Výklad opatření ČJF pro jezdecký sport platný od 22.11.2021

Stanovisko ČJF na základě výkladu Národní sportovní agentury


Aktualizováno 22. listopadu


S účinností ode dne 22. listopadu 2021 do odvolání dle Mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb (dále jen „Opatření“ – ke stažení
zde) platí:


VNITŘNÍ SPORTOVIŠTĚ dle bodu I. 8. Opatření:


 vstup pro osoby za dodržení podmínek (viz. 1) – kontroluje provozovatel,
 při skupinových lekcích rozestupy 1,5 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 zajištění cirkulace vzduchu.


DIVÁCI NA SPORTOVNÍM UTKÁNÍ dle bodu I. 13. Opatření


 do 20 diváků bez podmínek (viz. 1),
 více než 20 diváků za dodržení podmínek (viz. 1 ) – kontroluje organizátor akce,
 vzdálenost diváků od sportovní plochy nejméně 2 m.


SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE dle bodu I. 14. Opatření


 ve vnitřních nebo vnějších prostorech
 do 20 osob bez podmínek (viz. 1),
 přítomnost maximálně do 1000 osob v jeden čas za dodržení podmínek (viz. 1), – kontroluje
organizátor akce,
 pravidelná aktivita v neměnném kolektivu s vedením evidence osob pro potřeby
epidemiologického šetření bez dodržení podmínek (viz. 1),
navíc pod sportovními svazy dle bodu I. 14. d) Opatření
 vždy povinná evidence osob pro potřeby epidemiologického šetření,
 v případě nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (národní
soutěže, turnaje, zápasy) účastí vice než 20 osob povinné dodržení podmínek (viz. 1), přičemž
negativní výsledek PCR testu má platnost 7 dní.


SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro děti do 12 let


Děti do 12 let, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid -19, se mohou účastnit
pohybových aktivit bez prokázání podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo negativní
výsledek testu.


SPORTOVNÍ AKTIVITA / AKCE pro mládež od 12 do 18 let


Mládež ve věku od 12 do 18 let, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid -19, se může
účastnit pohybových aktivit s prokázáním podmínek jako je očkování, prodělání nemoci nebo
negativní výsledek PCR testu, který má obecně platnost 72 hodin, ale v případě pohybové aktivity
organizované pod sportovním svazem je jeho platnost 7 dní.


PROFESIONÁLNÍ SPORT 


Na tiskové konferenci vlády dne 19. listopadu 2021 ke stažení zde se v 10. minutě uvádí, že na
profesionální sportovce je nahlíženo stejně jako na zaměstnance nebo OSVČ. Musí se tedy testovat,
ale není nezbytně nutné prokazovat se očkováním nebo proděláním nemoci.


VÝZNAMNÉ MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ AKCE na území ČR


Vstup zahraničních sportovců:


 vstup zahraničních sportovců na území ČR podléhá Ochrannému opatření stanovení
podmínek pro vstup na území ČR ke stažení zde (dále jen Opatření pro vstup),
 podrobné informace o vstupu osob ze III. zemí na území ČR uvedeny zde.
Ubytování sportovců:


ubytovací služby dle bodu I. 6. e) Opatření lze poskytnout z důvodů pracovních, podnikatelských nebo
obdobných také bez splnění podmínek (viz. 1), avšak s negativním výsledkem PCR testu, který má
platnost 72 hodin.


Testování sportovců:


Sportovci ze zahraničí mají povinnost dle Opatření pro vstup:


 při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem nákazy onemocnění COVID -19 se před
vstupem nebo nejpozději do 5 dní po vstupu podrobit PCR testu nebo antigennímu testu,
 při příjezdu ze zemí s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID -19
disponovat výsledkem PCR – testu a dalšímu se podrobit v rozmezí 5. -7. dne od vstupu na
území ČR.


Sportovci z ČR


 Testování sportovců se řídí Mimořádným opatřením testování zaměstnanců a osob
samostatně výdělečně činných (dále jen „Opatření k testování“), které ukládá antigenní
testování jednou týdně.
 Významné mezinárodních sportovní soutěže se řídí reglementem mezinárodní sportovní
federace, jehož součástí jsou také pravidla pro dodržování hygienických opatření a
pravidelného testování účastníků, které je pravidelnější a častější než výše uvedené
podmínky testování. V tomto smyslu budou tedy sportovci ze zahraničí i z ČR testováni při
významných sportovních akcích přísněji, než je uvedeno v dotčených opatřeních.


NÁRODNÍ EXTRALIGOVÉ A LIGOVÉ SOUTĚŽE na území ČR


Sportovci nemají povinnost prokázat se očkováním nebo proděláním nemoci, mohou využít Opatření
k testování a prokázat se antigenním nebo PCR testem jako zaměstnanci, přičemž zaměstnancem je
také osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ HROMADNÉ AKCE


Všem pořadatelům organizovaných hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 1000 osob denně
se nařizuje oznámit konání akce místně příslušné krajské hygienické stanici dle Mimořádného
opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce (ke stažení zde). 


OCHRANA DÝCHACÍCH CEST


 Ochrana dýchacích cest je stanovena Mimořádným opatřením – ochrana dýchacích cest (dále
jen „Opatření – dýchací cesty“) – ke stažení zde
 S účinností ode dne 25. října 2021 musí mít diváci přítomní na sportovních utkáních ochranné
prostředky dýchacích cest s dispozicemi dle bodu I. 1. Opatření – ochrana dýchacích cest.
Povinnost nosit ochranu dýchacích cest se nevztahuje na:
 sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a
jízdy na kole,
 na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní
činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo
zastřešujícími sportovními organizacemi.


1 PODMÍNKY dle Opatření


 osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid – 19,
 osoby nad 12 let věku splní jednu z následujících podmínek:
1. dokončené očkování;
2. prodělání nemoci do 180 dní;
 osoby do 18 let, osoby s kontraindikací k očkování, osoby s nedokončeným očkováním doloží
negativní výsledek PCR testu, přičemž platnost PCR testu je 72 hodin, pouze v případě aktivity
organizované pod sportovním svazem je platnost PCR testu 7 dní.


Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v souvisejících opatřeních. 

Den starokladrubského koně 2022

Prague Lions jedenáctí v obtížné soutěži GCL v Miami

Vstupenky na celou sezonu jsou v prodeji, na Velkou pardubickou se slevou

Den starokladrubského koně 2022

Prague Lions jedenáctí v obtížné soutěži GCL v Miami

Vstupenky na celou sezonu jsou v prodeji, na Velkou pardubickou se slevou

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.