ZZVJ již od 1. května 2020

Výkonný výbor ČJF včera schválil hlasováním per-rollam možnost pořádní Zkoušek základního výcviku jezdce s omezeními, která jsou v souladu s platnými vládními opatřeními proti šíření viru Covid-19. S dalším uvolňováním se budou podmínky pro ZZVJ operativně upravovat, doporučujeme pořadatelům i účastníkům sledovat web ČJF a pokyny oblastních sekretářů.

V souladu s vládním nařízením ze dne 23.4.2020 vydává VV ČJF tyto

 

Závazné podmínky pro pořádání ZZVJ od 1.5.2020

VV ČJF povoluje s účinností od 1.5.2020 pořádní „Zkoušek základního výcviku jezdce“ s následujícími podmínkami:

 • Pokud v tomto výkladu není uvedeno jinak platí platná ustanovení v „Dokumentu vzdělávání ČJF“. V případě rozporu těchto podmínek s Dokumentem vzdělávání ČJF je platné ustanovení těchto podmínek.
 • Žádná z praktických zkoušek (skoky, drezura, předvádění koně, společné opracování) nesmí probíhat v jezdecké hale, nebo jinak uzavřeném či zastřešeném prostoru. Zkoušky mohou probíhat výhradně na otevřených kolbištích.
 • Teoretická zkouška smí probíhat:
 • Ve venkovních prostorách (stolky pod slunečníky/přístřeškem apod.)
 • V učebně nebo jiném uzavřeném prostoru
 • V obou případech je nezbytně nutné, aby rozestup mezi účastníky (i zkušebním komisařem) byl minimálně 2m a to i v případě, že uchazeč skládá ústní zkoušku.

  V prostorách pro teoretickou zkoušku musejí být k dispozici desinfekční prostředky a musí být dohlíženo (zejména u dětí) na to, aby každý účastník před vstupem a před opuštěním těchto prostor tyto desinfekční prostředky použil.

  Před i po ukončení zkoušky jedné skupiny uchazečů musí být desinfekčními prostředky utřeny stoly (lavice), kliky a další předměty, které mohly být kontaminovány.

 • Všichni účastníci, zkušební komisaři i veškerý doprovod musí mít po celou dobu konání zkoušek roušku, nebo jinak zakrytý nos a ústa. Výjimkou jsou pouze účastníci, kteří sedí na koni a zrovna skládají nebo se připravují na složení praktické zkoušky.
 • Občerstvení je možné pouze ve venkovních prostorách areálu a výdej občerstvení je možný pouze z výdajového okénka.
 • Není povoleno užívání žádných společných prostor (šatny, sprchy, klubovny…) s výjimkou WC. Na WC musejí být dostupné desinfekční prostředky. Musí být zajištěno, aby se osoby na WC, nebo cesto vnitřními prostorami na WC nepotkávaly.
 • Maximální počet na jeden den konání ZZVJ je 20 účastníků, minimální počet je 5 účastníků.
 • V případě, že počet účastníků přesáhne počet 10, musí být zkušební den rozdělen na dopolední a odpolední část, vždy s polovinou přihlášených účastníků. Další rozdělení již organizačně zajistí komisaři ZZVJ tak, aby se účastníci co nejméně potkávali a nikde nebyla pohromadě celá skupina (část píše testy, část dělá skoky/drezuru a část společné opracování)
 • Je nutné omezit počet osob, které doprovází účastníka ZZVJ. Povolená je pouze přítomnost Garanta ZZVJ a jedné další doprovodné osoby (řidič nebo ošetřovatel)
 • Je zrušena část společného vyhlášení výsledků ZZVJ. Výsledek zkoušky se dozví každý účastník individuálně po dokončení poslední části zkoušky.
 •  

  Tyto podmínky jsou platné od 1.5.2020 0:00 hodin do odvolání. Za jejich dodržování plně odpovídá subjekt (člen ČJF), který je pověřený pořádáním ZZVJ příslušnou oblastí. Daný subjekt též odpovídá za dodržení všech platných vládních omezení v souvislosti s pandemií COVID-19 jakožto všech ostatních platných zákonů a předpisů souvisejících s pořádáním dané akce.

   

  Vychází dubnové číslo časopisu Jezdectví 2021

  TOTILAS – příběh drezurního šampiona

  SVS kvůli rhinopneumonii koní zpřísňuje podmínky pro svody koní: aktualizace

  Vychází dubnové číslo časopisu Jezdectví 2021

  TOTILAS – příběh drezurního šampiona

  SVS kvůli rhinopneumonii koní zpřísňuje podmínky pro svody koní: aktualizace

  Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
  Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

  Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.