Mezinárodní Zduchovice se blíží

Mezinárodní závody CSI pro pony, děti, juniory, mladé jezdce a jezdce do 25 let se kvapem blíží. Již 29. 4. se otevřou brány Jezdeckého areálu Zduchovice jezdcům a koním a čtvrtek 30. 4.  je již prvním soutěžním dnem z celkových čtyř. O účast svými nominativními přihláškami projevili zájem jezdci z Rakouska, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny a České republiky. Konečný termín uzávěrky přihlášek je stanoven na 15. 4. 2009.

 Jako stavitele parkuru se pořadatelům podařilo získat kolegu z týmu otce a juniora Petersonových.

Martin Otto postavil více než 80 parkurů 1,30 - 1,55 cm od roku 2000, mimo jiné se podílel jako asistent na CSI***** Las Vegas, CSI**** Munster, Monte Carlo*****, CSI**** Bremen a jako hlavní stavitel na CSI Leverkusen. Post hlavního rozhodčího by měl obsadit ing. Jaroslav Pecháček.

Pořadatelé připravili pestrou kombinaci soutěží, kde bude mít každý z účastníku možnost výběru dle svých možností a schopností svého koně. V soutěžích budou rozděleny věcné ceny ve formě poukázek v celkové hodnotě 250 000 Kč. Polovina Výher v nedělní GP juniorů a mladých jezdců bude vyplacena ve finančních premiích.

Překvapením úvodního večera by mělo být vyhlášení a upálení největší místní čarodějnice, opékání buřtů, diskotéka a další doprovodný program, který je ve Zduchivicích již tradičně připraven.
 

Zahraniční výjezdy v říjnu 2020 - Opglabbeek

Linda Portychová vybrána do Young Riders Academy

Zahraniční výjezdy v říjnu 2020 - Opglabbeek

Linda Portychová vybrána do Young Riders Academy