Konference SCHČT 2016 Humpolec: Předsedou zvolen Dr. Vítů

Řádná konference Svazu chovatelů českého teplokrevníka se měla konat 25. května v Humpolci ve Spolkovém domě. Jelikož nebyly pozvánky rozeslány tak, aby je delegáti obdrželi 30 dní před jejím konáním, musel být určen nový termín konference. Ta nakonec byla podle zápisu předsednictva svolána na 29. června 2016 v Humpolci. / Dr. Vítů byl 46 hlasy zvolen do funkce předsedy / Jako 9. člen předsednictva byla zvolena J. Kreidlová / Reakce na konferenci /

KONFERENCE SE KONÁ 29. ČERVNA V HUMPOLCI

ve společenské místnosti České zemědělské akademie, Školní 764

SEZNAM ZVOLENÝCH DELEGÁTŮ

 

 

6. 7. Ve čtvrtek 7. 7. proběhne schůzka nového předsednictva s bývalým, které ji vyvolalo. Dopis uveřejněný na www.schct.cz najdete zde.

5. 7. Usnesení konference najdete na stránkách www.svazct.cz.

29. 6. ON-LINE ZÁPIS KONFERENCE:

17:43  o usnesení se hlasuje
pro 49 a 1 nepřítomen

17:44 Vondrouš děkuje přítomným a končí schůzi

 

DISKUSE (řazena od prvního po poslední příspěvek)

Ing. Svoboda
Nyní dojde k situaci: buď se může táhnout dlouhý spor, nebo se bývalé předsednictvo umoudří a vzdá. Ovšem pokud se potáhne soudní spor, mají výhodu, hospodaří s našimi penězi, a hospodaří s nimi proti nám... Proto žádám nás všechny, abychom nově zvolené podpořili finančně, je založen účet.


Hanušová - založili jsme webové stránky a děkujeme všem, kteří podpořili šíření informací

Dr. Staněk
S penězi někdo hospodaří, my co tu jsme, si myslíme, že neoprávněně, a proto chci, od té doby, co skončilo jejich volební období, aby se spočítalo, co všechno utratili a aby za to byl někdo zodpovědný.

Vondrouš - sice funguje kancelář, vedoucí kanceláře odmítá jakoukoliv spolupráci s novým předsednictvem, ale po této schůzi musí spolupracovat, v opačném případě dostane výpověď
Z druhé strany samozřejmě bude stále zaznívat "do rozhodnutí soudu" - my samozřejmě dáme vědět okresnímu soudu, jak konference proběhla, a budeme požadovat, aby bývalé předsednictvo odstoupilo.
Bude třeba udělat audit a kontrolu hloubkovou za poslední dva roky do současné doby
Bývalé předsednictvo jedná v neprospěch členské základny

Dr. Vítů Osobní poděkování ing Motyginové za pomoc i osobní odvahu, kterou projevuje. Nyní je třeba vyjasnit věci právní, v podstatě je situace taková, že jsme dali proti jejich žalobě protižalobu. Co vím, tak předběžné opatření se vyřizuje do 7 dnů, a vydáno nebylo.

Hanušová
Nyní je třeba podat návrh na změnu statutárních orgánů SCHČT na obchodním rejstříku nově zvolenému předsednictvu a hned poté zablokovat přístup starému předsednictvu k webu a účtům.

Vladimír Mestenhauser
Je to bezprecedentní situace, když ale budeme čekat do poloviny září, budeme riskovat, že budou problémy s dotacemi, v rovině morální by to mělo být odsouzeníhodné, ale jestli by jednání bývalého předsednictva nebylo třeba nějak kvalifikovat (padají návrhy z plána jako trestní čín a podobně)

Staněk

Změna v rejstříkovém soudu trvá 5 pracovních dní. Je třeba změnit podpisový vzor. Nevymlouvejme se a nečekejme, že se něco rozsvítí, ale jednejme
Se soudem je to záležitost min do března.
Jaká by byla podstata trestného činu - defraudace? Nebo co? Kdo zjistí, jak to s těmi financemi je? To není trestně právní spor, ale občansko právní.

Vondrouš
Realita je taková, že současné předsednictvo staví do situace, že my nejsme. Nenechají někoho dalšího konat, přesto, že bylo zvoleno, a tím škodí.
A i když to novému předsednictvu nikdo nezávidí, je třeba konat.

