Slovenská jazdecká federácia bilancovala...

Koniec roku je tu a s ním aj hodnotenie uplynulej sezóny. Vyhodnotenie najlepších jazdcov, koní, klubov. Nové trofeje do vitrín víťazov... Ale predovšetkým čas na stretnutie sa, na zamyslenie a hodnotenie, na obzretie sa dozadu či na stanovenie nových cieľov či mét. A čas na poďakovanie všetkým tým, ktorí pomáhali na ceste k týmto úspechom.

Dňa 18. novembra tohto roku sa v zasadacej sále Domu športu v Bratislave zišli funkcionári Slovenskej jazdeckej federácie, jazdci, tréneri a priaznivci jazdeckého športu na vyhodnotenie športovej sezóny 2006. Oproti iným rokom, kedy sa poriadal slávnostný galavečer malo tento rok toto podujatie skôr komorný charakter.Po príhovore predsedu SJF Ing. Andreja Glatza sa začalo odovzdávanie poďakovaní za kvalitnú reprezentáciu.

Odovzdávanie ocenení v jednotlivých kategóriách bolo podfarbené premietaním videozáznamov z významných športových podujatí. Predsedovia komisií ocenili prácu a športové výkony jazdcov a koní. Mimoriadnu pozornosť pútali disciplíny voltíž, endurance a reining, ktoré sa kvalifikovali na Svetové jazdecké hry v Aachene a reprezentovali Slovensko na tomto vrcholnom podujatí. Potleskom bol privítaný skúsený voltížny jazdec Ladislav Majdlen zo Šale, držiteľ bronzovej medaile z voltíže mužov jednotlivcov z Aachenu.


Na záver si účastníci podujatia prezreli fotovýstavu najlepších jazdcov a podebatovali o tejto či budúcej sezóne, o problémoch, nádejách či snoch. Sezóna skončila, nech žije sezóna 2007 !!!