SCHČT: Mimořádná volební konference 6. 10. 2017

Svaz chovatelů českého teplokrevníka má za sebou volby. Ve spolkovém rejstříku jsou nyní oficiálně zapsáni členové předsednictva K. Růžička, J. Kincl, Dr. Lysák, Ing. J Kreidlová, Ing. Rostislav Zich, Jan Chýle, Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý. / Policie ČR v písecké kanceláři svazu, dokumenty odvezeny neznámo kam / Nové webové stránky / Oblastní schůze SCHČT (393 členů), samostatný článek zde / Soud považuje jihlavské jednání (190 členů) za neplatné / Podle soudu jsou rozhodnutí přijatá na české územní schůzi 2016 neplatná / Zápis z moravské a české územní schůze 2017 / Konference 2017 - nové stanovy i předseda / Schůzka na MZE ČR / Konference proběhne 6. 10. 2017, pozvánka uvnitř. / Zástupci Ministerstva zemědělství se koference nezúčastní, Ing. Staněk konferenci odvolal.  

zápis ve spolkovém rejstříku zde

DĚNÍ SLEDUJEME TAKÉ PRAVIDELNĚ V ČASOPISU JEZDECTVÍ

 

NAVAZUJÍCÍ ČLÁNEK S UDÁLOSTMI PO 26. 9. 2017 NAJDETE ZDE

 

 

 

Územní schůze 2016:

 

26. 9. Mimořádná volební konference SCHČT proběhne 6. 10. 2017  podle těchto stanov. 

Pozvánka

3. 8. www.svazct.cz: Ve středu 2. 8. 2018 proběhla na půdě Ministerstva zemědělství schůzka členů předsednictva s "protistranou" ve sporu o vedení SCHČT. Schůzku inicioval a role mediátora se ujal náměstek ministra zemědělství Ing. Jiří Šír. Cílem schůzky bylo dovést obě strany ke smírnému řešení, které by neohrozilo čerpání dotačních prostředků z MZe. Po čtyřhodinovém jednání bylo nakonec nalezeno řešení, které obě strany akceptovaly, a to v co nejbližší době svolat mimořádné volby, které proběhnou v jeden den podle stanov schválených na konferenci v Humpolci 31. 5. 2017 a které ustanoví nové předsednictvo s nezpochybnitelým mandátem k vedení svazu. Nepodařilo se však dosáhnout ukončení soudních sporů - právní zástupce Mgr. Chamrád tlumočil požadavek členů SCHČT, kteří žaloby na svaz podali a které ve sporech zastupuje žaloby nestahovat, pouze přerušit řízení ve věci nových stanov.

Zápis z jednání na MZE zde.

Oficiální vyjádření MZE k situaci zde

23. 6. Dopis Václavy Bouškové redakci Jezdectví

31. 5. V Humpolci proběhla Konference, které se účastnilo 60 delegátů. Konference zvolila na místo předsedy uvolněné doktorem Vítů poté, co rezignoval, právníka JUDr. Ing. Jaroslava Staňka CSc. Dále schválila nové stanovy.

11. 5. Územní schůze Čechy v Praze-Uhříněvsi strana 1, strana 2, strana 3, strana 4

Územní schůze Morava ve Velkém Týnci

10. 5. Reakce předsednictva Ing. Zicha na zrušení ÚČS a konference – ÚČS a konference byly svolány řádně

6. 5. Členové předsednictva z Jihlavy ruší mimořádné územní členské schůze, které se mají konat dne 11. 5. 2017 a konferenci, která se má konat 31. 5. 2017, neboť byly svolány neplatně, v rozporu se zákonem a stanovami SCHČT.

20. 4. Vyjádření ing. Zicha po zamítnutí PO; pravomocné usnesení Vrchního soudu v Praze, že Ing. Zich je oprávněn jednat jménem spolku

18. 4. K. Růžička: Další zamítavé rozhodnutí pro Ing. Zicha (kompletní dokument zde)

Dne 6.4.2017 Krajský soud v Českých Budějovicích vydal zamítavé
rozhodnutí ve věci předběžného opatření, kterým se Ing. Zich a kolektiv
domáhali (návrhem za dne 14.12.2016) vydání předběžného opatření, jímž
by soud určil:

1) že za Svaz chovatelů do doby pravomocného rozhodnutí ve věci jedná
předsednictvo ve složení: člen předsednictva Ing. Jana Kreidlová, člen
předsednictva Ing. Rostislav Zich, člen předsednictva Zdeněk Hrnčíř,
člen předsednictva Jan Chýle, člen předsednictva Ing. Jaroslav Malý a
dále určení

2) že jménem předsednictva jedná a podepisuje pověřený člen
předsednictva.