Filípek
Bude spousta akcí. Kdo nám nyní zaplatí vodiče na akcích?

Vondrouš
Nedělejme si iluze, že ty akce proběhnou... Má to všechno své možnosti...Nejdříve se musíme ke všemu dostat, a pak vše zařídit.

Jelínek 

Propadla sítem RPK doc. Jiskrová a bylo by dobré, aby se s ní okamžitě navázala spolupráce, jinak je to špatné, protože počítá žebříčky atd.
Nebudu se obhajovat jako bývalý člen Kontrolní a revizní komise, je to pravda, co se tu řeklo. Pravda je, že jsme se nedostali k dokladům, pan Perníček zakazoval ženským, že nám nesmí žádné doklady ukazovat. Zatajili před námi, že dva roky před tím dělali granty. Baby měly při kontrole strach, seděl tam s námi prezident.

Staněk
Ano, a pak bylo napsáno, že účetnictví bylo v pořádku.

Dr. Svoboda
Všichni toho máme hodně na srdci, ale abychom se raději věnovali věcem, které je třeba schválit, dokud je tu potřebný počet delegátů.

O. Vondrouš poskytuje číslo účtu pro příspěvky.

17:35 přednáší Vraná usnesení

Vraná: Ještě se vrátím k diskusi. Žádné informace mi Králová nepředá do rozhodnutí soudu, i když jsem garant oblasti. Nejsem schopná sehnat lidi ve své oblasti.

Vondrouš
Pan perníček uznává, že na oblastních schůzích pochybil a to jde na hlavu pana Perníčka
Ohledně stanov - jejich schválení prosadilo minulé předsednictvo, a jde to tedy na jejich hlavu

Fiala Severní Morava
Stanovy nejsou minulého předsednictva, ale jsou severomoravské, a nikdy nás nenapadlo, že tam bude tolik paskvilů...a to všechno se přímo schválilo....
Takže je to trošku na vině i severní Moravy.
Chtěli bychom, aby se zřídil sekretariát pro Moravu a chci aby to bylo v zápisu.

Vondrouš
Tato konference je skutečně janom volební, upozornoval jsem na začátku nepřihřívejme si tady každý svoji polívčičku.

Bohdaský - aby se do usnesení ještě zaneslo, aby do rejstříku bylo zaneseno předsednictvo a zvolené orgány

KONEC PŘÍMÉHO ZÁPISU DISKUSE17:03 hod rozhodčí komise navrženi Ing. Straka, Cepková, Dr. Staněk a poté zvoleni (46, 48, 47 hlasů), poté se představili

16:53 Dr. Staněk: "Složení komise se nezměnilo, ale byl bych rád, aby kontrolní komise pracovala jiným způsobem a aby kontrola byla u všech stejná, jak při akcích svazu v ZH (o nich zprávy jsou uvedeny), tak třeba u körungu v Herouticích (žádná zpráva není uvedena). Abychom se dozvěděli všichni, a já jsem o to žádal minulé předsednictvo, jak je to s hřebcem Clin d' Or - je pronajatý? Nebo je v majetku?" Další přítomní odkázali diskutující jako je Dr. Staněk na diskusi. 

16:50 hodin do kontrolní komise byli navrženi Bohdaský, Ing. Jelínek, Dr. Šrubař a zvoleni (46, 49, 49 hlasů), poté se představili

16:45 jednotliví delegáti obdrželi následující počet hlasů: Hošák ml 33, Dr. Chvátal 24, doc. Jiskrová 21, Ing. Klos 13, Kozák 44, Lošáková 1, Ing. Mamica 6, Ing. Šíma 30, Ing. Vondrouš 47, Václav Štěrba 11, Ing. Holík 12

16:38 Během sčítání hlasů pro RPK si bere slovo Ing. Vondrouš. Ing. Vondrouš: "Proč nejsou uvedeni na volebních lístcích všichni, kdo byl na zemských schůzích navržen do kontrolní komise? Nové předsednictvo vyselektovalo 3 (přesně podle nových stanov), což je škoda - delegátům konference by mělo být umožněno hlasovat o všech, co byli navrženi, a ne jen o těch, koho vybere předsednictvo. Nové stanovy opravdu bude potřeba pozměnit."

