SCHČT: Ukončení insolvence

Při jednání na Ministerstvu zemědělství ČR dne 2. srpna 2017 bylo rozhodnuto o volební konferenci / Konference proběhne 6. 10. 2017  / Karel Růžička konferenci zrušil / Předsednictvo konferenci uspořádá / Na konferenci se dostaví zástupci MZE ČR / Zástupci MZE se na konferenci nedostaví / Ing. Staněk konferenci odvolal / MZE ČR nepřiznalo spolku dotace pro rok 2017 / Ve SR zapsány nové stanovy / Insolvenční návrh na svaz / Memorandum SCHČT a ASCHK o společném postupu / Chovatelé sobě / Výzva Aleše Fialy chovatelům ČT / Činnost sekretariátu / Výzva k úhradě členských příspěvků / Pozvánka na celostátní konferenci / Zápis z kontrolního dne / Reakce na zápis Kontrolní komise / Zápis z konference / Komu připadne statut UCHS / Zápis předsednictva SCHČT / UCHS pro ASCHK 

VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU JSOU jako statutární orgán PŘEDSEDNICTVO ZAPSÁNI:

K. RŮŽIČKA, J. KINCL, DR. LYSÁK, J. KREIDLOVÁ, R. ZICH. Z. HRNČÍŘ, J. CHÝLE, ING. MALÝ, zápis najdete zde  

OD 22. 11. JE VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU ZAPSÁN JAKO PŘEDSEDA PŘEDSEDNICTVA

JUDR. ING. JAROSLAV STANĚK CSc.

Insolvenční rejstřík - SCHČT

 

4. 10. www.ctsvaz.cz Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24. 9. 2018 zastavil insolvenční řízení proti SCHČT:

Krajský soud v Českých Budějovicích na svém jednání dne 24. 9. 2018 zamítl všechny insolvenční návrhy vedené proti SCHČT. Tím se SCHČT vymanil z insolvenčního ohrožení, které bylo vyvoláno podáním insolvenčního návrhu zaměstnance SCHČT ing. Holíka začátkem ledna 2018. K takto zahájenému insolvenčnímu řízení se pak přihlašovaly další subjekty většinou spojené s představiteli tzv. jihlavského předsednictva. Tato situace zapříčinila, že si svaz nemohl v roce 2018 zažádat o dotační prostředky, což nejen ohrozilo jeho finanční stabilitu, ale i vlastní jeho existenci. Jednání těchto osob poškodilo jak chovatele, kteří často jsou na dotačních prostředcích závislí, tak svaz jako celek. Předsednictvo svazu se tak muselo vypořádávat se situací, která byla výkaznicky, ekonomicky i právně náročná, a nemohlo se soustředit na práci ve prospěch chovatelů a zkvalitňování chovu. Tento stav také zapřičinil ochuzení letošní chovatelské sezony.

Nyní je však insolvenční ohrožení zažehnáno. O to více je možno litovat rozhodnutí delegátů konference konané v dubnu t. r. o vzdání se statusu uznaného chovatelského sdružení ve prospěch ASCHK, přestože návrh předsednictva, se kterým předstoupilo před delegáty, byl jiný. Optimismus některých delegátů ze života SCHČT „pod křídly“ ASCHK se zatím bohužel nenaplnil.

JUDr. ing. Jaroslav Staněk, CSc. předseda SCHČT

 

1. 8. Prezidium ASCHK k problematice ČT, zápis ze zasedání zde 

2. 7. www.aschk.cz

ASCHK uznaným chovatelským sdružením pro plemeno český teplokrevník

Vážení chovatelé. Na konci měsíce června nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání ASCHK ČR uznaným chovatelským sdružením pro plemeno koní český teplokrevník (viz příloha). Prioritou bude samozřejmě chod plemenné knihy. Od nejprostších úkonů jako jsou změny majitele, přes zápisy klisen, základní zkoušky výkonnosti klisn, zkoušky výkonnosti hřebců či předvýběr hřebců. Vzhledem k nárůstu pracovních úkonů přijmeme od 1.8.2018 nového zaměstnance a vše budeme muset zvládnout s pouze polovičním rozpočtem na r. 2018. Přesto věřím, že k Vaší plné spokojenosti. Veškerá oficielní sdělení budeme nadále prezentovat zde na webu, nebo v časopisu KONĚ.

28. 6. Přidán zápis z jednání předsednictva 10. 5. 2018 

Omlouváme se, ale tento soubor se sem již nemůže vejít... Děkujeme za pochopení, Vaše redakce 

27. 6. Článek v časopisu Jezdectví - Komu připadne uznané chovatelské sdružení?

