Jak se mají koně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku?

Občas se objevují případy nedostatečné péče o hospodářská zvířata, proto Státní veterinární správa zorganizovala v dubnu a květnu mimořádnou kontrolní akci v hospodářstvích s chovem koní.

Inspektoři krajských veterinárních správ provedli kontroly v hospodářstvích s menším počtem koní. Zaměřili se na dobré životních podmínky zvířat, především výživný stav, zásoby vody a krmiva, ustájení, na komplexní péči o koně. Zároveň kontrolovali evidenci, identifikaci a průkazy koní.

Veterinární inspektoři na celém území ČR zkontrolovali celkem 155 chovů koní s počtem 1895 zvířat. Závady byly shledány při 18 akcích. Nejčastěji se jednalo o nedostatečnou zoohygienu, porušení minimálních standardů pro chov hospodářských zvířat (přerostlá rohovina kopyt), neposkytnutí dostatečné ochrany před nepříznivými klimatickými podmínkami na pastvě, omezování výživy, neprovedení zdravotních zkoušek, neohlášení změny majitele a chyby v registracích – neoznačení zvířete, neodhlášení koně ze stájového registru, nezaznamenání nového majitele do průkazu původu, nepředložení registračního čísla hospodářství a stájového registru koní.

Při výše uvedených kontrolách došlo k porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a zákona o veterinární péči a také plemenářského zákona (zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat). Dlužno dodat, že všech 18 případech, kdy byly zjištěny závady, zahájily příslušné krajské veterinární správy správní řízení za účelem uložení pokut a vydaly závazná opatření k odstranění závad. To znamená, že dotyční chovatelé musejí počítat také s následnými kontrolami.

Při této kontrolní akci se ukázalo, že ne všichni chovatelé jsou dostatečně velkými a pozornými milovníky zvířat, která mají v péči, a že z různých důvodů nedodržují předpisy. Opět se potvrdilo, že práce veterinárních inspektorů je užitečná, neboť přispívá k informovanosti chovatelů ale hlavně ke zlepšování dobré životní pohody zvířat.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS.

Vychází červencové číslo časopisu Jezdectví 2021

Vychází červnové číslo časopisu Jezdectví 2021

Osobnosti jezdeckého sportu: Pippa Funnell

Vychází červencové číslo časopisu Jezdectví 2021

Vychází červnové číslo časopisu Jezdectví 2021

Osobnosti jezdeckého sportu: Pippa Funnell

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.