ČJF finišuje přípravy nového centrálního webu

V brzké době bude spuštěn nový centrální web České jezdecké federace, který by měl současně nahradit všechny stávající internetové stránky spadající pod ČJF – tzn. i weby jednotlivých disciplín a oblastí ČJF. Důvodů tvorby nového webu ČJF je několik.

Současné stránky jsou již zcela zastaralé a nevyhovující. Např. není možné vkládat žádné informace jinou formou, než přes servisní stávající společnost, což je časově náročnější a nákladnější. Nový systém by tak měl umožnit vkládat příspěvky mnohem pružněji.

Stávající stránky oblastí a disciplín mají nejednotnou vizualizaci, uživatelé si u mnohých nemohou jednoduše odvodit URL adresy, často je jejich obsah nepřehledný a navíc, v případě výměny administrátora mnohdy dochází ke zbytečné tvorbě zcela nových stránek. Některé stránky fungují na pronajatých redakčních systémech, což přináší výdaje navíc a nemožnost některých systémových změn. V neposlední řadě každá stránka oblasti či disciplíny má samostatně hrazené domény a hosting. Tyto finanční výdaje centralizací webu do budoucna odpadnou.

V současné době je také obsah jednotlivých stránek zbytečně kopírován – administrátoři vkládají na stránky informace, které mnohdy s danou oblastí nebo disciplínou nesouvisí a byly již publikovány i na jiných webech pod ČJF. Zejména dochází k vícenásobné publikaci informací z centrálních stránek pod jednotlivé oblasti či disciplíny. Kompletním sdružením všech webů ČJF do jednoho již bude zbytečné dublovat stejné informace do různých částí.

Hlavním cílem je, aby veškeré informace na webu ČJF byly přehledné a snadno dohledatelné všemi uživateli – tzn., aby návštěvníci stránek našli dané informace právě tam, kde je očekávají. Tj. aby informace o drezurním soustředění v jihomoravské oblasti nebyly publikovány např. na stránkách středočeské oblasti apod.

V následujících dnech a týdnech by mělo proběhnout ve spolupráci s pověřenými administrátory jednotlivých sekcí k testování a současnému plnění obsahu stránek nezbytným obsahem pro spuštění webu do ostrého provozu. Původní webové stránky zůstanou nadále funkční, nic méně by se mělo jednat pouze o přechodné období. Po oficiálním uvedení do provozu nového webu www.cjf.cz by již mělo docházet ke vkládání nových informací z oblastí i z disciplín pouze jeho prostřednictvím a na původních stránkách by měla být uvedena informace o spuštění nového webu ČJF s odkazem na danou sekci (oblast, či disciplínu).

Délka přechodného období by měla být maximálně v řádech pár měsíců, resp. na období, do kdy jsou zaplaceny domény a hostingy. K jejich dalšímu prodlužování by již docházet od spuštění nových stránek nemělo.

Každá z oblastí, resp. každá z disciplín mají shodné základní rubriky. V případě oblastí se jedná o: Aktuality, Oblastní výbor, Akce, Oblastní mistrovství, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. U disciplín jde pak o: Aktuality, Komise disciplíny, Akce, Reprezentace, Vzdělávání, Zkoušky a Dokumenty. V případě potřeby lze založit i nové rubriky. Obecně by však mělo docházet ke tvorbě nových rubrik velmi ojediněle a z opodstatněných důvodů. V žádném případě by se rubriky neměly tematicky překrývat s již existujícími rubrikami.

Velmi podstatnou a zásadní změnou by mělo být centrální umístění rozpisů závodů, které budou ve zcela nové sekci spojené se systémem on-line přihlašování na závody. Jeho spuštění bude následovat v brzké době po zprovoznění centrálního webu ČJF. Další etapou by mělo být spuštění elektronického systému pro generování podkladů k úhradě členských poplatků a prodlužování licencí včetně automatizovaného párování s úhradami bezhotovostní formou. Licence a členské karty následně budou distribuovány elektronicky v PDF souborech, z nichž je bude možné vytisknout na kterékoliv domácí tiskárně. Záměrem je, aby tato fáze byla uvedena do provozu od ledna 2015.

Vychází červencové číslo časopisu Jezdectví 2021

Vychází červnové číslo časopisu Jezdectví 2021

Osobnosti jezdeckého sportu: Pippa Funnell

Vychází červencové číslo časopisu Jezdectví 2021

Vychází červnové číslo časopisu Jezdectví 2021

Osobnosti jezdeckého sportu: Pippa Funnell

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.