Obnova jabloňových alejí

Národní hřebčín Kladruby nad Labem obnovil jabloňové aleje v okolí stáje Josefov a na Kmínce, které jsou součástí Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Obnova historických jabloňových alejí dlouhých 2450 m se realizovala od roku 2020 do podzimu 2022. Jedná se o jabloňové aleje pravděpodobně vysazené okolo roku 1925 složené z vysokokmenů starých krajových odrůd. Celkem bylo vysázeno 549 stromů.

  Na obnovu dohlíželi i památkáři. „Krajině v okolí Josefova byl navrácen její historický ráz, včetně zcela zaniklé třířadé aleje vedoucí od stájí k Labi. Tato polní cesta navíc opět rozděluje obrovské 40 hektarové pole, zcelené v 80. letech minulého století, a tím se krajina přibližuje svou podobou k původním pastevním dílcům“ řekl Michal Drkula z oddělení památkové péče Krajského úřadu.

  Z původních alejí se zachovalo asi 40 procent původních, dnes už stoletých stromů. „Snažili jsme se v maximální možné míře zachovat původní stromy. Nechali jsme je odborně ošetřit zdravotním řezem. Jejich stav je stabilizovaný a předpokládám, že by mohly další roky zdárně prosperovat,“ uvedl ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.

  Stejně jako kdysi byly i nyní vysazovány vysokokmeny, dnes již prakticky nepoužívané. S novými stromky významně pomohli ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském v Holovousích, kde napěstovali dostatečné množství kvalitního výsadbového materiálu ve 39 starých českých odrůdách. Aleje budou mimo jiné sloužit i jako genofond téměř zaniklých odrůd jabloní.

  Jabloně byly vysázené v takovém množství, že se domníváme, že mohly sloužit i jako benefit pro zaměstnance hřebčína. Každý dostal určité množství stromů, které mohl sklízet. Část se možná zkrmila ve stájích“ uvedla Ing. Jana Votrubová, vedoucí střediska Správa kulturní krajiny NHK.

  Program pondělního setkání u jabloňových alejí zpestřily saně se čtyřspřežím starokladrubských běloušů vedené Jiřím Nesvačilem jun.

Testujeme MG EHS

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Vychází listopadové číslo Jezdectví 2022

Testujeme MG EHS

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Vychází listopadové číslo Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.