Kamír a Co. radí: Opět na pastviny

PR TEXT S přicházejícím jarem se začínají oživovat pastevní areály. Většina chovatelů již pásla svá zvířata v minulých letech, a tak je asi zbytečné opakovat princip elektrického hrazení. Chtěl bych spíše upozornit na možné na problémy se zahájením provozu.

Zprovoznění zdroje impulsů

V každém návodu k použití je napsáno, že zdroj impulsů, který se delší dobu nepoužívá, se má uskladnit v suchu. To ovšem nebývá pravda. Většinou zůstane zdroj ležet někde na okně, v horším případě pod okapem. Proto je potřeba před připojením k síti nebo baterii přístroj vysušit, očisti kontakty, zkontrolovat kryt a izolaci přívodu.

Zvýšená pozornost baterii

U bateriových zdrojů je nutno věnovat zvýšenou pozornost baterii. Pokud používáte suchou 9V baterii, a před jejím odstavení jste podle návodu zalepili otvory, je třeba je zase otevřít. U 12V autobaterií postupujte podle návodu výrobce. Je třeba připomenout, že modernější zdroje mají funkci, která dovede, z důvodu nepoškozování baterie, odpojit přístroj od baterie, pokud její napětí klesne pod 12V. Proto používejte jen kvalitní baterie, nejlépe trakčního typu.

Kontrola přívodu

Dalším krokem je kontrola přívodu mezi zdrojem a ohradou. Během zimy mohlo dojít k poškození izolace nebo samotného vodiče. Proto je třeba od přívodu odpojit ohradu a zkontrolovat, zda je na přívodu stejné napětí jako na svorkách zdroje. Pokud ne, je třeba přívod opravit. Pro přívod jsou určeny vysokonapěťové kabely, které lze i zakopat.

Kontrola ohrady

Pokračujeme pak kontrolou samotné ohrady. Pokud vodiče zůstaly na pastvině, je potřeba zkontrolovat jejich kvalitu. Není to problém u vodičů kovových, ale při použití plastových lanek a pásek, můžeme snadno porušení drátků přehlédnout. Pak je vhodné si ohradu rozdělit do několika částí a ty pak postupně připojovat ke zdroji. Přitom zkoušečkou kontrolujeme, zda nedochází v některém místě ke ztrátám. Pokud ano, je třeba poškozenou část vodičů vyměnit. Při kontrole vodiče je potřeba zkontrolovat i izolátory. Mohou být poškozeny nebo znečištěny. Životnost plastových vodičů je okolo 4 let. Pak je třeba je vyměnit.

Kontrola uzemnění

Další kontrolu si zaslouží uzemnění. Především u výkonných zdrojů hraje uzemnění velkou roli. Většina zdrojů kontrolují kvalitu uzemnění automaticky. Především je třeba dbát na čistotu kontaktů a dotažení svorek. Pokud je použito více zemnicích tyčí, musí být vzdálenost mezi nimi minimálně 3 m.

Nemalou pozornost je potřeba věnovat i ostatním prvkům hrazení, jako jsou držáky branek, pružiny vchodů, vypínače, spojky atd. Je třeba si uvědomit, že elektrické hrazení je systém, a pokud nefunguje některý z prvků, nefunguje celá ohrada. Rovněž je třeba doplnit výstražné cedulky tak, jak to předepisuje norma.

K pastvinám patří i napájení zvířat. U membránových napáječek, které jsou v provozu déle něž 3 roky, je třeba zkontrolovat gumovou membránu a případně ji vyměnit.

Naše společnost se prodejem a servisem elektrických ohradníků zabývá více než 20 let. Informace najdete i na www. kamir.cz nebo na našich pobočkách.

 

Ing. Vlastimil Kamír

Kamír a Co. spol. s r.o. Pacov

 

 

 

 

 

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.