Drezurní závody na Vondrově zrušeny!

Pořadatelé drezurních závodů na Vondrově, původně konaných 12.-13. května, byli nuceni dvoudenní klání zrušit, a to včetně oblastního mistrovství. Dnes rozeslali tento dopis: "Bohužel jsme nuceni ZRUŠIT dvoudenní drezurní závody včetně oblastního mistrovství na Vondrově, důvodem je velmi nízký počet přihlášených dvojic... Přestože jsme letošní termín našich tradičních závodů nahlásili včas (dle pravidel do 30.11.2011), nebyl bohužel brán zřetel na to, že jiní pořadatelé se rozhodli pořádat nově taktéž dvoudenní závody ve shodném termínu! Jedná se konkrétně a především o Český drezurní pohár a kvalifikace na MS Verden v Hradištku Z - T, dále pak o drezurní závody JK Stará Role Karlovy Vary Z – TT a navíc se koná ve stejném termínu středoevropský seriál Donau Bohemia Trophy Pezinok." Kompletní dopis najdete dole.

Vážení a milí soutěžící, rozhodčí, funkcionáři a příznivci drezurního sportu,


bohužel jsme nuceni ZRUŠIT dvoudenní drezurní závody včetně oblastního mistrovství na Vondrově ve dnech 12.5. a 13.5.2012. Důvodem je velmi nízký počet přihlášených dvojic, do dnešního dne nemáme v každé soutěži ani minimálních 5 startujících, tudíž by soutěže nebyly oficiální. Do oblastního mistrovství nemáme žádné starty do kategorie juniorů ani mladých jezdců a do kategorie seniorů máme nahlášené pouze 3 starty.
Přestože je uzávěrka až v sobotu 5.5.2012, rozhodli jsme se zrušit závody již nyní s předstihem, aby měli již nahlášení soutěžící možnost jet na závody někam jinam. Již zaplacené zápisné bude soutěžícím pochopitelně vráceno v plné výši.
Dovoluji si využít této příležitosti a sdělit můj osobní názor z hlediska pořadatele a vznést návrh, aby se podobná situace v budoucnosti již neopakovala.
JTJ Holiday Horeses Club - koně Vondrov – pořádá již tradičně dvoudenní drezurní závody v polovině května. Tyto závody stoupají na oblibě u jezdců ze všech koutů ČR i zahraničí a v loňském roce jsme dokonce nemohli potvrdit některé přihlášky a to z důvodu obrovského počtu startujících, což nebylo možné časově zvládnout.
Přestože jsme letošní termín našich tradičních závodů nahlásili včas (dle pravidel do 30.11.2011), nebyl bohužel brán zřetel na to, že jiní pořadatelé se rozhodli pořádat nově taktéž dvoudenní závody ve shodném termínu! Jedná se konkrétně a především o Český drezurní pohár a kvalifikace na MS Verden v Hradištku Z - T, dále pak o drezurní závody JK Stará Role Karlovy Vary Z – TT a navíc se koná ve stejném termínu  středoevropský seriál Donau Bohemia Trophy Pezinok. Pokud bychom byli o těchto závodech včas informováni, nebyl sebemenší problém Vondrovské závody přesunout na jiný termín. Vondrovské závody sice stoupají v oblibě, jezdci však musí přednostně sbírat body do ČDP před oblastním mistrovstvím a národními závody. Přesto je mnoho jezdců zklamáno že se nemohou účastnit oblíbených závodů na Vondrově.
Z hlediska pořadatele jsou drezurní závody časově i finančně velmi náročná záležitost a každým rokem ČJF přikazuje pořadatelům nové a nové povinnosti. Jen úhrady, cestovné a ubytování pro rozhodčí a hlasatele, dále úhrady pro zapisovatele, komisaře na opracovišti (nově musí být rozhodčí), zpracování výsledků, brigádníky, veterináře, kováře, zdravotnickou službu, další funkcionáře atd. jsou skutečně nezanedbatelné položky. Navíc pravidla nově zakazují kumulování funkcí. Ceny pro startující musí být minimálně ve výši startovného a u soutěží ST a výše musí být minimálně Kč. 5.000,- za každou soutěž. Není tedy divu, že pořadatelů drezurních závodů ubývá….  
Po sečtení všech nákladů bývají drezurní závody při hojné účasti jen lehce ztrátové. Naše nadšení pro drezurní sport a velké nasazení dobrovolníků umožňuje i přesto závody organizovat a spokojenost účastníků je nám tou největší odměnou a motivací.
Oblastní výbor Jihočeské oblasti ČJF schválil pro letošní rok finanční příspěvky pro první tři umístěné v oblastních mistrovstvích všech kategoriích. Pro soutěžní kategorie na Vondrovském OM (junioři, mladí jezdci a senioři) se jedná o částku v celkové výši Kč. 13.000,-. Při zrušení Vondrovských závodů tato částka bohužel propadne.
Zrušení závodů navíc ČJF penalizuje!
Před stanovením termínů na další sezónu se vondrovský pořadatel domlouvá s několika dalšími (nejen jihočeskými) pořadateli drezurních závodů a společně se shodnou na termínech tak, aby se vzájemně nepřekrývaly. Domnívám se, že toto by měla být vlastně povinnost ČJF či drezurní komise a je do budoucna velmi žádoucí, aby byl pro každého pořadatele zajištěn samostatný termín. Je to v zájmu nejen pořadatelů, ale především samotných jezdců!!!  
Termíny důležitých závodů jako například ČDP, Severočeský drezurní pohár či seriálů jako Donau Bohemia Trophy by měly být publikovány předem zároveň s termínem MČR. Po nahlášení termínů ostatních národních závodů pořadateli (do 30. listopadu na další rok) by měly jednotlivé oblasti ČJF zaslat návrhy termínů na jedno centrální místo ČJF (například drezurní komisi) kde by byly vyhodnoceny aby se vzájemně nepřekrývaly. V případě kolize by oblast dohodla s dotyčnými pořadateli náhradní termín. Je to velmi jednoduché a v zájmu nás všech! Například FEI zvládá koordinovat CDI po celém světe aby nedocházelo ke kolizím termínů, ale my v ČR nikoliv.
Doufám, že tento návrh nalezne všeobecnou podporu aby se již pro příští rok mohl uskutečnit.
Na závěr bych ráda podotkla, že výše uvedené není v mém osobním zájmu jakožto jezdce (letos ze zdravotních důvodů nebudu startovat vůbec), ale výhradně jako příznivce drezurního ježdění.
Přeji Vám všem úspěšnou sezónu!
--
S pozdravem
Klára Boháčková

Dressage Society Hluboká nad Vltavou o.s.
Pod Kánínem 1051
373 41 Hluboká nad Vltavou   
e-mail:    klara@interbohemia.cz

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.