On-line rozhovor s Ivanem Černochem

Přinášíme vám slibovaný rozhovor, tentokrát off-line. Jak asi všichni správně tušíte, dokončíme naši sérii rozhovorů s manažery jednotlivých disciplín. Tou poslední je reining a my si budeme povídat s Ivanem Černochem, manažerem reiningové komise ČJF, zároveň také manažerem ranče El Paso ve Svojeticích. Dostaneme se jak k hodnocení uplynulé sezony, tak k plánům na tento rok. Více již v samotném článku.

Ivan Černoch, manažer reiningové komise ČJF.

 

Rozhovor s Ivanem Černochem:


Dobrý večer, děkujeme, že jste přijal pozvání k našemu rozhovoru. Začneme vcelku očekávaně: Jak hodnotíte jezdeckou sezonu 2009 z pohledu manažera disciplíny reining?

Hodnocení celé reiningové sezóny ČJF vydá každoročně na samostatný článek, proto bych ji stručně zhodnotil jako velmi úspěšnou, a to jak z pohledu množství startujících, kteří se na jednotlivých závodech představili, kvality pořádaných závodů, včetně MČR ČJF 2009, startů v zahraničí, tak i úrovně výkonů valné většiny závodníků. Potěšitelný je i nárůst kvality zaznamenaný u jezdců v kategoriích juniorů a mladých jezdců. Na druhou stranu, nejmladší kategorie mládeže zatím neskýtá příliš velkou konkurenci a bohužel zatím není na obzoru nějaký větší náznak zlepšení.Jaký zážitek byste zhodnotil jako úspěch loňské sezony a co bylo naopak zklamáním?

Největší radost mi asi udělalo vystoupení naší reprezentace na loňském ME-R v Kreuthu. Náš tým obsadil 7. místo v soutěži družstev, ale především to byl postup dvojice našich seniorů, dvojice mladých jezdců a jednoho juniora do finále v soutěži jednotlivců. V tomto finále bych asi nejvíce ocenil výkony T. Martínka, který obsadil konečné 11. místo a H. Machalíka na 14. místě. Tento moment byl historicky nejúspěšnějším počinem našich jezdců na Evropských šampionátech.
Naopak za nejnepříjemnější okamžiky sezony považuji usilovné zákulisní snahy a jednání některých jedinců, které jsou však nekonstruktivní a vnáší na reiningovou scénu pouze zbytečné napětí a nevraživost. Samozřejmě (jako ve většině podobných případů) se za nimi skrývá jen špatně utajovaná snaha o vlastní prospěch.Jak hodnotíte vývoj úrovně českých jezdců?

Jednoznačně pozitivně. Koneckonců jsem to zmínil již v předcházející odpovědi. Cesta za úspěchem je velmi těžká a dlouhá, ale pokud se podíváme zpět do historie reiningu ČJF, uvidíme prakticky stále se zvyšující úroveň jezdců i koní. Je to dáno více faktory, jenž tento trend ovlivňují. Především je to stále vyšší úroveň koní, kteří u nás byli odchováni, nebo čím dál častěji importováni, vzdělávání jezdců na kurzech a seminářích s kvalitními trenéry a hlavně sbírání nových a nových zkušeností.Jaká je úroveň českých jezdců a koní v porovnání se zahraničím?

Byť je evropská špička od nás stále vzdálená, přeci jen zaznamenáváme dílčí pokroky. Koneckonců i loňské úspěchy jsou toho dokladem. Ale musíme si uvědomit i skutečnost, že zbytek světa nespí a nečeká až je doženeme, nýbrž se rovněž vyvíjí. Ted jde o to, abychom se ve vývoji nezastavili a pokračovali v nastoupeném trendu posledních let. Úspěchem je i to, že právě zmiňovaná evropská špička na nás už zdaleka nepohlíží jako na exotické zpestření závodů.Jak se českým jezdcům dařilo v zahraničí?

Kromě již zmíněného bych ještě ukázal na již tradiční úspěchy českých jezdců v soutěži Reining masters, která se pravidelně jezdí na sklonku roku v USA. Tentokrát nás v Oklahoma City zastupoval T. Martínek, jenž si právo reprezentovat ČR vybojoval nejvyšším ziskem bodů nasbíraným v průběhu roku v soutěžích CRI*. Tomášovi se podařilo zajet zatím nejvyšší bodové ohodnocení z našich jezdců v historii této soutěže a tím dosáhnout 5. místa v Restricted kategorii (resp. 9. místa v Open kategorii).Co považujete za naše slabiny a silné stránky v této disciplíně?