16:15 do Rady plemenné knihy navrženi: Hošák ml, Dr. Chvátal, doc. Jiskrová, Ing. Klos, Kozák, Lošáková, Ing. Mamica, Ing. Šíma, Ing. Vondrouš, Václav Štěrba, Ing. Holík

16:14 Ing. Vondrouš:
"Je mi líto, že přesto, že zemské schůze zvolily již 8 lidí do předsednictva, bývalé předsednictvo dokázalo ovlivnit dalších 40 lidí, kteří konferenci sabotují."

16:10 Jana Kreidlová získala 49 hlasů, nepřítomá M. Kubištová 1 hlas

16:08 Představila se Jana Kreidlová, kandidátka na 9. členku předsednictva

"20 let se zajímá o koně, vlastní 2 klisny ČT, pracovala jako manažerka společnosti, která se věnuje získávání dotací"

16:06 hodin: Předsedou zvolen Dr. Vítů (46 hlasů), nepřítomný Karel Růžička obdržel 4 hlasy.

S dr. Vítů si můžete přečíst rozhovor zde http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/chov/clanek/mvdr-zdenek-vitu-kandiduje-na-prezidenta-schct

16:04 hod: Představil se přítomný kandidát na předsedu svazu Dr. Vítů:
"Více spojit vedení s členskou základnou, což bývalé vedení zanedbalo a jednalo odtrženě, hlídat peníze, po odborné - přenesl by odpovědnost na odborníky na členy rady plemenné knihy, proto by to měli být chovatelští odborníci, změnit stanovy - netvrdí, že to všechno bude hned.

16 hod: Po znovusečtení delegátů podle prezentace dochází k opravě počtu přítomných delegátů na 50.

15:54 hod: došlo k hlasování do funkcí:

zapisovatel - navrženi M. Kůstková, A. Reinbergerová, byli také zvoleni
mandátová komise - navrženi Bohdaský, Vraná, Ing. Jelínek byli také zvoleni
volební - navrženi Svobodová, Bártová, Ing. Straka byli také zvoleni
ověřovatelé zápisu - navrženi, Kozák, Hanušová byli také zvoleni

15:47 hod:  Předsedajícím byl zvolen stejně jako na konferenci 2015 Ing. Otakar Vondrouš. 

15:40 hod: Na schůzi je přítomno 49 delegátů z 93 pozvaných, je tedy usnášeníschopná (je to více než 50 procent). V roce 2015 bylo přítomno 59 delegátů (tehdy ještě neexistoval pojem "automatičtí delegáti").   

15:38 hodin zahájil Dr. Vítů schůzi.

29. 6. 15:05 Sledujte nás, jsme na místě, kvůli nehodě na D1 se posunuje začátek. Zatím probíhá prezentace.

27. 6. Celostátní konference Svazu chovatelů českého teplokrevníka proběhne 29. 6. 2016 od 14 hodin,z důvodů úspory finančních prostředků nikoli ve Spolkovém domě, jak bylo původně avizováno, ale ve společenské místnosti České zemědělské akademie v Humpolci, na adrese Školní 764, 396 01 Humpolec. Členové předsednictva zvolení na letošních územních schůzích vyzývají delegáty k účasti, protože celostátní konference je nejvyšším rozhodujícím orgánem SCHČT, který by se právě v této částečně nepřehledné situaci, jež vznikla vypršením mandátu bývalého předsednictva, měl sejít a určit budoucí dění. Delegáti zvolení oblastními schůzemi dostali pozvánku a předsednictvo vyzývá k účasti i všechny tzv. "automatické" delegáty s 10 a více plemennými koňmi, aby se konference zúčastnili. Z těch obdržela pozvánky pouze část, protože ÚEK odmítla v době rozesílání pozvánek na příkaz bývalého předsednictva poskytnout aktuální údaje s adresami členů.
Plné moci na celostátní konferenci nelze využít - zvolený delegát, který se nemůže zúčastnit, bude zastoupen náhradníkem zvoleným za danou oblast, automatický delegát (v případě právnické osoby statutární zástupce) se musí dostavit osobně.
Veškeré informace ke konferenci najdete také na nových internetových stránkách svazu www.svazct.cz

20. 6. Přidán dopis MVDr. Zdeňka Vítů ze dne 13. 6., najdete ho zde.

