Nové stanovy České jezdecké federace

Stanovy budou platné od 1.1.2017. Mimo změny vyplývající z nového občanského zákoníku, došlo i dalším změnám, které dne 16. 11. 2016 schválila mimořádná Konference ČJF. Podrobnosti uvnitř.

Mezi hlavní změny stanov patří například: Nové logo ČJF (varianta česká a anglická). Nově je zavedeno hlasování per rollam (tj. korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků). Výkonný výbor bude sedmičlenný, přičemž dva nové členy kooptuje na návrh prezidentky Rada ČJF a jejich mandát skončí s volebním obdobím stávajícího VV. Generální sekretář nově nebude podřízen VV, ale pouze prezidentovi, a také nadále nebude členem Rady ČJF. Mění se i postavení komisí, ty nově nejsou zařazeny mezi orgány ČJF, i nadále ale plní funkci poradní komise Výkonného výboru, který si je dle nutnosti a svého uvážení zřizuje.

Celý dokument naleznete ZDE.

Zahraniční výjezdy v říjnu 2020 - Opglabbeek

Linda Portychová vybrána do Young Riders Academy

Zahraniční výjezdy v říjnu 2020 - Opglabbeek

Linda Portychová vybrána do Young Riders Academy