Proběhlo jarní třídění starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

Třídění starokladrubských koní probíhá za účasti odborné komise již tradičně dvakrát ročně (květen, říjen). Kromě negativní selekce – vytřídění mladých koní z odchovu nejčastěji pro hrubé vady exteriéru, zdravotní problémy a pozitivní selekce – předvýběr nadějných mladých koní ve výcviku k přípravě ke zkouškám výkonnosti (ZV) a zařazení mladých hřebců a klisen do chovu, je hodnocena i celková úroveň předvedených koní (kondice, růstové parametry, péče o koně, ovladatelnost zvířat).

Třídění starokladrubských běloušů proběhlo v Kladrubech nad Labem ve čtvrtek 16.5.2019, komise pracovala ve složení Ing. Karel Regner – předseda, Tomáš Barták, Ing. Zuzana Šancová.

V úvodu dne bylo na nádvoří hřebčína předvedeno 12 plemenných hřebců. Z důvodu postradatelnosti pro chov NHK byli vytříděni hřebci Generalissimus Aversa XLIV a Sacramoso Rabia VIII. Zmíněni byli plemenní hřebci působící v zemských hřebčincích Favory Albuza XXVII (ZH Tlumačov) a Generale Raggiera IX (ZH Písek).

Dále byla pozornost věnována čtyřletým hřebcům a klisnám ve výcviku.

Stádo chovných klisen s letošními hříbaty bylo prohlédnuto na stáji.

Dalším programem třídění bylo předvedení všech ročníků mladých koní v odchovu, včetně ročníků 2017 a 2018 vraných hřebečků z hřebčína Slatiňany, kteří jsou ustájeni na Josefově. Na hříbárně Františkov se komise zaměřila především na hřebce ročníku 2016, 6 vybraných hřebců bylo doporučeno k výkonnostním zkouškám v roce 2020.

Třídění vraného stáda proběhlo v pátek 17.5.2019. Započalo předvedením 5 plemenných hřebců ve výcvikové stáji ve Slatiňanech. Plemenný hřebec Solo Elgata XXVIII byl z plemenitby vyřazen z důvodu zhoršujícího se charakteru. Zmíněn byl Siglavi P.Basilika VIII, který v roce 2019 působí v inseminaci v ZH Tlumačov.

Dále byli ve výcvikové stáji předvedeni a tříděni mladí hřebci a klisny ve výcviku.

Třídění pokračovalo na stáji plemenných hřebců. Předvedeno bylo 11 plemenných hřebců, z důvodu postradatelnosti pro chov NHK byli vytříděni plemenní hřebci Solo Xahira XXVI a Siglavi P.Rosanera X.

Následně byly prohlédnuty plemenné klisny s hříbaty ve stájích.

Na středisku v Heřmanově Městci byli předvedeni 2 hřebci po výkonnostních zkouškách a mladí hřebci ve výcviku.

Odpoledne proběhlo třídění koní v odchovu ve Slavicích. Nejdříve byli předvedeni hřebečci ročníku 2016, nadějní jedinci byli doporučeni k výkonnostním zkouškám v roce 2020. Na závěr byly předvedeny tři ročníky klisniček.

Komise pracovala ve složení Zdeňka Dyková - předsedkyně, Ing. Kateřina Neumannová, Ing. Zuzana Šancová.

Na podzimní třídění starokladrubských koní 15. a 16. října 2019 jste srdečně zváni!

FOTOGRAFIE najdete zde.

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Chovatelská ročenka anglického plnokrevníka 2020

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem přišlo na svět první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Chovatelská ročenka anglického plnokrevníka 2020

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem přišlo na svět první letošní hříbě

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.