských lesích užili, ale zatím tomu nic nenasvědčovalo.

V deset jsme byli všichni v sedlech, přijelo vedení školy a pan Ing. Domes zahájil dnešní jízdu. Při čtení Hubertova poselství a dekorování všech jezdců se spustily proudy deště na střechu kryté haly. Po posledním přání „Ať vám koně jdou“ a opuštění haly směr jestřabická přehrada, kde byla první přestávka na opékání špekáčků, přestalo pršet a tak bylo po zbytek dne. Rozhled z kopců do dáli byl nádherný. Všichni jsme si jízdu užívali. Na louce nad Jestřabicemi se konalo takzvané „halali“, kdy se honí pomyslná liška, kterou je zvolen jeden z jezdců a master tento závod odstartuje. Vítězky byly letos dvě, a to Monika Poloučková a Eva Dřímalová. Letošní lot jezdců byl tvořen dvěma skupinkami – současnými žáky a bývalými žáky, kteří v dřívějších dobách patřili k těm nejlepším ve studiu i ve vztahu ke koním. Po příjezdu na přehradu už nás čekal pan mistr Svoboda a vedení školy s ostatními žáky u rozdělaného ohně a s vůní opečených špekáčků.

Došlo k předání liščích ohonů, jakožto trofeje dnešního honu vítězkám, s gratulací od všech zúčastněných. Po krátkém občerstvení jsme se vydali na zpáteční cestu. Cval krásnou, vybarvenou podzimní krajinou z koňského hřbetu je nepopsatelný zážitek. Když jsme se vrátili na hipo tak došlo ke společnému focení, pak už zbývalo jen odsedlat koně, očistit, zkontrolovat, zda jsou v pořádku a dát jim něco dobrého na zub, za odměnu. Po převlečení do společenského jsme se rozloučili s panem Dolínkem, poděkovali a popřáli hodně zdraví.

Pak jsme odjeli na naši školní restauraci v Boršově, kde naši žáci stravovacích oborů připravili pohoštění a musíme je pochválit, bylo moc dobré se vzornou obsluhou. Poté každý dostal malou odměnu, vítězové ceny a hosté výrobky z keramiky, které vyrobili žáci z praktické školy pod vedením učitelky Jarinky Kopřivové. Dobrá zábava se protáhla až do pozdních odpoledních hodin. Nikomu se nechtělo domů a s prosbou jednoho žáka, že taková praxe by mohla být každý den, jsme se rozešli.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům a vedení našeho učiliště, že nám umožnili již po patnácté uskutečnit Hubertovu jízdu.

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy

Letošní ročník výstavy Koně v akci lákal především rodiny s dětmi

Koně na Žofíně 2020 - zrušení akce

Galavečer Koně na Žofíně 2020 se nekoná

Galavečer Zlaté podkovy