„Ministerstvo zemědělství vydalo rozhodnutí o uznání dalšího subjektu uznaným chovatelských sdružením pro šlechtění koní plemene český teplokrevník. Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci,“ sdělilo nám dne 18. června Tiskové oddělení Ministerstva zemědělství ČR.

26. 6. facebook Druhá strana mince, autor Petra Hurtíková, tajemnice SCHCT: Vážení příznivci SCHČT, svaz ještě nezemřel, jak je prezentováno v petici. A nezemře ani zítra. Předseda a předsednictvo se snaží o jeho zachování. Bude si žít svým vlastním životem pod křídly ASCHK ČR. Bude mít své předsednictvo, Radu PK, členy. Předsednictvo se snaží o jeho zachování vzhledem k jeho dlouholeté tradici a vzhledem k tomu, že jsou v běhu některé soudní spory, které je nutno dotáhnout do konce. Předsednictvo se po dlouhé úvaze rozhodlo podat žalobu na MZe ČR ohledně nevyplacení dotací za rok 2017. Tato žaloba má reálnou šanci na úspěch a v případě jejího úspěchu by z toho byl svaz venku. I z tohoto důvodu je potřeba IČO zachovat.

23. 6. www.schct.cz Petice za samostatnost českého teplokrevníka vyhlášená Spolkem chovatelů českého teplokrevného koně z.s. (Václava Boušková, Barbora Kubištová, Ing. Barbora Králová Ph.D.):

Vážení, obracíme se na Vás, jako na státní orgán, který rozhoduje o oprávněné osobě a uděluje souhlas k výkonu odborných činností pro šlechtění koní. Oslovujeme chovatele nejpočetnějšího plemene v ČR, kde jeho celkový početní stav se pohybuje kolem 19 tisíc příslušníků plemene a k jejichž vlastnictví se hlásí okolo 11 tisíc majitelů-chovatelů. ...

5. 6. Krajské státní zastupitelství vstupuje do insolvenčního řízení

4. 6. Zápis z konference SCHČT 

1. 6. Reakce na zápis kontrolní komise SCHČT - Václava Boušková

31. 5. Soudkyně Králová přizvala do insolvenčního řízení Krasjké státní zastupitelství 

16. 5. Zápis z kontrolního dnu naleznete zde.

3. 4. www.ctsvaz.cz Pozvánka na celostátní konferenci, která se bude konat 26. dubna 2018 od 12 hod. v zasedací místnosti ČZA Humpolec, Školní 764, Humpolec.

28. 3. email redakce Jezdectví Výzva k úhradě členských příspěvků - autor Ing. Staněk

26. 3. www.ctsvaz.cz kontaktní informace - kancelář SCHČT

Vážení chovatelé,

kontaktní osobou SCHČT je nově paní Petra Hurtíková, která je k dispozici na e-mailu predsednictvo@ctsvaz.cz či tel: 774690265 (pevná linka a také mobilní číslo 777319632 jsou nefunkční). V případě jakýchkoliv dotazů se tak na ni neváhejte obracet.

Chápeme, že současná situace ve SCHČT je nepříjemná a nepřehledná, přesto bychom rádi poděkovali za přízeň, kterou koním plemene český teplokrevník vyjadřujete a zachováváte.

 

20. 3. www.schct.cz Opakované oblastní členské schůze SCHČT

20. 3. www.schct.cz Insolvence dál pokračuje

2. 3. Nová tajemnice svazu oznámila, že po chovatelské přehlídce v ZH Písek dne 3. 3. 2018 bude k dispozici v kanceláři svazu v budově hřebčince. 

2. 3. Na FB vznikla již v roce 2017 uzavřená skupina SCHČT Druhá strana mince, kde je možné získat další informace 

2. 3. www.ctsvaz.cz Reakce pana Růžičky na pozvánku na jednání předsednictva

2. 3. www.ctsvaz.cz Zápis ze schůze předsednictva 5. 2. 2018

2. 3. www.ctsvaz.cz 2.3.2018 ZMĚNA MAJITELE - z důvodu zlepšení dostupnosti této služby chovatelům, se předsednictvo rozhodlo umožnit provádění změn majitele kromě kanceláře SCHČT také inspektorům v terénu.