10. 6. Změna místa konference - ta se uskuteční ve společenské místnosti České zemědělské akademie, Školní 764. Pozvánku najdete zde.

29. 5. 15:15 HOD: Seznam automatických delegátů podle údajů ÚEK najdete pod článkem. O kolik se zvýšil za poslední měsíce jejich počet a kdo tedy nabyl více než 10 koní plemene ČT? 

22. 5. Dne 17. 5. 2016 proběhlo zasedání nového předsednictva svazu za přítomnosti garantů, na něm bylo rozhodnuto o svolání konference svazu, a to na 29. 6. 2016. Celý zápis zde.

27. 4. Kateřina Hanušová zaslala do redakce Polemiku: Chceme, aby majetek ovlivňoval hlasovací práva?

25. 4. Členové SCHČT upozorňují na Stanovy: "Předsednictvo má 9 členů a je voleno na 4 roky." Volební konference proběhla již více než před 4 roky, přesně 12. 4. 2012.

24. 4. Předsednictvo SCHČT zveřejnilo na svém webu tiskovou zprávu:

Vážení chovatelé, členové SCHČT,

s ohledem na různé právní názory a výklady stanov SCHČT stran účasti a volebního práva delegátů na zemské schůzi byla problematika předána k právnímu posouzení a zvážení dalších kroků.

Předjímaný termín celostátní konference SCHČT se odkládá na neurčito. O dalším vývoji vás budeme neprodleně informovat.

Předsednictvo SCHČT

23. 4. Dopis Jany Lošákové ze dne 23. 4. najdete zde.

 

Kandidáti zvolení dne 20. 4. na územní členské schůzi Čechy

3. Tajná volba předsedy – kandidátem na předsedu byl zvolen MVDr. Z. Vítů (27 hlasů)
- Miloslav Perníček (1 hlas)
- Luboš Kozák se kandidatury vzdal
- 1 hlas byl neplatný

4. Tajná volba 3 členů předsednictva - Malý (27 hlasů), J. Chýle (29 hlasů), Z. Hrnčíř  (29 hlasů)
- H. Civišová (1 hlas) – z kandidatury odstoupila
- Ing. O. Vondrouš (1 hlasů)

5. Tajná volba 9. člena předsednictva - kandidátem byla zvolena Ing. Jana Kreidlová  (27 hlasů)
- Michaela Kubištová (1 hlas)

6. Návrh na složení Rady plemenné knihy  - Ing. O. Vondrouš (27 hlasů), L. Kozák  (28 hlasů), p. Šíma  (28 hlasů)
- J. Chýle (2 hlasy)
- St. Hošák (1 hlas)
- Z. Hrnčíř (1 hlas)

7. Návrh na složení Kontrolní komise (§262 - §264) a Rozhodčí komise (§265 - §267)
Kontrolní a revizní komise: V. Bohdaský (29 hlasů), Ing. L. Jelínek  (6 hlasů), JUDr. J. Staněk  (28 hlasů)
- Ing. V. Straka (3 hlasy)
- Č. Šrubař (1 hlas)
Rozhodčí komise: Ing. V. Straka  (25 hlasů), I. Cepková  (27 hlasů), Ing. M. Šímová  (27 hlasů

 

Kandidáti zvolení dne 21. 4. na územní členské schůzi Morava

představení kandidátů a tajná volba předsedy
výsledek: K. Růžička (12), MVDr. Lysák (7), ing. R. Zich (5)
 představení kandidátů a tajná volba 3 členů předsednictva
výsledek: MVDr. J. Lysák (19), J. Kincl (18), ing. R. Zich (14)
 představení kandidátů a tajná volba 9. člena předsednictva
výsledek: M. Kubištová (13), ing. Kreidlová (11)
 představení kandidátů a návrh na složení Rady plemenné knihy
návrh: Doc. Ing. I. Jiskrová, ing. R. Klos, ing. L. Mamica, S. Hošák ml., MVDr. O. Chvátal, J.
Lošáková
 představení kandidátů a návrh na složení Kontrolní komise (§262 - §264) a Rozhodčí
komise (§265 - §267)
návrh: Kobza Jan, JUDr. Šrubař Č., Ing. Jelínek L.
 smírčí komise: D. Miksová, J. Bosáková, F. Srnec

Soubory ke stažení

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.