Tyto dva body byly soudem ZAMÍTNUTY.
Zamítnuto z důvodu:
Návrhem se nelze domáhat věcné úpravy poměrů ve spolku (stanovit
předsednictvo spolku) a tím předjímat rozhodnutí ve věci podané žaloby
na neplatnost usnesení Konference ze dne 29.6.2016.

Z toho vyplývá, že i tímto vydaným rozhodnutím se soud vyslovil zamítavě
ve věci oprávněnosti Ing. Zicha a kolektivu zastupovat a jednat za
spolek.

12. 4. Pozvánka na mimořádné územní schůze a na konferenci.

Pravdivé informace o soudních řízeních

 

11. 4. Komentář k otevřenému dopisu bývalého předsednictva

Korespondence ohledně daňového přiznání - dopis od Mgr. Chamráda odpověď na dopis Mgr. Chamráda, dopis předání účetnictví 2016, přeložení termínu

 

6. 4. Otevřený dopis jihlavského předsednictva a reakce na dohodu

 

24. 3. Návrh předsednictva (Zich, Kreidlová, Chýle, Hrnčíř, Malý) na dohodu

 

23. 3. Mimořádná schůze předsednictva R. Zich, J. Kreidlová, J. Chýle, Z. Hrnčíř, Ing. Malý se usnesla, že se proti soudnímu rozhodnutí o neplatnosti zduchovické územní schůze odvolá.

 

21. 3. www.schct.cz Informace ze soudní síně
Dne 13. 3. proběhlo u krajského soudu v Českých Budějovicích hlavní líčení v právní věci žaloby neplatnosti usnesení z územní členské schůze v Čechách ze dne 20. 4.2016 ve Zduchovicích. KS ČB rozhodl v právní věci navrhovatelů následovně: Rozhodnutí přijatá na územní členské schůzi SCHČT ze dne 20. 4. 2016 ve Zduchovicích jsou neplatná.

Usnesení zde

 

3. 3. www.schct.cz Obavy chovatelů: Vážení chovatelé a členové SCHČT, registrujeme vaše dotazy a oprávněné obavy ohledně zásadních administrativních úkonů SCHČT. Předně se musíme omluvit za situaci, která na vás působí zmatečně a značně nepřehledně. Proto si vám dovolujeme, alespoň touto cestou, předat informace a vyvrátit vaše pochybnosti a snad trochu uklidnit již dlouhodobě špatnou situaci. Pro ty, kteří nechtějí slepě věřit planým slovům a mají dobrou vůli, přikládáme jednu radu. Koukejte pořádně kolem sebe, a když budete chtít, pak uvidíte, kdo pro svaz ČT něco dělá a dělal.

 

2. 3. Již v lednu zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích zapsat předsednictvo zvolené v Jihlavě pod vedením M. Perníčka do spolkového rejstříku, neboť  považuje jihlavské jednání za neplatné. Celé vyjádření najdete zde.   

 

2. 3. Zasedání předsednictva: Ing. Zich, Z. Hrnčíř, Ing. Malý, J. Chýle, Ing. Kreidlová; garanti L. Kozák, Ing. Vondrouš, JUDr. Staněk, P. Vraná; kontrolní komise Ing. Jelínek, tajemnice Ing. Nováková. Během jednání schváleno členství 6 novým členům.

 

28. 2. řešil Vrchní soud v Praze změnu zápisu SCHČT ve spolkovém rejstříku, která byla požadována K. Růžičkou a týkala se způsobu jednání za svaz. Potvrdil stávající znění zápisu, tj. že svaz jedná prostřednictvím statutárního orgánu, kterým je předsednictvo. Ing. R. Zicha, který byl vzhledem k situaci pověřen předsednictvem k jednání za svaz, potvrdil v této funkci.

 

14. 2. Zasedání předsednictva M. Perníček, M. Kubištová, Ing. Králová, K. Růžička, V. Boušková, MVDr. Lysák, J. Kincl, V. Štěrba, Ing. Klos, MVDr. Horník
Předložen návrh na odvolání členů kontrolní a rozhodčí komise. Tento návrh bude projednán na příštím zasedání. Členové komisí budou s návrhem seznámeni.

 

Odpovědi na nejdůležitější otázky najdete v březnovém Jezdectví!