1. 3. www.schct.cz Jednání o insolvenci spolku (autor neuveden) 

28. 2. www.ctsvaz.cz Insolvenční návrh zamítnut

23. 2. www.ctsvaz.cz  Informace o činnosti sekretariátu SCHČT

22. 2. email redakce@jezdectvi.cz Výzva  A. Fialy chovatelům o podpoře spolupráce SCHČT s ASCHK 

22. 2. www.aschk.cz Dementi memoranda

21. 2. www.schct.cz Pravda je někdy nepravděpodobná (autor neuveden)

20. 2. email redakce Dopis Václavy Bouškové redakci Jezdectví 

19. 2. facebook - Chovatelé sobě - výzva chovatele Jiřího Rendla k půjčce svazu od chovatelů

17.-18. 2. Proběhly schůze jihočeské, pražské a středočeské oblasti 

11. 2. www.ctsvaz.cz - Ing. Staněk: Podle skutků poznáte je

3. 2. email redakce Jezdectví Návrh a podnět k činnosti (autor Ing. Monika Klosová) 

3. 2. www.schct.cz Reakce na vyjádření JUDr. Ing. Staňka (autor neuveden)

1. 2. Zápis ze zasedání předsednictva dne 22. 1. 2018 

31. 1. Memorandum SCHČT a ASCHK o společném postupu při stabilizaci situace v SCHČT

30. 1. email Jezdectví - vyjádření Vyjádření k situaci v SCHČT a částce 230 000 Kč na Přehled o sportovních koních (autor Ing. A. Novotná, Ph.D.) 

29. 1. email Jezdectví - vyjádření SCHČT k insolvenčnímu návrhu pro soud (autor JUDr. Staněk)

28. 1. www.ctsvaz.cz: Upozorňujeme chovatele a další partnery, že k 7. 2. 2018 končí platnost účtu SCHČT č.127 470 013/0300 a 251 256 246/0300 u ČSOB. Prosíme, aby platby ve prospěch SCHČT byly nadále zasílány na č. ú 2301124604/2010 u Fio banky.

26. 1. email Jezdectví – Příspěvek do časopisu Průvodním jevem je nehoráznost (autor JUDr. Staněk)

25. 1. www.schct.cz Důležité sdělení pro chovatele koní plemene ČT (autor Ing. Králová)

24. 1. JUDr. Staněk a spol. převezli dokumentaci ve stávající kanceláři zpět do původní kanceláře v ZH Písek

22. 1. schůze předsednictva JUDr. Staňka a spol., Praha

18. 1. www.schct Nejčastější dotazy chovatelů (autor neuveden)

17. 1. www.schct.cz Námitka proti nepřiznání dotace (autor za předsednictvo SCHČT Karel Růžička – místopředseda spolku) 

16. 1. www.schct.cz Insolvence spolku (autor neuveden) 

15. 1. www.schct.cz (autor neuveden) 

Kalendář SCHČT 2018

14. 1. mail redakce Jezdectví: Ing. Staněk: Když ne my, tak nikdo 

8. 1. www.schct.cz Oficiální prohlášení členů statutárního orgánu SCHČT z. s. (autor Karel Růžička, MVDr. Josef Lysák, Josef Kincl) 

2. 1. 2018 Nové stanovy byly uveřejněny ve SR (schválené 31. 5. 2017 v Humpolci)

1. 1. 2018 Novoroční poselství ing. Staňka

27. 12. V lednovém časopisu Jezdectví vychází rozhovor s Ing. Staňkem, diskusní příspěvky, časová osa a hlavně KOMPLETNÍ odpovědi na otázky zaslané časopisem Jezdectví Karlu Růžičkovi 

22. 12. Reakce Ing. Staňka na tiskovou zprávu

21. 12. schůze předsednictva, Praha

13. 12. web schct.cz MZe rozhodlo o dotacích SCHČT  

             dokument MZe Nepřiznání dotací 

30. 11. Tisková zpráva SCHČT - nepřiznání dotací pro rok 2017 Ministerstvem zemědělství 

29. 11. Schůze předsednictva JUDR. Staňka 

24. 11. Ve spolkovém rejstříku je s datem vzniku funkce 22. listopadu  2017 zapsán jako předseda předsednictva JUDr. Ing. Jaroslav Staněk.

8. 11. mail redakce Jezdectví: Dopis Václavě Bouškové

30. 10. mail redakce Jezdectví: Otevřený dopis Revizní komisi

26. 10. mail redakce Jezdectví: Vážená redakce časopisu jezdectví a vážená paní Motyginová, žádám o okamžité stažení Vašeho článku označeného jako Dopis kontrolní komise z Vašich webových stránek jezdectví, který křivě a bez opodstatnění hrubě poškozuje mé dobré jméno a osobu a veřejně obviňuje ze záležitostí, které se nestaly. Zároveň Vám sděluji, že jsem celou záležitost, včetně Vašeho přístupu k mé osobě předala svému právnímu zástupci. 

