Mimořádná konference ČJF 2016 schválila stanovy

Ve středu 16. listopadu proběhne od 9.30 hodin ve Sportovním centru Nymburk mimořádná konference České jezdecké federace. Jedním z hlavních bodů programu bude schválení návrhu stanov. Podrobnosti včetně programu najdete uvnitř. 17. 11. Konference schválila stanovy předložené Radou. Aktualizace 30. 11. 15:30 HOD: Vloženy dokumenty - zápis, usnesení a zprávy.

Aktualizace 30. 11. 15:30 HOD:

Zápis z Konference ČJF 2016

Usnesení z Konference ČJF

Zpráva o činnosti VV

Zpráva z ekonomiky

Zpráva o činnosti DiK

Zpráva o činnosti KRK

 


17. 11.

Na konferenci se dostavilo 75 ze 79 pozvaných delegátů. Změny stanov musela schválit 2/3 většina, což je 53 delegátů. Vedením konference pověřila Ing. Plachá JUDr. P. Tomana, zápisem pověřila V. Jiroutová p. Huškovou.

Program byl na začátku doplněn na návrh p. Balaštíka o bod "odvolání B. Vojtka z KRK". Byly zvoleny mandátová (Hůlková, Šrubař, Zvěřina) a návrhová (Sekaninová, Vávrová, M. Veselý) komise, dle programu si delegáti vyslechli zprávy jednotlivých funkcionářů dle programu (Plachá, Pařenicová, Toman, Holub), nad nimiž se poté diskutovalo.

Po přestávce se přistoupilo k hlavnímu bodu, čímž je schválení stanov. Tyto stanovy se dle slov dr. Tomana připravovaly od roku 2014 a byly připraven již na volební konferenci 2015, kde však delegáti odsouhlasili jejich přesunutí na další konferenci pod novými funkcionáři. Mezitím probíhalo jejich další diskutování na mimořádných oblastních konferencích a na několika jednáních Rady byly zapracovány další změny. Naposledy se sešla Rada ke stanovám 1. 11. a tyto stanovy byly předloženy Konferenci. 

Zlínská oblast navrhla, aby se do Stanov zapracoval bod o vzniku pobočných spolků, proti čemuž hlasovalo 54 delegátů, pro bylo 7 a 9 se zdrželo.

A. Pejos z Královéhradecké oblasti předložil zcela nový návrh stanov, ovšem jelikož nebyl předložen s dostatečným předstihem a mnoho delegátů s ním vůbec nebylo seznámeno, nebyl přijat jako celek. Nebyl přijat ani další návrh M. Ohnheisera za Severomoravskou oblast, aby se změnily pouze body vyplývající z nového občanského zákoníku. 

Konference tak schválila stanovy předložené Radou pouze s kosmetickými změnami (pro 68, proti 4, zdržel 1).

Ohledně setrvání B. Vojtka ve funkci člen Kontrolní a revizní komise 40 delegátů hlasovalo pro možnost, aby ho VV ČJF vyzval,  ať se k situaci sám vyjádří (nebyl totiž přítomen na konferenci), a nechce-li dále působit v této funkci, Rada ČJF kooptuje na jeho místo nového člena. Jeho vyloučení bylo navrženo z důvodu jeho neúčasti na práci komise, kdy K. Divišová potvrdila, že se od roku 2015 účastnil pouze prvního jednání.

Další konference by měla proběhnout v roce 2017.

 

Původní článek:

Této konferenci předcházely mimořádné oblastní konference, jejichž zápisy a usnesení naleznete v samostatném článku.

Rada ČJF odsouhlasila na svém zasedání dne 1.11.2016 finální změny v návrhu stanov, který bude předkládat ke schválení. Návrh stanov schválený Radou ČJF naleznete ZDE.

Program:

1. Schválení programu jednání mimořádné konference

2. Volba mandátové a volební komise

3. Volba návrhové komise

4. Zpráva mandátové a volební komise o počtu přítomných

5. Zpráva prezidenta ČJF o činnosti výkonného výboru od poslední konference

6. Zpráva viceprezidenta pro ekonomiku o hospodaření ČJF od poslední konference

7. Zpráva předsedy disciplinární komise o její činnosti od poslední konference ČJF

8. Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise o její činnosti od poslední konference ČJF

9. Diskuse k předloženým zprávám o činnosti ČJF

10. Rozhodnutí o změně Stanov ČJF s diskusí

11. Diskuse k dalším otázkám

Zahraniční výjezdy v říjnu 2020 - Opglabbeek

Linda Portychová vybrána do Young Riders Academy

Zahraniční výjezdy v říjnu 2020 - Opglabbeek

Linda Portychová vybrána do Young Riders Academy