 

9. 2. Přidán článek Ing. Krulicha

8. 2. Dopis Ing. Zicha ke členským příspěvkům, Prohlášení Mgr. Hanušové o nových webových stránkách ctsvaz.cz

2. 2.  Příspěvek JUDr. Staňka: Právo znají, ale nedodržují ho

31. 1. Vyjádření vlastního názoru  k "Prohlášení předsednictva SCHČT", které bylo zveřejněno dne 22.1.2017 na webových stránkách SCHČT, JUDr. Čeněk Šrubař   

30. 1. Odpověď předsednictva SCHČT M. Klosové

Otevřený dopis

V případě souhlasu lze dopis podepsat na emailu info@svazct.cz

 

29. 1. email zmotyginova@jezdectvi.cz - Příspěvek M. Klosová SCHČT

Prohlášení předsednictva SCHČT

 

28. 1. email zmotyginova@jezdectvi.cz: Převzetí kanceláře SCHČT

 

27. 1. email zmotyginova@jezdectvi.cz: Dopis Václav Maroušek

článek Písecké postřehy 25. 1. najdete zde a zde

 

21. 1. www.svazct.cz: Vážení chovatelé,
dnešního dne, tj. 20. 1. 2017 po dvanácté hodině byly z místa sídla firmy SCHČT odcizeny téměř všechny účetní doklady od roku 2002, téměř celý obsah archivu SCHČT, stolní počítače, scaner, telefon, kopírky, razítka, hlavní dokumenty svazu, smlouvy, zápisy a mnoho dalších kancelářských věcí a podkladů. Tyto věci odcizili jmenovitě pan Miloslav Perníček, Ing.Ladislav Krulich, Ing.Barbora Králová za asistence účetní SCHČT Zdeňky Pavelkové a několika muži zřejmě cizí národnosti se stěhovacími vozy. Na místo byla přivolána Policie ČR, která zapsala výpovědi obou stran. Pan Perníček a spol. se prokazovali jako statutární zástupci SCHČT na základě zápisu z neplatné "konference" v Jihlavě 7.12.2016, který dosud není ani zveřejněn na stránkách SCHČT!
Zarážející je fakt, že byly odcizeny převážně účetní doklady a smlouvy, zatímco šanony s chovatelskou problematikou byly ponechány na místě. Jde tedy bývalým členům předsednictva SCHČT opravdu o chov koní a hájení zájmů chovatelů???

Kdo z vás chovatelů si myslí, že žije v demokratické zemi a ne pod vládou několika diktátorů, kteří neberou v potaz prakticky žádné názory a rozhodnutí chovatelů ani zákony této země, přijďte osobně na oblastní schůze SCHČT, ze kterých vzejdou kandidáti na post předsedy svazu, a na kterých budou navrženy změny stanov SCHČT.   
                                                                                         
                                                                                        předsednictvo SCHČT (Ing.Rostislav Zich, Ing.Jana Kreidlová, Jan Chýle, Ing.Jaroslav Malý, Zdeněk Hrnčíř)

15. 12. Přidáno rozhodnutí rozhodčí komise

12. 12. Přidána oficiální tisková zpráva SCHČT

8. 12. Přidána oficiální tisková zpráva SCHČT

6. 12. Přidán dopis "Názor jednoho bezvýznamného chovatele". Přidáno Vyjádření předsednictva o zablokování účtu.

3. 12. 19:55 hod: Financování vzdělávaní chovatelů v letech 2012 - 2014 z Programu rozvoje venkova - Michaela Kubištová

28. 11. Předsednictvo k jednání v Tlumačově

25. 11. 22:45 hod: Zápis z kontroly Kontrolní a revizní komise SCHČT.

25. 11. 22:30 hod: www.svazct.cz: Vyjádření JUDr. Ing. Staňka, Dopis členům Jihlava zrušena, Vyjádření ke svolání konference JUDr. Veselý, Dotace SZIF - SCHČT 2012-2014

25. 11. 21:21 hod: mail redakce@jezdectvi.cz: Názor řádného člena SCHČT Hanušová

25. 11. 7:54 hod: mail redakce@jezdectvi.cz: Návrh podnět SCHČT Klosová

24. 11. www.schct.cz: Strach a obavy ze společné schůze

23. 11. Notářsky ověřený zápis ze zasedání předsednictva 16. 11. 2016 (8 stran pod článkem)

16. 11. www.schct.cz: Osoba jednající za svaz

10. 11. www.schct.cz: Svolání všech členů spolku, pozvánka, kandidátka, právní stanovisko,  informace - vše dole pod článkem

10. 11. www.svazct.cz: Odpověď R. Zicha panu K. Růžičkovi

8. 11. www.schct.cz: Zrušení pověřeného člena

8. 11. Šéfredaktorka časopisu Jezdectví se na sekretariátě SCHČT v Písku byla na vlastní oči přesvědčit, jak je kancelář svazu obsazena firmou Equiservis Konzulent. Více spolu s dopisy našich čtenářů najdete v prosincovém Jezdectví.

5. 11. www.schct.cz Kancelář svazu obsazena firmou Equiservis Konzulent

5. 11. 20 HOD: www.svazct.cz Informace ze sekretariátu SCHČT:
Dne 4. 11. 2016 byla do své funkce uvedena nová tajemnice svazu. Na toto místo byla vybrána Ing. Markéta Nováková, telefon +420 382 224 144.
Její zkušenosti zaručují, že chod svazu ani provoz kanceláře nebude nijak omezen. Jednalo se o zcela legitimní krok nového předsednictva vzhledem k tomu, že Ing. B. Králová nechtěla s novým vedením spolupracovat.