Michaela Kubištová

Reakce redakce Jezdectví: V reakci na tento email jsme článek z našich stránek stáhli, najdete ho na www.ctsvaz.cz. 

 

24. 10. mail redakce Jezdectví: Dopis Ing. Jelínek, Bohdaský (kontrolní komise) - Lživá tvrzení Václavy Bouškové

 

9. 10. www.schct.cz: Škoda způsobená spolku 2016

 

7. 10. www.schct.cz Situace po zrušení schůzí SCHČT 2017

Otevřený dopis náměstkovi MZe Ing. Šírovi - Ing. Krulich 

Revoluční rok v SCHČT - V. Boušková

Korespondence Staněk x Šír

 

5. 10. Zástupci ministerstva nakonec oznámili, že se konference nezúčastní. Důvod sdělilo redakci tiskové oddělení MZE ČR: "Pan Růžička informoval MZe z pozice svolavatele o zrušení ujednané volební konference. Zrušením byla podle názoru MZe porušena dohoda mezi zástupci obou stran o tom, že bude počátkem října uspořádána nová volební konference a MZe bude vykonávat roli mediátora této volební akce." Ing. Staněk poté konferenci odvolal: "Děkuji všem, kteří se osobně angažovali v přípravě jihlavské konference a s ní spojených oblastních členských schůzí, které místopředseda Růžička svévolně a protiprávně zrušil. O dalších krocích vedení SCHČT budete informováni."

 

3. 10. Zástupci ministerstva zemědělství ČR se budou páteční konference účastnit, oznámili to v dopisu Ing. Jaroslavu Staňkovi, který má naše redakce k dispozici. 

 

2. 10. www.schct.cz: Vážení členové a chovatelé, odpovídáme na vaše dotazy ohledně kontaktní adresy svazu. Již od dubna 2017 je kancelář svazu přemístěna na detašované pracoviště provozovna Praha. Sídlo spolku je zachované a stejně i adresa svazu pro písemný kontakt. Proto pro písemný kontakt používejte stávající adresu svazu: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek nebo e-mailové adresy info@schct.cz, kralova.schct@seznam.cz. Dále upozorňujeme, že pevná linka+420 382 224 144 je ZRUŠENA. Využívejte, prosím, mobilního telefonu +420 777 319 632, na kterém lze po dohodě sjednat i osobní návštěvu provozovny spolku v Praze.

Vážení členové a chovatelé, odpovídáme na vaše dotazy ohledně kontaktní adresy svazu. Již od dubna 2017 je kancelář svazu přemístěna na detašované pracoviště provozovna Praha. Sídlo spolku je zachované a stejně i adresa svazu pro písemný kontakt. Proto pro písemný kontakt používejte stávající adresu svazu: SCHČT z.s., U Hřebčince 479, 397 01 Písek nebo e-mailové adresy info@schct.cz, kralova.schct@seznam.cz Dále upozorňujeme, že pevná linka+420 382 224 144 je ZRUŠENA. Využívejte, prosím, mobilního telefonu +420 777 319 632, na kterém lze po dohodě sjednat i osobní návštěvu provozovny spolku v Praze.

 

29. 9. Všem členům byl zaslán  doporučený dopis Karla Růžičky o zrušení konference. Pět členů předsednictva  zapsaného ve spolkovém rejstříku hovoří o svévolném zrušení konference a je rozhodnuto tuto konferenci v původním termínu uspořádat. K situaci se vyjádřila i skupina kolem bývalého předsedy M. Perníčka, strana 1, strana 2, v dokumentu se hovoří o podezření pletichaření a ovlivňování MZeČR senátorem Ing. K. Kratochvílem.  

 

26. 9. Mimořádné oblastní volební schůze a mimořádná volební konference proběhnou 6. října v Jihlavě podle těchto stanov schválených 31. 5. 2017. Kandidáty do fukncí najdete na www.ctsvaz.cz a www.schct.cz nebo v říjnovém Jezdectví.

