Pozvánka na seminář - Rány u koní a jejich léčba

Centrum rehabilitace koní V&C zve na odborný seminář Rány u koní a jejich léčba. Seminář se uskuteční v sobotu 16. listopadu v Jezdeckém areálu Vasury Kolesa. Přednášet bude Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D. Více uvnitř.

Program:

8.30-9.00 hod.      Prezentace

9.00-11.00 hod.  Otevřená poranění koní, posouzení jednotlivých typů ran a faktory    ovlivňující jejich hojení a léčbu    

                     …..aneb existují nezhojitelné rány nebo jen rány špatně léčené?

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.

11.00-11.30 hod.  Přestávka

11.30-12.30 hod.  Základní principy léčby ran

                    .....co lze vyřešit v terénních podmínkách?

Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.                                        

12.30-13.30 hod.  Oběd

13.30-14.00 hod.  Moderní technologie výroby a kvalita surovin krmiv

Ing. Jan Záhora, zástupce firmy VVS Verměřovice

14.00-16.30 hod. Vybrané příklady ran na koňských končetinách

                         Vybrané příklady ran na hlavě, krku a trupu

Doc. MVDr. Jana Mezerová , Ph.D

Organizační pokyny:

Přihlášky zasílejte na email: vasury@tiscali.cz 

Uhrazení účastnického poplatku do 06.11.2019     Cena semináře 1.000,-Kč.

Uhrazení účastnického poplatku po 06.11.2019     Cena semináře 1.300,-Kč.

Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, občerstvení. Zašlete jej bezhotovostním převodem na konto 1560714524/0600

Jako variabilní symbol uveďte: 161119  do kolonky „zpráva pro příjemce“ uveďte jméno účastníka.

 

Počet účastníků omezen.

Více informací na telefonu 602 554 599 Sůrová Pavlína 

Vychází říjnové číslo časopisu Jezdectví

Českokrumlovská pobočka Kamíru se stěhuje!

Originální skladba Dana Bárty doprovází klip pro záchranu divokých koní

Vychází říjnové číslo časopisu Jezdectví

Českokrumlovská pobočka Kamíru se stěhuje!

Originální skladba Dana Bárty doprovází klip pro záchranu divokých koní