Volební konference Zlínské oblasti

První z oblastních volebních konferencí se uskutečnila ve Zlínské oblasti. Zámecká restaurace zámku Holešov hostila 24 zástupců jezdeckých klubů a 13 hostů. Protože oblast má 97 řádně evidovaných subjektů počátek konference byl dle hlasovacího a jednacího řádu posunut.

Předseda Ing. J. Balaštík poděkoval za činnost v minulém volebním období spolupracovníkům z výkonného výboru a komisí oblasti, pořadatelům a představitelům Zlínského kraje, které podporují jezdecké akce v regionu. Zprávy o činnosti a hospodaření byly nedílnou součástí této akce.

Volby začaly představením kandidátů. Za předsedu byl jednohlasně zvolen Ing. Josef Balaštík a ve VV oblasti budou působit Ing. J. Podrápská, M. Slováček, Mgr. S. Zemanová, P. Žákovská.

Na volební konferenci budou oblast reprezentovat Ing. J. Balaštík, M. Sehnalová, M. Slováček a Mgr. S. Zemanová. Oblast navrhla Ing. Richarda Benýška, jako kandidáta na prezidenta ČJF. Který na konferenci představil návrh fungování ČJF v dalším období.

Diskuze o dění v ČJF byla bohatá. Protože za vším hledejte finance, Zlínská oblast má zájem o právní subjektivitu tj. vytvoření pobočných spolků, aby bylo možné čerpat dotace na území oblasti. Zlínská oblast má zájem vlastnit oblastní účet a sama s ním hospodařit, tak jak tomu bylo v předchozích letech.

 

Jednačtyřicáté vítězství Opatrného v ČSP

Českokrumlovská pobočka Kamíru se stěhuje!

Český skokový pohár: Hořovice

Jednačtyřicáté vítězství Opatrného v ČSP

Českokrumlovská pobočka Kamíru se stěhuje!

Český skokový pohár: Hořovice