Jockey Club ČR - zrušené dostihy v dubnu. Slovo prezidenta

Vláda ČR v pondělí 23. března prodloužila omezení volného pohybu do 1. dubna (původně platil do 24. března 6:00). Znamená to, že do té doby zůstanou uzavřené i restaurace a většina obchodů. Nouzový stav vyhlášený vládou 12. března je ZATÍM platný na dobu 30 dní.

V souvislosti s těmito opatřeními jsme přikročili po domluvě s pořadateli ke zrušení zbývajících dubnových dostihů (5. dubna v Praze – Velké Chuchli a 11. dubna v Mostě). Jedná se o dostihové dny 18. dubna v Brně, 19. dubna v Praze – Velké Chuchli, 25. dubna v Karlových Varech a 26. dubna v Praze – Velké Chuchli.

 

Kdy MOŽNÁ začneme?

V minulém vyjádření jsme optimisticky nastínili variantu startu i od 1. května 2020. Tato varianta by mohla nastat pravděpodobně v případě konání sportovních událostí za přísných podmínek, např. bez přítomnosti diváků. Uvědomujeme si, že se jedná spíše o naše přání či představy.

Druhá varianta začátku dostihové sezóny počítá se 17. květnem a třetí varianta se 30. květnem, resp. 6. červnem. V současné době Jaroslav Fabris upravuje ve spolupráci s pořadateli termínovou listinu v souvislosti se zmíněnými variantami startu dostihové sezóny. Úpravy termínové listiny se budou dotýkat hlavně čtyř závodišť kategorie A (Praha, Most, Karlovy Vary a Pardubice). U těchto tří variant bude 100. České derby odběhnuto v letních měsících. Je zřejmé, že provoz bude soustředěn do tuzemského běhání, protože otevření hranic patří až k těm úplně posledním krokům v boji proti nákaze.

Situace není dobrá, není třeba si nic namlouvat, a bude se jednat skoro ve všech směrech o odlišnou sezónu od normálu. Musíme být připravení na to, že sponzoři budou závodištím rušit předem nasmlouvané závazky a změny v termínové listině postupně mohou být ještě razantnější. Veškerá pomoc pro majitele, pořadatele, trenéry a jezdce se spojuje v jednom, jak budou vládou uvolněna opatření, sezóna musí co nejrychleji „odstartovat“. Slova některých pořadatelů jsou už nyní optimistická ohledně zajištění sezóny a to je pro nás všechny pozitivním signálem. Další velmi dobrou zprávou dle Ing. Jana Nováka, zástupce firmy DIBAQ, je pokračování podpory FITMIN CUPu 2020, seriálu dostihů pro tuzemské 2leté odchovance. První přihlášky do tohoto seriálu, budou nabírány 9. dubna 2020 (pátek). Jak jsme již uvedli výše, termíny jednotlivých dostihů v seriálu mohou být pravděpodobně upraveny.

Přes všechna napsaná slova trvá to nejhlavnější a nejdůležitěji, a to je zdraví - držme si vzájemně palce. Další informace k situaci „nákaza versus dostihová sezóna“ bude připravena ke dni 1. dubna 2020 (středa).

 

Ing. Martina Krejčí, Ph. D.

generální sekretář JC ČR

 

 

Slovo prezidenta JC ČR

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k situaci, která nás v současné době velice trápí. Určitě bych si rád představoval první sezónu ve funkci prezidenta Jockey Clubu ČR za podstatně jiných okolností. Obracím se na vás s přáním, abychom všechny tyto nelehké chvíle překonali ve zdraví a dopřáli našim koním jenom to dobré.

Obracím se na pořadatele, majitele, sponzory, trenéry, jezdce a chovatele, kteří dělají skvělou práci a bez kterých by dostihy v ČR nemohly existovat. Moc vám za vaší práci děkuji.

Vedení Jockey Clubu ČR na základě postupně získávaných informací se snaží vytvářet určité možnosti, varianty, jak by letošní dostihová sezóna mohla proběhnout. Nejvíce bych si přál, abychom se mohli vrátit k již schválené termínové listině se začátkem 5. dubna. Ale všichni jistě chápeme, že tento termín je nereálný. Společně s pracovníky dostihového provozu JC ČR připravujeme tři varianty, které by mohly teoreticky nastat v jarních (letních) měsících. Věřím, že měsíc květen se stane měsícem odstartování sezóny 2020.

Na závěr mě ještě jednou dovolte, abych vám i vašim blízkým popřál pevné zdraví. Čeká nás těžký rok, ale věřím, že ho společně všichni úspěšně zvládneme.

 

Ing. Josef Bečvář

prezident Jockey Clubu ČR