Ing. J. Kreidlová

 

O Ing. M. Novákové jsme psali zde.

 

ZPRÁVA Z WWW.SVAZCT.CZ:

"NOVÉ PŘEDSEDNICTVO SE DISTANCUJE OD INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE PROBĚHLÝCH VOLEB, KTERÉ JSOU STÁLE ZVEŘEJŇOVÁNY NA OFICIÁLNÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.SCHCT.CZ. JEDNÁ SE POUZE O SOUKROMÉ NÁZORY NĚKOLIKA ČLENŮ SCHČT, KTEŘÍ MAJÍ BOHUŽEL STÁLE JAKO JEDINÍ PŘÍSTUP K JEJICH SPRÁVĚ, AVŠAK BEZ JAKÉHOKOLI POVĚŘENÍ NOVÉHO PŘEDSEDNICTVA. TAKTÉŽ KAMPAŇ PROTI ČASOPISU JEZDECTVÍ JE POUZE SOUKROMÝM NÁZOREM AUTORKY (bohužel neznámé). za předsednictvo SCHČT Ing. J. Kreidlová"

 

19. 10. Upřesnění právníka JUDr. Veselého:

Karel Růžička, Josef Kincl a MVDr. Josef Lysák nejsou aktuálně zapsáni do spolkového rejstříku - jak je vidět v zápisu SR. Nebyli pouze vymazáni - zůstal u nich den vzniku členství v předsednictvu 13. 4. 2012, přičemž toto volební období uplynulo již 12. 4. 2016.

V dalších otázkách se Dr. Veselý shoduje s níže uvedenými názory Dr. Staňka:

Nejvyšším orgánem svazu je podle stanov Konference, stanovy pojem "shromáždění členské základny" neznají, toto shromáždění tedy nemá žádné pravomoci.

Jménem SCHČT jedná předsednictvo (kolektivní statutární orgán), a to zpravidla prostřednictvím předsedy nebo místopředsedy nebo předsednictvem pověřeného člena.

Zasedání předsednictva je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a jeho usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

Statutárním orgánem je tedy předsednictvo, ne jeho člen, ať již předseda, místopředseda či pověřený člen, pouze předsednictvo tak svým hlasováním může pověřit další osoby k jednání ve jménu svazu.

 

Pod článkem najdete zápis ze zasedání předsednictva 19. 10. 2016 a 11. 10. 2016.

 

 

14. 10. 11:55 HOD:

Ve spolkovém rejstříku je nyní oficiálně zapsáno předsednictvo ve složení MVDr. Z. Vítů, K. Růžička, J. Kincl, MVDr. J. Lysák, Ing. J Kreidlová, Ing. Rostislav Zich, Jan Chýle, Z. Hrnčíř, Ing. J. Malý, čímž skončily podle právníků veškeré diskuse o legálnosti či nelegálnosti zvolených orgánů.

Vyjádření JUDr. Jaroslava Staňka: I když bývalé předsednictvo podalo žalobu na neplatnost české územní schůze a na neplatnost konference a běží tedy soudní řízení, je nade vší pochybnost, že orgány zapsané ve spolkovém rejstříku jsou právoplatně zvolenými orgány a jenom ty jsou oprávněny mluvit a jednat jménem svazu.

Shromáždění členské základny svolané Karlem Růžičkou je neplatné, neboť toto není usnesení statutárního orgánu. Vůle jednotlivých členů nemá význam, protože předsednictvo je kolektivním orgánem, který rozhoduje usnesením, o němž se hlasuje, jak nám potvrdil JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, Csc.

Základním dokumentem spolku jsou Stanovy, které byly schváleny v roce 2015 a jsou platné.

Vzhledem k tomu, že MVDr. Zdeněk Vítů podal rezignaci na předsedu, zvolilo předsednictvo členem pověřeným dočasným zastupováním svazu a řízením svazu Ing. Rostislava Zicha. Všechny další informace o dění najdete v přiložených článcích pod textem.

 

V ČASOPISU JEZDECTVÍ SE SITUACI PRAVIDELNĚ VĚNUJEME

A TAKÉ ZDE VŽDY NAJDETE PŘEHLEDNOU ČASOVOU OSU

Soubory ke stažení

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Hřebčín Slatiňany přivítal na svět první letošní hříbě

V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první letošní hříbě

Přehlídka dvouletých hřebců a výběr do plemenitby PK CS

Buďte vždy v obraze s magazínem Jezdectvi.cz.
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte tak nejrychlejší přístup k zásadním novinkám a akcím.

Z odběru je kdykoliv možné se odhlásit.