V Ostravě proběhl chovatelský seminář

Velice mnoho pozitivních ohlasů sklidili organizátoři spolku Chovatelů koní Ostravsko, v čele s Rudou Žimulákem, za uspořádání dvoudenního Chovatelského semináře, který proběhl v termínu 21. – 22.1.2017, v prostorách JK Baníku Ostrava.

Dvouměsíční intenzivní přípravy, včetně zajímavého a odborného výběru témat a přednášejících, přilákalo nad 50 posluchačů. Na sobotním semináři zbyla pouze jedna volná židle. Program byl opravdu zajímavý a nabitý. Po uvítání posluchačů začala první přednáška pana MVDr. Horníka Františka, na téma Zásady správné výživy koní. MVDr. Horník byl zároveň i odborným garantem jednotlivých témat. O problémech s kolikou u koní hovořila druhá přednášející, paní MVDr. Lužná Martina, která odpovídala na mnoho dotazů. Hovořila především prakticky, což posluchače zaujalo. Třetí téma: Problematika reprodukce, odchovy hříbat paní MVDr. Sedlinské Markéty sklidila nemalé ohlasy. I přes to, že se přednáška protahovala o poměrně dosti času, si organizátor nedovolil paní doktorku přerušit. Úžasný výklad, úžasné animace, jak to vše při oplodnění probíhá, včetně videí porodu zaujaly všechny účastníky. „Přednáška paní doktorky Sedlinské byl opravdový zážitek,“ říká jedna s posluchačů. Se čtvrtou přednáškou zaujal pan Ing. Zdeněk Muller, s tématem Reprodukce a transfer embryí v praxi chovu koní. Došlo i na téma klonování, který vzbudil u posluchačů jistý rozruch. Schvácené kopyto – ukázka rentgenu rotace kopytní kosti – název páté přednášky MVDr. Mecha Marka, který díky vlastnímu rentgenovému zařízení mohl účastníkům ukázat zajímavé snímky z praxe, včetně výkladu o schvácení. Jako poslední přednášející zaujaly především chovatele poníků. Iveta Lewingerová a Rafifa Hamoudová  hovořili o problematice chovu a využití welškých plemen a shetlandského ponyho. Přednáška zaujala opravdu krásnou prezentací, včetně fotografiemi. Celý sobotní seminář se protáhl až do večerních hodin.  Účastníci obdrželi osvědčení o absolvování semináře.

Text Ruda Žimulák

Nedělní seminář byl zaměřen na chov a využití velšských plemen a shetlandského ponyho (pokračování přednášky z předchozího dne), s rozšířenou prezentací o téma, jak správně připravit ponyho a vystavovatele do výstavního kruhu. Hlavním tématem byla prezentace o Speciálních výstavních třídách, které se úspěšně rozvijí po celé republice. Odpoledne bylo vyhrazeno praktické části, kdy posluchačům byly vysvětlovány na ukázkách základní věci v rámci speciálek. Při této příležitosti mohli ukázky vidět na třech ponících plemene shetland  a shetland v typu mini. Poděkování patří paní Ondřejové a panu Valštýnovi a jejim dětem za skvělou spolupráci.

Celý seminář podpořil Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska, také SCHKMaS spolek Nový Jičín. O věcnou pozornost se zasloužila společnost Fit Horse, který daroval dárkové tašky s produkty pro koně. Poděkování patří také vedení JK Baníku Ostrava, zejména paní Hudečkové a panu Henštelovi, za vřelé přivítání. „Věříme, že celý seminář byl přínosem pro všechny účastníky a díky kladným ohlasům již nyní teď uvažujeme nad tématy pro seminář na příští rok,“ uvedl hlavní organizátor.

 

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.