Hospodaření Dostihového spolku v roce 2012 pravděpodobně skončí ziskem

Dostihový spolek čeká účetní uzávěrka roku 2012 včetně auditu, který má potvrdit transparentnost účetních knih a především ověřit příznivé hospodářské výsledky letošního roku. Ty s největší pravděpodobností skončí významným ziskem.

Do roku 2012 vstupoval Dostihový spolek, pořadatel dostihů v Pardubicích, s mnoha problémy. Nejdůležitějším jeho úkolem bylo stabilizovat společnost, inventarizovat veškeré závazky a pohledávky a nastavit systém, který pomůže společnost dostat do zisku. Tuto snahu ohodnotil i audit účetnictví za rok 2011, který proběhl v první polovině letošního roku. Dalším pozitivním impulsem bylo i hodnocení úvěrující banky, která za rok 2012 vystavila Dostihovému spolku dobré hodnocení. Na jaře se podařilo odvrátit hrozbu insolvence a uzavřít smlouvu s dlouholetým generálním partnerem. To vše, a také sezona vydařená po sportovní stránce, napomohlo kladnému hospodářskému výsledku. „Pokud budeme brát hospodaření čistě roku 2012, skončíme s největší pravděpodobností ve významném zisku. Bohužel si Dostihový spolek stále nese závaží dluhu, tedy účetní ztráty z minulosti, kterou bude však postupně umořovat,“ říká předseda Dozorčí rady Dostihového spolku a.s. Petr Beneš a dodává: „Musíme si uvědomit, že na základě negativních parametrů z minulosti stojíme na začátku dlouhé cesty a musíme tento výsledek opakovat a udržet v následujícím období, které bude u podpory všech sportovních odvětví z důvodu hospodářské recese nesmírně obtížné.“

V roce 2013 čeká Dostihový spolek účetní uzávěrka roku 2012 včetně auditu. Již nyní probíhají jednání s novými významnými obchodními partnery v regionu i s tradičním generálním partnerem. „Tyto aspekty v konečném důsledku přispějí k procesu stabilizace společnosti a k úspěšnému zajištění dostihové sezony 2013 a dalších,“ věří Petr Beneš.  

Kompletní znění rozhovoru s předsedou Dozorčí rady Dostihového spolku a.s. Petrem Benešem čtěte v příloze pod tímto článkem nebo na webu www.pardubice-racecourse.cz.

Soubory ke stažení

Z náhradníka vítězem! Vincent Cheminaud vyhrál EJC 2020

Jubilejní Velká pardubická musí projít změnami

Zlatý pohár EŽ Praha jistě získal Capivari

Z náhradníka vítězem! Vincent Cheminaud vyhrál EJC 2020

Jubilejní Velká pardubická musí projít změnami

Zlatý pohár EŽ Praha jistě získal Capivari