Osvětlení přepravníků

Není to tak, že by se váš kůň bál tmy, nic takového. Ale nastoupit z jasného slunečního světla do temného přívěsu může být strašidelné – zejména pokud jste kůň. Podle francouzských vědců může specializované osvětlení přívěsů se správnou úrovní jasu usnadnit přechod koně z vnějšku dovnitř.

„Koně nevidí stejně jako lidé, zejména proto, že je pro ně těžší se přizpůsobit různým intenzitám světla, například při přechodu z jasného světla do tmy a naopak,“ říká Claire Neveuxová, vědecká pracovnice a konzultantka chování koní v Normandii ve Francii. Podle jejího názoru „tato skutečnost může mít reálný dopad na nakládání koně do přívěsu“.

 

Testování koní

Aby tuto teorii vyzkoušeli, Neveuxová a její kolegové vybavili přívěsy různými druhy LED osvětlení, vyvinutými a přizpůsobenými společností PROXIMAL.

Začali s testováním koní, kteří měli malé zkušenostmi s nastupováním do přívěsů. Vyhodnotili chování při nakládání a stresové parametry u 22 mladých koní ve věku dvou až tří let za­řazených do tréninku na klusácké závody. Všichni měli zkušenost s převozem společně s matkou „na volno“ ve velkých kamionech, ale při testu poprvé nastupovali sami do klasického přívěsu pro dva koně. (Někteří tříletí již měli zkušenost s cestováním v kamionech pro šest koní.) Zařízení instalované v přívěsu umožnilo upravit bílé světlo od 2700 K (nažloutlé světlo) do 6300 K (namodralé světlo) a také upravit světelný tok (intenzitu vyzařované světelné energie).

Každý kůň byl testován ve třech různých podmínkách (jednou z nich bylo ale vždy přirozené osvětlení), mezi jednotlivými testy uplynulo vždy 20 dní.

Světelné zdroje byly nastaveny tak, aby rovnoměrně osvětlovaly celý interiér přívěsu, bez stínů nebo tmavých zón.

Výzkumný tým nakládal koně s vy­užitím „běžných technik“ používaných při nakládání do přívěsu – postupné uvolňování tlaku, když se kůň pohne dopředu, pamlsky jako odměna za pohyb směrem do přívěsu, tlak na zadní končetiny nebo pobídka od asistujících osob – a to po dobu 10 sekund, s maximem tří opakovaných pokusů.

 

Co bylo výzkumem zjištěno

Během výzkumu bylo zjištěno, že koně měli nejnižší srdeční frekvenci a projevovali nejméně negativní chování, když byli nakládáni do přívěsu osvětleného na 4500 K při 50% intenzitě. Tyto hodnoty představují středně teplou barvu (ne příliš žlutou ani příliš modrou) a střední intenzitu světla. Za těchto podmínek nakládání zabralo výrazně méně času a koně projevili méně stresového chování. „Předpokládáme, že to byl důsledek světelného kontrastu mezi prostředím a vnitřkem přívěsu“, říká Neveuxová.

Poté vědci sledovali reakce naložených a čekajících koní. V tomto případě zjistili, že jejich srdeční frekvence klesla z úrovně zatížení rychleji, když byli osvětlení barevnými teplotami odchylnými od středních hodnot – podle Neveuxové to znamená více nažloutlé (2700 K) nebo více namodralé (6300 K).

Pokud další výzkum potvrdí tato zjištění, mohou přepravci koní pro zvýšení jejich welfare upravovat teplotu barev pomocí dálkového ovladače, stejně tak jako vědci během této studie.

Koně vnímají světlo odlišně od lidí částečně i díky odlišné stavbě oka. „Oko koně má schopnost nechat velké množství světla pronikat horizontálně položenou zorničkou a odrážet toto světlo na membránu v zadní části oka, zvanou tapedum lucidum,“ říká vědkyně. „Tato schopnost je velmi užitečná pro noční vidění.“ Na rozdíl od lidského oka však omezuje možnost stažení zorničky. Kůň je pak v podstatě „slepý“, když je vystaven náhlému jasnému světlu nebo naopak se těžce přizpůsobuje, když přechází z jasně osvětlené zóny do tmavé.

Negativní reakce a stresové chování, které vědecký tým pozoroval, byly „nebezpečné jak pro koně, tak pro lidi“ a zahrnovaly mimo jiné stavění se na zadní, vyhazování, úskoky do stran, otáčení, vykopávání, hrabání, narážení hlavou do střechy přívěsu a skákání na rampu.

„Na to jak se kůň nakládá a cestuje má samozřejmě vliv i řada dalších věcí, včetně jeho minulých zkušeností, tréninku, dřívějšího zacházení, zkušeností dopravce, podmínek oddělení od stáda atd.,“ říká Neveuxová. „Nicméně světelné podmínky jsou rozhodně důležitým faktorem, který je třeba zohlednit vedle ostatních faktorů, zkušenosti a prostředí.“

„Další výzkum týkající se koní a LED osvětlení by mohl odhalit, jak světelné podmínky ovlivňují úroveň stresu a pohodu ve výkonu, ustájení a nastavení klinické péče“, uvádí Neveuxová.

„Z hlediska bezpečnosti přepravy je třeba zaměřit se na výzkum všech faktorů, které mohou mít vliv na zvýšení bezpečnosti naklá­dání koní pro koně i lidi, a zdá se, že osvětlení může být nápomocné.“

 

 

Vědci náhodně testovali nakládání koní do klasického přívěsu pro dva koně v různých podmínkách:

  • přirozené světlo (žádné umělé světlo)
  • 4500 K za 100% intenzity
  • 4500 K za 50% intenzity
  • 6300 K za 100% intenzity
  • 2700 K za 100% intenzity

Soubory ke stažení

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Testujeme MG EHS

Obnova jabloňových alejí

Vychází prosincové číslo Jezdectví 2022

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.