Pozvánka

Zápis z přípravného setkání předsednictva zapsaného ve spolkovém rejstříku 

Podle dokumentů, které má redakce Jezdectví k dispozici, byly dne 16. srpna 2017 zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu pro podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu dotační podvod dle § 212 odst. 1 trestního zákoníku bývalého předsednictva, které mělo neoprávněně čerpat a nakládat s dotacemi na akce pořádané tímto svazem a tím se dopustit porušení povinnosti při správě cizího majetku. Ze skutečností, které vyšly najevo v průběhu prověřování, je zřejmé, že pokud podavatelé žádostí o dotace z řad vedení svazu uváděli do těchto žádostí nepravdivé údaje, poškodili tímto poskytovatele těchto dotací Státní zemědělský intervenční fond, IČ: 48133981, potažmo zájmy Evropské unie, odkud pochází 75 % prostředků z poskytnutých dotací, čímž se mohli dopustit trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 trestního zákoníku. Vzhledem k uvedenému byla věc postoupena policejnímu orgánu při Policii ČR, Odbor hospodářské kriminality v Českých Budějovicích, jako věcně příslušnému.

 

7. 8. Vyjádření ministerstva zemědělství pro časopis Jezdectví ze dne 4. 8., které zaslala tisková mluvčí Bc. Markéta Ježková:

Ministerstvo zemědělství věnuje situaci ve SCHČT maximální pozornost i přes to, že formálně vzato jde o interní problém svazu. Bohužel SCHČT dlouhodobě nebyl schopný své vnitřní nesváry vyřešit sám a jednotliví účastníci sporů nastalou situaci řeší soudními spory, které mohou trvat léta. Taková situace by se mohla negativně odrazit na chovu českého teplokrevníka, a protože MZe má zájem o kontinuitu jeho chovu, nabídlo pomoc formou záštity společného jednání znesvářených stran. Náměstek Jiří Šír zorganizoval schůzku a  jako mediátor se setkal s oběma znesvářenými stranami na společném jednání 2. 8. 2017.  Cílem jednání bylo hledat konkrétní řešení nepřehledné situace ve SCHČT, protože soudní nedořešené kauzy nejsou dokončeny a samozřejmě ohrožují poskytnutí finanční podpory pro SCHČT v letošním roce, protože předsednictvo zapsané ve spolkovém rejstříku podle informací MZe nemá přístup k prostředkům na účtu svazu. Po delším jednání se všichni zúčastnění bez výjimky shodli na tom, aby předsednictvo svazu ve složení zapsaném ve spolkovém rejstříku ke dni 2. 8. 2017 pověřilo svého místopředsedu Karla Růžičku ke svolání volebních členských schůzí spolku a svolání volební konference spolku, a to tak, aby se všechny schůze konaly na jednom místě a v jeden den dle stanov, přijatých na konferenci v Humpolci dne 31. 5. 2017. Volební členské schůze a volební konference se uskuteční za účasti MZe a jsou naplánovány na druhou polovinu září. Miloslav Perníček byl jedním z přítomných nehlasujících účastníků jednání. MZe pevně věří, že dosažená dohoda bude dodržena všemi zúčastněnými a povede k úspěšným volbám všech orgánů svazu, které nebudou nikým zpochybněny a umožní řádné fungování svazu k prospěchu všech chovatelů českého teplokrevníka.

 

3. 8. 2017 www.ctsvaz.cz

JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU ZEMĚDĚLSTVÍ 2.8.2017
Ve středu 2. 8. 2018 proběhla na půdě Ministerstva zemědělství schůzka členů předsednictva s "protistranou" ve sporu o vedení SCHČT. Schůzku inicioval a role mediátora se ujal náměstek ministra zemědělství Ing. Jiří Šír. Cílem schůzky bylo dovést obě strany ke smírnému řešení, které by neohrozilo čerpání dotačních prostředků z MZe. Po čtyřhodinovém jednání bylo nakonec nalezeno řešení, které obě strany akceptovaly, a to v co nejbližší době svolat mimořádné volby, které proběhnou v jeden den podle stanov schválených na konferenci v Humpolci 31.4. 2017 a které ustanoví nové předsednictvo s nezpochybnitelým mandátem k vedení svazu. Nepodařilo se však dosáhnout ukončení soudních sporů - právní zástupce Mgr. Chamrád tlumočil požadavek členů SCHČT, kteří žaloby na svaz podali a které ve sporech zastupuje žaloby nestahovat, pouze přerušit řízení ve věci nových stanov.

V červenci vyhověl Krajský soud v Českých Budějovicích usnesení humpolecké konference o zvolení Ing. Jaroslava Staňka předsedou předsednictva a rozhodl o zapsání do spolkového rejstříku. Proti tomu však podala protistrana protest. 

V KAŽDÉM ČÍSLE ČASOPISU JEZDECTVÍ SITUACI SLEDUJEME! 

Soubory ke stažení

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.