To je velmi složitá a obsáhlá otázka... A tudíž se na ni nedá odpovědět několika větami. Sama o sobě by stála za podrobný rozbor, kterého by se vedle trenérů, jezdců, metodiků, veterinářů a sportovních psychologů měli zúčastnit i funkcionáři a zástupci Sazky. Pokud to velmi zestručním:
Největší slabiny – finance a povaha. Vždyť i současný pan prezident (není myšlen prezident ČJF) jednou prohlásil, že o peníze jde až v první řadě. Bez finanční výpomoci nelze realizovat závody, tréninky se zahraničními trenéry a starty v zahraničí, tudíž se nelze kvalitně vzdělávat, prezentovat a získávat zkušenosti. To se samozřejmě nezmiňuji o možnosti nákupů špičkových koní. No a co se týká české povahy? O tom už také byly popsány stohy papíru. Časté „žabo-myší“ spory, nepřejícnost, závist. No, ale to už myslím nehovořím o problémech týkajících se pouze této disciplíny.
Na druhou stranu velice rád vyzdvihnu silné stránky týkající se reiningu. Neuvěřitelné nadšení, píle, snaha učit se novému a entusiasmus, jsou zásadními prvky, jenž jsou v dění okolo reiningu na první pohled vidět. Velice rád hluboko smekám před všemi jezdci, trenéry, majiteli koní, rozhodčími, ale i diváky a přáteli této dynamické disciplíny a patří jim můj pokorný obdiv a dík.Které nejdůležitější věci řešila reiningová komise ČJF v roce 2009?

Nominace na ME-R, které se odehrávalo v září loňského roku v německém Kreuthu.Jak reálně vidíte v současné době šance jezdců na účast při Světových jezdeckých hrách v Kentucky?

Ještě donedávna jsem byl přesvědčen, že se podaří na WEG 2010 do Kentucky vyslat kompletní český tým (4 jezdci), neboť z pohledu splněných kvalifikačních limitů, tak jak je nastavila FEI, jsme toho schopni. Bohužel značná vzdálenost, velmi komplikovaná přeprava vlastních koní a především obrovská finanční náročnost celého tohoto podniku v reálu ukazuje, že nás možná budou letos na podzim v USA reprezentovat pouze jednotlivci. Hrozně moc bude záležet na tom, zda si reprezentanti budou schopni v Americe zapůjčit konkurence schopné koně pro tuto soutěž. A zda se podaří sehnat sponzora, který by finanční náročnost těchto závodů pomohl ulehčit. Přesto zůstanu do posledního okamžiku optimistou, vždyť WEG jsou takovou koňskou olympiádou, která se navíc letos jede v kolébce naší disciplíny.Co očekáváte od českých jezdců a koní v roce 2010?

Doufám v pozitivní trend posledních let zlepšujících se výkonů, uklidnění uměle vyvolávaného napětí a především realizaci naší účasti na WEG FEI 2010 v Kentucky.27. února se uskuteční halové závody na ranči El Paso ve Svojeticích. Jak jste přisli k tomuto nápadu? Proč právě spřežení? Hodláte tyto akce nějak  dále rozvíjet? Na co se mohou diváci těšit?

S myšlenkou uspořádat vozatajské závody v hale jsme na podzim loňského roku nezávazně hovořili s manažerem této disciplíny, Ing. Jirkou Kunátem. Samotným impulsem potom bylo setkání s Ing. Jaroslavem Jandlem, který nás, v tom dobrém slova smyslu, vyprovokoval, abychom vyzkoušeli představit vozatajce v novém  prostředí Ranche El Paso ve Svojeticích u Prahy. Poté, co oba zmiňovaní přislíbili svou podporu, ať už technickou, či radami a navíc se do tohoto projektu zapojili i paní Hrdličková a pánové Pavel a Kosař, bylo rozhodnuto.
Takže poslední únorovou sobotu se i El Paso zapojí mezi propagátory této velice atraktivní disciplíny. Přestože jsme nováčky v pořádání vozatajských závodů, doufáme, že se nám podaří připravit kvalitní závody pro účastníky a hezkou podívanou pro diváky, které bych rád touto cestou pozval. Pokud oba tyto tábory budou spokojeny, rádi bychom z tohoto podniku vytvořili tradici do dalších let. Takže by na našem ranchi v budoucnu nacházeli své zázemí nejen jezdci reiningu a klasické drezury, ale své místo v kalendáři by tu měli i vozatajci.Na jaké významné reiningové akce se můžeme těšit v roce 2010?

I v letošním roce připravujeme na El Pasu kromě 6 reiningových závodů ČJF (3x2 víkendové závody), minimálně 2-3 závody organizované NRHA Czech (Česká národní reiningová asociace) a samostatný seriál 3 závodů, nazvaných „El Paso Classic I-III“, kde se divákům představí nejen reining, ale i další westernové disciplíny, jako např. trail, nebo western pleasure. Už dnes bych upozornil na  poslední květnovou sobotu (29.5.), kdy proběhne první díl těchto závodů, nazvaný „Cattle day“. Tyto závody budou, jak už napovídá název, představením dobytkářských disciplín, jako jsou např. cutting, doping, team penning, nebo working cowhorse. Vzhledem k tomu, že se na akci bude mimo jiné podílet např. česká afilace NCHA (Národní cuttingová asociace), závodníci budou mít k dispozici cca 100 ks dobytka a kromě naší špičky je očekávána účast jezdců z Německa, Polska, či Slovenska, dá se očekávat skutečně vynikající podívaná.Chcete něco vzkázat našim čtenářům?

Jednoznačně především zdraví jim i jejich koním. Ať jim čas strávený ve společnosti těchto nádherných stvoření přináší jen samé krásné okamžiky.


Děkujeme mnohokrát za rozhovor a přejeme mnoho úspěšných dní nejen v reiningu.

Vychází říjnové číslo časopisu Jezdectví

Českokrumlovská pobočka Kamíru se stěhuje!

Originální skladba Dana Bárty doprovází klip pro záchranu divokých koní